Wybierz swój język

POMPY CIEPŁA OCHSNER –  jakość się opłaca

Pompy ciepła Ochsner - ENERGIA Z NATURY

ARGUMENTY, KTÓRE PAŃSTWA PRZEKONAJĄ:

 

Tania eksploatacja - Pompy ciepła Ochsner mają wysoki współczynnik SCOP (Sezonowy współczynnik sprawności)

 • Pompa powietrze-woda Klasa A+++ AIR 18 C11A (35*C)wg EN14511, SCOP 4,7
 • Pompa grunt bezpośrednie parowanie Klasa A+++ TERRA DX 18 (35*C)wg EN14511, SCOP 5,6
 • Pompa woda-woda Klasa A+++ GMWW 22 Plus (35*C)wg EN14511, SCOP 6,61
 • Pompa solanka- woda Klasa A+++ TERRA 11 (35*C)wg EN14511 SCOP, 5,73

Pompy ciepła dla domów jednorodzinnych do 240m2 w połaczeniu z fotowoltaiką o mocy 6-7kW dają zwrot inwestycji po ok 11 latach (w porównaniu do kotłowni gazowych oraz przy założeniach wzrostu cen energii ok 4% rocznie.

*Monowalentne, bez grzałek elektrycznych*

*Najniższe koszty eksploatacji-współpraca z instalacją PV

*Długa żywotność

*Bezpieczeństwo użytkowania

 

Ochsner - 140 lat doświadczenia w produkcji pomp ciepła

All video


Dyrektywa dotycząca ekoprojektu: etykieta efektywności energetycznej

Dnia 26.09.2013 r. weszły w życie regulacje unijne dotyczące etykietowania efektywności energetycznej urządzeń grzewczych i podgrzewaczy wody. Dyrektywa dotycząca ekoprojektu (dyrektywa ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią) jest wynikiem wieloletnich wysiłków Komisji Europejskiej oraz żywych dyskusji: producenci kotłów gazowych i olejowych długo przeciwstawiali się jednolitemu wskaźnikowi efektywności energetycznej umożliwiającemu obiektywne porównanie różnorodnych źródeł ciepła. Jednolity wskaźnik porównawczy ETA umieszczony na etykietach efektywności energetycznej wyraża wydajność względem energii pierwotnej wydobytej u źródła (EP)

Wskaźnik A+++ otrzymują źródła ciepła dla temperatury 55°C o wydajności względem energii pierwotnej powyżej 150% ew. źródła ciepła dla temp. 35°C o EP powyżej 175%. Do klasy najniższej efektywności energetycznej G (czerwona strzałka) należą źródła ciepła o EP poniżej 40%. Ze względu na wykorzystanie ciepła otoczenia pompy ciepła zajmują jedną z najwyższych pozycji w tej skali.

Etykieta efektywności energetycznej dla pomp ciepła ma ponadto zawierać informacje, w jakiej strefie klimatycznej dane parametry są osiągalne: tak więc dla źródła ciepła - powietrze istotne jest, czy na zewnątrz panuje łagodny czy też zimny klimat / temperatura zewnętrzna. Ponadto na etykiecie należy umieścić informacje o emisji akustycznej (mocy akustycznej). Od dnia 26.09.2015 r.źródła ciepła o mocy grzewczej 0-70 kW nie będą mogły być oferowane ani też reklamowane na rynku, jeśli nie będą posiadały informacji o ich klasie efektywności energetycznej. Wstępnie, przez okres czterech lat, skala efektywności energetycznej będzie obejmowała klasy od A++ do G (etykieta I), a następnie, tj. od 2019 r. do użytku wejdzie etykieta II, której skala będzie obejmować klasy od A+++ do D.

Etykietę efektywności energetycznej należy umieścić na zewnątrz urządzenia w taki sposób, by była wyraźnie widoczna. Nie wystarczy dołączyć jej do instrukcji obsługi urządzenia. We wszystkich miejscach, gdzie widoczna jest cena bądź informacje techniczne o produkcie, należy podać również jego klasę efektywności energetycznej. Etykiety efektywności energetycznej nie należy mylić ze stosowaną dotychczas przez niektórych producentów tak zwaną etykietą ekologiczną (Eco-Label).

Co znaczy ErP ready?

Pompy ciepła Ochsner - Energy label

Choć obowiązek etykietowania źródeł ciepła wszedł życie w 2015 r. - tak to już historia, OCHSNER jednak informował wcześniej swoich Klientów o absolutnej pierwotnej efektywności energetycznej swoich produktów. Jest to aspekt niezwykle istotny szczególnie dla branży instalatorskiej i doradczej – w celu zapobieżenia ewentualnym trudnym pytaniom ze strony Klienta w przyszłości.

Celem dyrektywy są zapewnienie przejrzystość i obiektywnej informacji dla Klienta o skuteczności sygnału. Technika kondensacyjna osiąga obecnie klasę A+ (kotły Weishaupt), podczas gdy pompy ciepła Ochsner nawet przy źródle ciepła - powietrze osiągają maksymalne wartości A+++. W przypadku zastosowania pomp ciepła osiągnięcie wartości klasy A jest możliwe nawet bez dodatkowej instalacji solarnej. Także wybierając zbiornik należy mieć na uwadze tę klasyfikację.

Ochsner już dziś oferuje swoim Klientom optymalną efektywność energetyczną możliwą dzięki pompom ciepła Ochsner.

A propos: Zimny klimat panuje przecież nie tylko w Oslo, lecz również w Alpach.

Nowa generacja pomp ciepła

All video

SMART GRID - POMPA CIEPŁA W INTELIGENTNEJ SIECI ENERGETYCZNEJ

SMART GRID POMPA CIEPŁA W INTELIGENTNEJ SIECI ENERGETYCZNEJ

Co to jest SmartGrid?

Wytwarzanie prądu z odnawialnych źródeł energii takich jak wiatr i słońce związane jest z nadwyżkami produkcji. Nasze sieci energetyczne nie są jednak przygotowane na efektywne korzystanie z tych nadwyżek. Funkcja SmartGrid pozwala wykorzystać nadwyżki energii elektrycznej z korzyścią dla użytkownika.

Co funkcja SmartGrid oznacza dla Państwa?

 • Możliwość zmagazynowania nadwyżek energii elektrycznej i wykorzystania ich w okresie obowiązywania korzystnej taryfy, a co za tym idzie ograniczenie zużycia prądu w porach, gdy taryfa jest wysoka.
 • Inwestycja w pompę ciepła z funkcją SmartGrid pozwoli w przyszłości wykorzystać te walory cenowe i tym samym zniwelować ewentualne podwyżki cen.
 • Funkcja SmartGrid pozwala korzystać w sposób preferencyjny z energii pochodzącej z własnych ogniw fotowoltaicznych.
 • Pompy ciepła OCHSNER są już dziś w pełni przygotowane do pracy w systemie SmartGrid.

Pompy ciepła Ochsner - SmartGrid Ready

Funkcja SmartGrid dla inteligentnych sieci i instalacji PV

Modele Europa 323 DK, Europa 323 DK-EW i Europa Mini IWP są zoptymalizowane dla funkcji SmartGrid dla ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Gdy dostępna jest niska taryfa energii elektrycznej, pompa ciepła przełącza się na maximum grzania tak aby załadować zbiornik cwu korzystając z tańszej energii. 

Manager klimatu wewnętrznego OTE w serii Golf wykorzystuje funkcję SmartGrid do celów grzewczych.

Pompy ciepła Ochsner - Sterownik temperatury i funkcji

Użyj swojej własnej energii z instalacji PV jako podstawowej do ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej korzystając z funkcji SmartGrid.

Funkcja SmartGrid potrafi wykorzystać energię elektyczną wyprodukowaną przez panele fotowoltaiczne dla własnej konsumpcji do ogrzewania i cwu. Ta funkcja jest niezależna od jakichkolwiek zmian taryf energii elektrycznej w przyszłości. 

Zasilanie sieci energetycznej z instalacji PV odbywa się tylko wtedy gdy cały zasobnik energii jest naładowany wykorzystując maksymalnie energię z instalacji PV.

Czy jesteś gotowy na nowa erę energetyczną? 

POMPY CIEPŁA OCHSNER SĄ CAŁKOWICIE PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO - PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO OGRZEWANIA BEZEMISYJNEGO

Pompy ciepła Ochsner przyjazne dla środowiska

Pompa ciepła wykorzystuje energię elektryczną szczególnie efektywnie, ponieważ wytwarza około 4kW ciepła z 1kW energii elektrycznej. Dzięki wysokowydajnym pompom ciepła OCHSNER stosunek zużycia energii elektrycznej do wytwarzania ciepła jest jeszcze lepszy np: Pompa solanka - woda Klasa A+++ TERRA 11 (35*C)wg EN14511 SCOP, 5,73 czyli z 1kW energii elektrycznej 5,73kW ciepła. Brzmi nieźle prawda?
Jeśli energia elektryczna do pompy ciepła pochodzi z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa i wodna lub fotowoltaika, jest całkowicie neutralna dla klimatu. Bezpośrednie porównanie ogrzewania olejowego, gazowego i pompy ciepła pokazuje wyraźną przewagę w ochronie klimatu:

Pompa ciepła oszczędza 4 t CO2 rocznie w porównaniu z gazem, co odpowiada emisji dwutlenku węgla przez samochód podczas przejechania 33 000 kilometrów. W porównaniu z ogrzewaniem olejowym emisja CO2 jest o 5,5 t niższa. Samochód może przejechać około 46 000 kilometrów, zanim wyemituje taką samą ilość CO2. Przy średnim czasie użytkowania systemu grzewczego wynoszącym 20 lat oszczędności sięgają około 80 do 110 ton CO2. Gdyby w tym celu posadzono drzewa, byłoby to od 320 do 440 drzew rocznie, co za 20 lat dałoby cały las 6400 do 8800 drzew.

 • Ogrzewanie gazowe: zużycie roczne ok.1800 m3 gazu, odpowiednik CO2 4,3 t.
 • Ogrzewanie olejowe: zużycie roczne ok.1800 l oleju opałowego, odpowiednik CO2 5,6 t.
 • Pompa ciepła (SCOP 4): roczne zużycie ok. 4,900 kWh energii zielonej, odpowiednik CO2 0,15 t.

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO OGRZEWANIA BEZEMISYJNEGO

WPŁYW NA SPRAWNOŚĆ POMP CIEPŁA

WPŁYW NA SPRAWNOŚĆ POMP CIEPŁA

LEPSZE WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ENERGII

Pompy ciepła w istotny sposób przyczyniają się do kompensacji wahań dostępności energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, na przykład z energii wiatru lub energii słonecznej. Możesz wytwarzać ciepło i przechowywać je w zbiorniku buforowym, gdy występuje nadpodaż energii elektrycznej i wykorzystywać ciepło, gdy brakuje energii elektrycznej. Efekt ten można również wykorzystać w pewnych granicach poprzez efekt magazynowania ogrzewania podłogowego. Daje to właścicielom domów dodatkowy potencjał oszczędności - dziś dzięki lepszemu wykorzystaniu energii słonecznej wytwarzanej we własnym zakresie, aw przyszłości dzięki elastycznym taryfom energii elektrycznej.

NIŻSZE KOSZTY KONSERWACJI

Pompy ciepła wymagają mniej konserwacji niż ogrzewanie palnikowe. Ponieważ nie jest potrzebny żaden komin, kominiarz nie ponosi żadnych kosztów. Pompy ciepła OCHSNER charakteryzują się wysoką niezawodnością, dlatego z reguły wystarczy coroczna kontrola. Dzięki połączeniu internetowemu, fabryczny dział obsługi klienta firmy OCHSNER może za pomocą zdalnej diagnozy określić, czy podróż jest konieczna, czy też problem można rozwiązać za pośrednictwem chmury firmy OCHSNER.

EMISJA CO2 Z POSZCZEGÓLNYCH KOTŁOWNI W ISTNIEJĄCYCH BUDYNKACH

EMISJA CO2 Z POSZCZEGÓLNYCH KOTŁOWNI W ISTNIEJĄCYCH BUDYNKACH

Nasze środowisko naturalne jest w niebezpieczeństwie

Przez miliony lat lasy i rośliny naszej planety wytwarzały tlen, tlen, którego potrzebujemy do życia. Substancje biologiczne zostały przekształcone w węgiel, ropę naftową lub gaz ziemny przez miliony lat, a dziś ludzie palą właśnie te substancje kopalne. W procesie spalania węglowodory w reakcji z tlenem (z powietrza) stają się produktami utleniania, dwutlenek węgla (CO2) i woda (H2O). CO2 jest emitowany do atmosfery, a także inne związki chemiczne (np. tlenki azotu, sadza,  drobne pyły).
Nie tylko spalanie, ale także wydobywanie paliw kopalnych powoduje ogromne obciążenia dla ludzi, zwierząt i przyrody. Z jednej strony siedliska są w dużej mierze niszczone (np. podczas wydobywania łupków naftowych / gazowych lub w wyniku wypadków tankowców - wycieków ropy), z drugiej strony występują ogromne ilości wycieków podczas wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego. Gaz z ropy naftowej i gaz ziemny składają się głównie z metanu (CH4), co przyczynia się do ogromnego wzrostu metanu w atmosferze. Dwutlenek węgla (CO2) i metan (CH4) są przede wszystkim odpowiedzialne za efekt cieplarniany, a tym samym za zmiany klimatu.

Szczelinowanie jest również bardzo kontrowersyjne, czy to ze względu na obserwowane szkody środowiskowe, czy ryzyko chemikaliów w wodach gruntowych.
Zanieczyszczenie powietrza i środowiska to ogromny problem na całym świecie. Ponadto wody jest coraz mniej, a susze się rozprzestrzeniają.
Zmiany klimatu stają się coraz bardziej zauważalne. To zmusza przywódców politycznych do działań globalnych. Do 2050 r. emisje gazów cieplarnianych mają zostać zmniejszone o 80–95% („Energy Roadmap 2050”).
Jak pokazują ostatnie badania przeprowadzone przez Ecofys, technologia pomp ciepła może zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w sektorze budowlanym o 47% do 2030 r., A zatem znacznie wspiera cele na 2050 r.
Skutkiem tego jest - według IPCC – oczekiwany (przeciętny) wzrost temperatury o 1,5 do 6°C w nowym stuleciu. Oznacza to wyraźną ingerencję w nasz system klimatyczny, coraz częstsze burze, gradobicia i wzrost opadów atmosferycznych jak również powstawanie stref suszy oraz wzrost poziomu wód morskich.

DOBRE POWODY DLA OGRZEWANIA POMPAMI CIEPŁA - DRASTYCZNE ZMNIEJSZENIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH

Pompy ciepła odgrywają ważną rolę w osiąganiu celów związanych z ochroną klimatu i wychodzeniu z epoki paliw kopalnych. Uniezależniają swoich użytkowników od nieprzewidywalnych wahań cen ropy i gazu. Wykorzystywane przez nich odnawialne źródła energii są dostępne w regionie i niezależne od importu.

Istnieje powszechna zgoda co do tego, że emisje gazów cieplarnianych muszą zostać znacznie zmniejszone. Na 2050 r. planowane są redukcje od 80 do 95%. Ekspansja odnawialnych źródeł energii była dotychczas ograniczona przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej. W budownictwie trzeba nadrobić zaległości. Według Federalnego Urzędu Statystycznego w 2018 roku 75% zasobów mieszkaniowych w Niemczech było ogrzewanych gazem lub olejem. Według Statistics Austria około 40% gospodarstw domowych w Austrii korzysta z paliw kopalnych. Udział gazu i ropy w Szwajcarii w 2017 roku wyniósł prawie 56%, na pompy ciepła przypadł udział w około 18% szwajcarskich gospodarstw domowych. We wszystkich trzech krajach zwiększa się rola pomp ciepła w porównaniu z innymi technologiami grzewczymi.

Na tropie sprawców

Ogrzewanie przy pomocy paliw kopalnych odbywa się najczęściej poprzez spalanie oleju lub gazu i niestety węgla. Podczas chemicznego procesu spalania emitowane są znaczne ilości dwutlenku siarki, NOx -ów, sadzy, pyłów, bezo a pirenu i innych szkodliwych substancji. SO2 powodują powstawanie tzw. „kwaśnego deszczu", umieranie lasów, a ponadto są niezwykle szkodliwe dla naszego zdrowia.

Każdy proces spalania, także gazu, jest przyczyną powstawania CO2, który powoduje efekt cieplarniany oraz grożące nam zmiany klimatyczne. Przeciętne ogrzewanie olejowe jednego domku jednorodzinnego emituje rocznie około 6.000 kg CO2, a ogrzewanie gazowe - około 4.000 kg. Opalanie domów jest odpowiedzialne w ok. 40% za powstanie efektu cieplarnianego.

Z tego też powodu nowe wytyczne dotyczące budynków ograniczają zużycie energii pierwotnej. Ogrzewanie drewnem, wiórami albo brykietami jest na dłuższą metę jedynie relatywnie neutralne pod względem CO2, jednakże nie obywa się bez emisji wyżej wymienionych substancji szkodliwych, w szczególności drobnych pyłów.

Przyczyny efektu cieplarnianego oraz zmian klimatycznych:

All video

 • Dwutlenek węgla 61%
 • Metan 15%
 • Freon 11%
 • Ozon przyziemny i atmosferyczna para wodna 9%
 • Dwutlenek siarki 4%

Wyczerpujące się zasoby paliw kopalnych!!!

Pompy ciepła - zasada działania

Pompa ciepła zasada działania

1. PAROWANIE:

W wymienniku ciepła płynny czynnik roboczy pobiera energię z wody, ziemi lub powietrza i paruje ze zwiększoną temperaturą

2. SPRĘŻANIE:

W sprężarce czynnik roboczy (jeszcze chłodny) zostaje sprężony i w ten sposób podgrzany. Czynnik roboczy opuszcza sprężarkę jako gaz gorący

3. SKRAPLANIE:

Gaz gorący następnie przechodzi do skraplacza, gdzie oddaje energię do systemu grzewczego, jest skraplany i opuszcza skraplacz jako ciepły czynnik roboczy. To powoduje podgrzanie wody do ogrzewania oraz wody użytkowej.

4. ROZPRĘŻANIE:

Ciepły, płynny czynnik roboczy przechodzi do zaworu rozprężnego, gdzie ciśnienie gwałtownie spada. Temperatura czynnika roboczego spada bez oddawania energii. Zimny, płynny czynnik roboczy zostaje doprowadzony do parownika i cykl zaczyna się od początku.

Pompa ciepła z funkcją chłodzenia

Pompy ciepła firmy OCHSNER są dostępne również z funkcją chłodzenia: poprzez odwrócenie obiegu termodynamicznego pompa ciepła aktywnie chłodzi budynek. Dla najwyższej wydajności stosujemy system OCHSNER OA- X2.

Współczynnik efektywności pompy ciepła pokazuje stosunek pobieranej energii elektrycznej do energii wyprodukowanej. Współczynnik efektywności = 4 oznacza, ze zużyto 1kW prądu do wytworzenia 4kW mocy grzewczej. 3kW pochodzą z darmowej energii słonecznej zmagazynowanej w otoczeniu.

Pompy ciepła energia ze środowiska 

75% darmowej energii ze środowiska poprzez bez emisyjne ciepło z:

*sond

*kolektorów gruntowych

*wody gruntowej 

*powietrza

 

Pompy ciepła - Każda moc dostępna 2 - 2500kW

Pompy ciepła Ochsner

OCHSNER - Lider technologii - Najwyższa jakość

System grzewczy to techniczne serce budynku - zaopatruje dom w ciepło i nie może zawieść. Dlatego przy zakupie pompy ciepła absolutnie nie można iść na kompromis. Liczą się bezpieczeństwo użytkowania, efektywność (SCOP 4,5 - pompa powietrzna) i długa żywotność.

WIODĄCE PRODUKTY

Pompy ciepła typu powietrze/woda firmy OCHSNER od lat utrzymują rekordowy na skalę światową współczynnik efektywności. Ponadto są najcichszymi urządzeniami tego typu dostępnymi na rynku oraz gwarantują najniższe koszty eksploatacyjne. Również pompy ciepła wykorzystujące energię z ziemi cechują się najwyższymi wartościami.

CERTYFIKAT JAKOŚCI – POTWIERDZONE REKORDY

Jakościowo dobre pompy ciepła poznać można po europejskim certyfikacie ehpa (European Heat Pump Association), który nadawany jest przez niezależne instytucje. OCHSNER Jako pierwszy producent otrzymał certyfikat D-A-CH. Wyniki testów przeprowadzonych przez Instytut w Buchs (Szwajcaria) dostępne są na stronie internetowej: https://www.ost.ch/de/forschung-und-dienstleistungen/technik/systemtechnik/ies/wpz/pruefresultate-waermepumpen

Wyniki testów - tabele:

Pompy ciepła powietrze-woda

Pompy ciepła solanka-woda i woda-woda

Pompy ciepła do CWU

POSTĘP PRZEZ TECHNOLOGIĘ

Najnowocześniejsza technologia firmy OCHSNER to wynik intensywnych badan oraz ciągłego rozwoju. Własne laboratorium techniczno-badawcze oraz wieloletnie doświadczenie to gwarancja satysfakcji oraz spełnienia oczekiwań.

OGRZEWANIE I CHŁODZENIE

Pompy ciepła firmy OCHSNER dostępne są również z funkcją chłodzenia. Chłodzenie odbywa się poprzez odwrócenie obiegu termodynamicznego pompy ciepła, cicho i bez przeciągów poprzez istniejący rozdział ciepła (np. ogrzewanie ścienne, podłogowe lub specjalne grzejniki).

RENOWACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO

Energooszczędne i przyjazne środowisku pompy ciepła firmy OCHSNER z temperaturą zasilania do 65°C zastąpią z powodzeniem każdy kocioł grzewczy! Przy czym należy pamiętać iż zwiekszanie temperatury zasilania obniża COP pompy. Jednak znaleźliśmy rozwiązanie, które pozwala zwiększać efektywność o 22,58% w wysokich temperaturach przy zastosowaniu egzergetycznej maszyny cieplnej eXm - link

ExM Egzergia Maszyna cieplna

PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Ciepła woda użytkowa może być produkowana przez pompę ciepła firmy OCHSNER w połączeniu z ogrzewaniem lub przez niezależną pompę ciepła typoszeregu EUROPA, która posiada zintegrowany zbiornik do ciepłej wody. System można sprzężyć z fotowoltaika dla jeszcze wiekszego oszczędzania energii.

PEŁNA OFERTA PRODUKTÓW - 2kW do 2.500 kW mocy grzewczej

Ochsner Pompy Ciepła High Tech

Powietrze jako źródło ciepła

Dolne źródło powietrze

Powietrze jest dostępne wszędzie iw nieograniczonych ilościach. Wraz z dalszym rozwojem technologii systemu dzielenia poziomego firma OCHSNER sprawiła również, że wykorzystanie powietrza jako źródła ciepła było ekonomiczne. System ten nadaje się zarówno do nowych budynków, jak i szczególnie do renowacji ogrzewania w istniejących budynkach.

Późniejsze ingerencje w glebę są tam zwykle niepożądane lub kosztowne. Dzięki innowacjom technicznym firmy OCHSNER powietrze jako źródło ciepła jest wykorzystywane efektywnie nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych. Nasze produkty charakteryzują się szczególnie wysoką niezawodnością eksploatacyjną oraz niską emisją hałasu. Powietrzne źródło ciepła idealnie nadaje się również do stosowania w systemach z napędem biwalentnym.

Aktywne chłodzenie: gdy aktywny jest tryb chłodzenia, odprowadzane ciepło jest emitowane przez zewnętrzny parownik - który, mówiąc technicznie, staje się skraplaczem. Aktywne chłodzenie jest możliwe we wszystkich modelach serii GMLW, AIR BASIC i AIR STATION.

Ziemia jako źródło ciepła - ogrzewanie bezpośrednie

Dolne żródło bezpośrednie odparowanie

Grunt jest wolnym i obfitym magazynem ciepła i dlatego jest idealnym źródłem ciepła. Kolektor płaski wykorzystuje głównie zmagazynowaną energię słoneczną - stałą i całkowicie niezależną od dnia i nocy.

Dzięki profesjonalnej konstrukcji wystarczająca ilość energii jest dostępna nawet w środku zimy. Dzięki bezpośrednim geotermalnym systemom ogrzewania (znanym również jako bezpośrednie odparowanie) można osiągnąć najniższe koszty eksploatacji spośród wszystkich znanych obecnie systemów kolektorów geotermalnych. Zużywasz do 4/5 darmowej energii ze środowiska! Bezchlorowy i neutralny dla ozonu czynnik roboczy obiegu pompy ciepła pobiera energię geotermalną bezpośrednio przez dwuścienne rury bez szwu kolektora płaskiego (miedź, płaszcz ochronny z PE). Odbywa się to poprzez bezpośrednie odparowanie czynnika chłodniczego w kolektorze płaskim.

Woda gruntowa jako źródło ciepła

Dolne źródło woda

Jeśli woda gruntowa jest dostępna na akceptowalnej głębokości i ilości, a także w odpowiedniej temperaturze, osiągane są najwyższe roczne współczynniki wydajności. Stała temperatura 8-12°C gwarantuje optymalne ogrzewanie. Do tego potrzebne są dwie studnie: zasilająca i zrzutowa. Studnia powinna znajdować się w odległości co najmniej 15 metrów od studni wydobywczej w kierunku przepływu wód gruntowych. Ilość wody gruntowej potrzebna do uzyskania mocy grzewczej 1 kW wynosi około 250 litrów na godzinę. Wydajność należy udowodnić za pomocą testu ciągłego pompowania. Pewnych wartości granicznych dla składników wody nie wolno przekraczać, dlatego należy przeprowadzić analizę wody. Wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Chłodzenie aktywne lub pasywne: woda jako radiator nadaje się zarówno do aktywnego, jak i pasywnego chłodzenia budynku.

Ziemia jako źródło ciepła - solanka

Dolne źródło solanka

W tym systemie energia geotermalna jest pobierana przez obwód solanki i podawana do pompy ciepła. Kolektory solankowe można układać na trzy sposoby: Jeśli w ogrodzie jest wystarczająco dużo miejsca, najtańszym rozwiązaniem są kolektory płaskie. Miejsce montażu zależy od rodzaju konstrukcji i izolacji termicznej domu lub rodzaju posadzki. Alternatywą są kolektory w kształcie spirali, które zajmują trochę mniej miejsca. Sondy geotermalne mogą być również wprowadzane do ziemi za pomocą głębokich odwiertów. Są one zwykle projektowane z głębokością 100 metrów i są idealne, gdy jest mało miejsca. W wielu miejscach wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Chłodzenie aktywne lub pasywne: W trybie chłodzenia aktywnego ciepło jest „pompowane” z przestrzeni mieszkalnej do gruntu przez istniejący system grzewczy latem. W trybie aktywnego chłodzenia maksymalna wydajność chłodzenia jest nadal w pełni dostępna nawet po tygodniach okresów gorących.

NAJBEZPIECZNIEJSZA INWESTYCJA

Dzisiaj inwestycja w jakościowe pompy ciepła to nie tylko natychmiastowa oszczędność, ale również wzrost wartości budynku, bezpieczeństwo i brak ryzyka.

Przyjemne ciepło w zimie

 • Zdrowe i przyjemne ciepło niskotemperaturowe
 • Najwyższy komfort przez ogrzewanie ścienne, podłogowe i grzejniki niskotemperaturowe

Przyjemny chłód w lecie

 • Pompy ciepła firmy OCHSNER posiadają funkcję chłodzenia
 • Chłodzenie bez przeciągów i hałasu

PASZPORT ENERGETYCZNY:

Pompa ciepła podnosi wartość inwestycji oraz przyczynia się do uzyskania pozytywnego Certyfikatu Energetycznego i spełnienia wymagań WT2014 dla nowo budowanych standardowych domów, NF40 dla niskoenergetycznych domów i NF15 dla domów pasywnych!

Pompy ciepła Ochsner - Energy label Terra40 HPLA 

 

 X logo okrągłefejsyt pinterestskype Microsoft teams logo 

Ten serwis używa cookies do prawidłowego funkcjonowania

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

sectigo trust seal lg 140x54

ECOPRIUS Konsultacje i wyceny - płatności