Wybierz swój język

Inteligentne systemy fotowoltaiczne

SolarEdge Logo

Inteligentne urządzenia domowe SolarEdge umożliwiają większy uzysk energii słonecznej. Nadwyżkę energii z instalacji fotowoltaicznych można wykorzystać do zasilania pomp ciepła, kotłów z gorącą wodą, oświetlenia lub innych standardowych urządzeń domowych. Właściciele domów mogą cieszyć się wysokim komfortem dzięki automatycznemu, mobilnemu sterowaniu inteligentnymi urządzeniami za pomocą aplikacji monitorowania SolarEdge.

SolarEdge Fotowoltaika

Kompleksowe rozwiązanie SolarEdge dla instalacji domowych

All video

Kompleksowe rozwiązania SolarEdge dla instalacji domowych1

Zalety SolarEdge: Więcej energii z każdego modułu

Więcej energii to korzyści dla właścicieli domów. Większa moc = większe przychody i mniejsze wydatki. Jeden moduł fotowoltaiczny o mniejszej sprawności podłączony do tradycyjnego falownika łańcuchowego wpływa negatywnie na wydajność całego łańcucha. System SolarEdge minimalizuje ten efekt, stale zapewniając maksymalną wydajność każdego modułu.

W systemie fotowoltaicznym każdy moduł posiada indywidualny, maksymalny punkt mocy. Różnice między modułami są nie do uniknięcia w instalacjach fotowoltaicznych. W systemach z tradycyjnymi falownikami, najsłabszy moduł powodował zmniejszenie wydajności pozostałych modułów.

W systemach SolarEdge każdy moduł działa niezależnie i produkuje maksymalną ilość energii, co eliminuje straty mocy spowodowane niedopasowaniem.

SolarEdge Optymalizatory mocy

Utrata mocy może być wynikiem działania różnych czynników, takich jak:

Niedopasowanie fabryczne

Zakres mocy wyjściowej instalacji PV gwarantowany przez zakład produkcyjny może być bardzo różny. Odchylenie standardowe ±3% jest wystarczające do uzyskania ~2% straty energii.

Zanieczyszczenie, zacienienie oraz liście

Zanieczyszczenie modułów brudem, ptasimi odchodami lub śniegiem, przyczynia się do niedopasowania pomiędzy modułami i łańcuchami. Nawet jeżeli w fazie projektowania nie będą występowały żadne przeszkody, to jednak w trakcie eksploatacji danej instalacji domowej mogą wyrosnąć drzewa lub pojawić się konstrukcje powodujące nierówne zacienienie.

Zanieczyszczenie paneli

Nierówne starzenie się modułów PV

Wydajność modułu może się pogorszyć nawet o 20% w ciągu 20 lat, jednak każdy moduł starzeje się w innym tempie, co powoduje rosnące z czasem niedopasowanie w wyniku starzenia.

Przykłady:

missing production

Degradation of PV panels 
Degradation of PV panels 3Degradation of PV panels 2
Wnioski:

 • Moduły fotowoltaiczne wykazały bardzo małą utratę mocy po 10 latach eksploatacji
 • Moduły fotowoltaiczne są bardzo stabilne i niezawodne
 • Awarie falownika mają największy wpływ na wskaźniki strat wydajności na poziomie systemu
 • Prawie wszystkie zaobserwowane straty wydajności są odwracalne
 • Wskaźnik strat zależy w dużej mierze od prędkości rozwiązywania problemów

Źródło: K. Kiefer et al., EUPVSEC 2019 (Marseille)

Zalety SolarEdge:

Niespotykanie wysoki poziom bezpieczeństwa

Przez dziesiątki lat instalacje fotowoltaiczne wykazały, iż stwarzają jedynie minimalne ryzyko bezpieczeństwa. SolarEdge stale poprawia bezpieczeństwo instalacji za pomocą funkcji SafeDC™, umożliwiającej redukcję wysokiego napięcia w instalacji do bezpiecznego poziomu, gdy tylko zostanie wstrzymane zasilanie sieciowe, zwiększając bezpieczeństwo konserwatorów instalacji, instalatorów, strażaków i Państwa domu.

Niniejsza technologia została już zainstalowana w milionach systemów fotowoltaicznych na całym świecie, jest więc stosunkowo bezpieczna i pewna. Ponieważ jednak tradycyjna instalacja fotowoltaiczna może osiągać napięcie nawet 1.500VDC, należy zachować ostrożność i zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia.

Tradycyjne falowniki łańcuchowe lub centralne oferują instalatorom, konserwatorom i strażakom ograniczony poziom bezpieczeństwa. Wyłączenie falownika lub odłączenie od sieci spowoduje zatrzymanie przepływu prądu, jednakże napięcie po stronie DC w przewodach pozostanie wysokie tak długo jak świecić będzie słońce, stąd ryzyko porażeniem prądem nie zostanie całkowicie wyeliminowywane.

Dodatkowo, możliwość wystąpienia łuku elektrycznego, mogąca skutkować pożarem, stwarza zagrożenie dla nieruchomości, na której zainstalowano system PV, jak również dla ludzi, którzy mieszkają lub pracują w sąsiedztwie takiego systemu PV.

System SolarEdge jest rozwiązaniem zapewniającym zwiększone bezpieczeństwo zarówno w kwestii ryzyka porażenia prądem jak i ryzyka pożaru.

FUNKCJA SAFE DC™ i RAPID SHUTDOWN

SafeDC

Funkcja SafeDC™ jest wbudowanym narzędziem minimalizującym ryzyko porażenia prądem. W trakcie instalacji lub gdy sieć czy falownik są wyłączone (również w trakcie konserwacji) optymalizatory mocy automatycznie przełączają się na tryb bezpieczeństwa, w którym napięcie wychodzące z każdego optymalizatora zostaje zredukowane do 1V. Napięcie łańcuchowe jest utrzymywane poniżej poziomu ryzyka, np: jeżeli 19 optymalizatorów mocy jest połączonych szeregowo, napięcie łańcucha wyniesie 19V.

Do wyłączenia modułów dojdzie automatycznie, jeżeli wystąpi jeden z poniższych przypadków:

 • W trakcie instalacji, dopóki łańcuch jest odłączony od falownika lub falownik jest wyłączony
 • W trakcie konserwacji lub w nagłym wypadku, jeżeli falownik jest wyłączony, lub jeżeli podłączenie AC budynku zostało odłączone
 • Jeżeli czujniki temperatury optymalizatora mocy wykryją temperaturę powyżej 85˚C

System SafeDC SolarEdge jest certyfikowany w Europie jako urządzenie z wyłączonym napięciem DC zgodnie z IEC/EN 60947-1 oraz IEC/EN 60947-3, a także zgodnie ze standardami bezpieczeństwa VDE AR 2100-712 i OVE R-11-1.

Wyłaczenie napięcia SafeDC

Niniejszy wykres przedstawia automatyczne wyłączenie łańcucha.

Jak widać, prąd wyłącza się niezwłocznie po wyłączeniu zasilania AC falownika. Napięcie łańcucha ulega redukcji do bezpiecznego poziomu. 

Dlaczego systemy PV firmy SolarEdge wypadają korzystniej na tle tradycyjnych falowników?

solaredge vs tradycyjne falowniki
 

Detekcja i przerwanie łuku elektrycznego

Łuk elektryczny

Falowniki SolarEdge posiadają zintegrowaną ochronę umożliwiającą złagodzenie niektórych awarii łuku grożących pożarem, zgodnie ze standardem detekcji łuku UL1699B. Ten standard amerykański wszedł w życie jako część normy NEC2011 i zawiera wymogi dotyczące wykrywania łuków (tj. łuków w obrębie łańcucha) oraz manualnego ponownego uruchomienia instalacji po wykryciu przypadku zwarcia łukowego. Aktualnie na terenie Unii Europejskiej nie obowiązuje żaden porównywalny standard detekcji łuku, dlatego też falowniki nieprzeznaczone na rynek amerykański posiadają funkcję detekcji i przerwania łuku elektrycznego zgodną ze standardem UL1699B. Jednakże dodatkowo do manualnego ponownego uruchomienia instalacji, mechanizm automatycznego ponownego podłączania może zostać włączony w trakcie uruchamiania.

Zagrożenia i rozwiązania bezpieczeństwa w systemach PV - gaszenie pożarów

Instalacja PV Gaszenie pożarów

Zagrożenie - porażenie prądem

Straż pożarna oraz inne służby ratunkowe wezwane do pożaru zwykle ze względów bezpieczeństwa odcinają zasilane prądem w płonącym budynku. Jeżeli budynek posiada instalację fotowoltaiczną, moduły PV wciąż wytwarzają napięcie DC, nawet jeśli system nie jest w danej chwili podłączony do sieci AC. W systemach elektrycznych bardzo niskie napięcie (SELV) oznacza bezpieczne napięcie poniżej 120V. W takich warunkach występuje niewielkie ryzyko porażenia prądem. Moduły PV zwykle posiadają napięcie wyjściowe 30-60V a trzy lub cztery połączone moduły wystarczą do wytworzenia ponad 150V. W przypadku połączenia łańcuchowego, napięcie w instalacjach domowych oraz komercyjnych może osiągnąć 600-1500V, co może być niebezpieczne dla instalatorów w trakcie instalacji systemu, dla konserwatorów w trakcie eksploatacji i konserwacji oraz dla służby ratunkowych w nagłym wypadku.

Nieefektywne rozwiązania

 • Wyłączenie funkcji pracy w tradycyjnych falownikach jedynie przerywa przepływ prądu, jednak napięcie pozostaje niebezpiecznie wysokie.
 • Automatyczne wyłączniki prądu DC znajdujące się w szafie falownika nie mogą odłączyć napięcia w modułach, zwiększają jedynie koszty bez zmniejszenia ryzyka.
 • Wyłączniki odłączające szeregi dachowe odcinają jedynie przepływ prądu z dachu do falownika. Moduły na dachu, ich okablowanie oraz przewody prowadzące do falownika pozostają pod wysokim napięciem w ciągu dnia.
 • Pokrywanie modułów PV:
 • Pianka w sprayu — koncepcja ta okazała się nieefektywna ponieważ pianka wyparowuje lub spływa z modułu zanim pożar zostanie ugaszony.
 • Pokrycie modułu materiałem kryjącym — koncepcja ta jest niepraktyczna w zastosowaniu a nawet niebezpieczna, gdyż wymaga od strażaków wejścia na płonący dach i wniesienia ciężkiego materiału kryjącego, ryzykując porażenie prądem

Efektywne rozwiązanie

Wyłączenie na poziomie modułu SolarEdge oferuje fotowoltaiczny system pozyskiwania mocy składający się z optymalizatorów mocy podłączonych do każdego z modułów, falownika PV oraz systemu monitoringu na poziomie modułu. Dodatkowo systemy SolarEdge posiadają zintegrowaną funkcję bezpieczeństwa SafeDC™ minimalizującą zagrożenia bezpieczeństwa. Gdy podłączone są optymalizatory mocy, moduły działają jedynie wówczas, gdy sygnał z falownika jest stale ponawiany. Jeżeli z falownika nie wychodzi żaden sygnał lub falownik nie pracuje, funkcja SafeDC™ w systemie SolarEdge automatycznie wyłącza prąd DC oraz napięcie w przewodach modułu i łańcucha. W trybie bezpieczeństwa napięcie wyjściowe każdego z modułów wynosi 1V. Np., jeżeli strażacy odetną system fotowoltaiczny od sieci elektrycznej w ciągu dnia, a system składa się z 10 modułów na każdy łańcuch, napięcie łańcucha zmniejszy się do 10Vdc. Z uwagi na fakt, że maksymalna długość łańcucha w systemach SolarEdge została ograniczona do 50, napięcie łańcucha może wynosić maksymalnie 50Vdc, tj. znacznie mniej niż poziom ryzyka. Nawet w przypadku pojedynczych błędów, rozwiązanie to posiada certyfikat napięcia SELV (<120V).

Wyłączenie na poziomie modułu następuje automatycznie w następujących przypadkach

 • Budynek jest odłączony od sieci elektrycznej
 • Falownik jest wyłączony
 • Czujniki termiczne optymalizatora mocy każdego z modułów wykrywają rosnącą temperaturę (wartość progowa 85 ̊C)

SafeDC schemat

Trendy globalne

Coraz więcej jednostek straży pożarnej, towarzystw ubezpieczeniowych i przedsiębiorstw energetycznych wprowadza nowe standardy i regulacje służące zwiększeniu bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych oraz ochronie ludzi i mienia. 

NEC 2014/2017 - Rapid Shutdown 

  W Stanach Zjednoczonych np. kodeks National Electric Code, NEC 2014, a także nowszy NEC 2017, wymagają szybkiego wyłączania systemów PV w budynkach. W związku z tym, napięcie DC w obiegach dłuższych niż określona odległość szeregu od falownika (10 stóp w przypadku NEC 2014, jedna stopa w przypadku NEC 2017) musi spaść poniżej 30Vdc w ciągu 30 sekund (NEC 2017) lub 10 sekund (NEC 2014) od zainicjowania szybkiego wyłączania. Rozwiązanie SolarEdge spełnia ten wymóg. Kodeks NEC opublikowany przez NFPA (Krajowe Stowarzyszenie ds. Ochrony Przeciwpożarowej - National Fire Protection Association) został wybrany w głosowaniu i zatwierdzony przez służby pożarnicze oraz urzędników. SolarEdge posiada również aprobatę NRTL do normy UL 1741 CRD dla systemu PVRSS (System Szybkiego wyłączania Instalacji Fotowoltaicznych - Photovoltaic Rapid Shutdown System). Jest ona obecnie wymagana w celu spełnienia wymogów kodeksu NEC 2017. Innym przykładem nowych norm są niemieckie wskazówki stosowania: VDE-AR-E 2100-712.

Zgodność z VDE

Niemieckie wskazówki stosowania VDE-AR-E 2100-712 wymagają m.in., aby po wyłączeniu zasilania prądem AC służby ratunkowe nie były narażone na bezpośredni kontakt z przewodami DC, które wciąż przewodzą napięcie wyższe niż 120 VDC. Optymalizatory mocy SolarEdge serii P spełniają ten wymóg dzięki opatentowanej funkcji SafeDC™ (napięcie bezpiecznie 1V). Optymalizatory mocy VDC pozwalają na automatyczną i całkowicie bezpieczną redukcję napięcia DC do napięcia bezpiecznego (poniżej 120Vdc) w wymaganym czasie. Funkcja ta jest zintegrowana w systemie, nie wymaga zatem żadnego dodatkowego sprzętu ani żadnych ognioodpornych rozwiązań konstrukcyjnych. Zgodność systemów SolarEdge z wymogami technicznymi zawartymi w dziale 7.1 i 7.4 zasad stosowania została potwierdzona przez jednostkę certyfikującą Primara.

Wnioski

System SolarEdge ze zintegrowaną funkcją SafeDC™ zapewnia pełne bezpieczeństwo dla strażaków pracujących przy modułach PV, eliminując zagrożenie porażenia prądem. System SafeDC™ SolarEdge jest certyfikowany w Europie jako urządzenie z wyłączonym napięciem DC zgodnie z IEC/EN 60947-1 oraz IEC/EN 60947-3 a także zgodnie ze standardami bezpieczeństwa VDE AR 2100-712 i OEVE R-11-1.

Zalety SolarEdge: Elastyczność projektowania

Rozwiązania SolarEdge łączą optymalne wykorzystanie powierzchni dachowej z estetycznym wyglądem, zapewniając oszczędność energii i zmniejszenie kosztów. Mieszanie i łączenie różnego rodzaju modułów umożliwia łatwą rozbudowę instalacji słonecznej w późniejszym terminie.

WIĘKSZA MOC, WIĘKSZY UZYSK I BARDZIEJ ESTETYCZNY DACH

Topologia systemu SolarEdge umożliwia efektywne wykorzystanie całej dostępnej powierzchni dachowej dzięki niespotykanej dotychczas elastyczności projektowania. Duża różnorodność długości łańcuchów jest możliwa bez konieczności ich dopasowywania. Dzięki długim łańcuchom koszty systemowe instalatorów są niższe. Wielkość i układ modułów fotowoltaicznych nie muszą już zależeć od ograniczeń instalacji elektrycznej. Zacienienie modułów nie powoduje spadku wydajności całego łańcucha, a moduły o różnych wielkościach, typach oraz parametrach mogą być łączone i ustawiane lub nachylane w dowolny sposób w ramach jednego łańcucha.

Zoptymalizowana elastyczność projektowania sprawia, iż każda instalacja może stać się bardziej zyskowna dzięki sprzedaży większej ilości modułów bez konieczności pozyskiwania nowych klientów i ponoszenia kosztów instalacji.

Instalacja PV rozkład na dachu

Zalety SolarEdge: Komfort użytkowania

Dzięki monitorowaniu wydajności systemu w czasie rzeczywistym oraz długim gwarancjom produktu SolarEdge oferuje Państwu spokój oraz ochronę inwestycji poczucie bezpieczeństwa.

MONITORING NA POZIOMIE MODUŁU - INSTALACJE PV NA ŻYWO

Pełne monitorowanie systemów PV

 

SolarEdge oferuje darmowy system zdalnego monitorowania na poziomie modułu, łańcucha i całej instalacji, zapewniający stale najwyższą wydajność instalacji. Platforma monitorowania umożliwia kompleksową analizę, śledzi i raportuje o wydajności energetycznej, czasie pracy systemu, współczynniku wydajności i wynikach finansowych. Określone i automatyczne powiadomienia do natychmiastowego wykrywania błędów, dokładnej konserwacji i szybkiego reagowania umożliwiają minimalizację wizyt i czasu ich trwania na miejscu. Platforma oferuje konfigurowalne widoki, dzięki czemu instalatorzy mogą dzielić się wydajnością swojego systemu zarówno na poziomie systemu jak i na poziomie modułów.

Dostępne są liczne opcje komunikacyjne podłączenia falowników SolarEdge do platformy monitorowania: za pośrednictwem sieci Ethernet, połączeń bezprzewodowych ZigBee® lub GSM. Dostęp do platformy monitorowania jest łatwy osiągalny z komputera lub urządzenia przenośnego w dowolnym czasie i miejscu.

Monitoring instalacji domowych

All video

OCHRONA INWESTYCJI WŁAŚCICIELI DOMÓW

SolarEdge gwarancja

W czasie projektowania instalacji domowej ważne jest, aby uwzględnić przyszłe koszty, które mogą mieć wpływ na zwrot inwestycji właścicieli domów wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne. Rozwiązanie zoptymalizowanych falowników DC SolarEdge, efektywnie minimalizuje te potencjalne koszty.

> Zamiana: SolarEdge pozwala na zastosowanie modułów różnych klas energetycznych i marek w jednym łańcuchu. Każdy moduł dostępny na rynku może być odpowiedni.

> Przedłużenie: Nowe optymalizatory mocy i moduły mogą być używane w tym samym łańcuchu, co starsze modele.

Produkty SolarEdge zostały zaprojektowane na długookresową wydajność, optymalizatory mocy posiadają wiodącą na rynku 25-letnią gwarancję, natomiast falowniki 12-letnią gwarancję, dostępne jest również bezpłatne monitorowanie przez 25 lat. Dostępne są również przystępnie przedłużone gwarancje na falowniki do 25 lat z możliwością wymiany falowników poza gwarancją niskim kosztem o ok ~40% niższym niż tradycyjne falowniki.

Jednofazowe falowniki z technologią HD Wave

KOLEJNA GENERACJA NOWOCZESNYCH FALOWNIKÓW

All video

Reprezentujący jeden z najbardziej znaczących skoków w technologicznych w fotowoltaice w ciągu ostatnich 20 lat, technologia HD Wave SolarEdge to innowacyjna topologia konwersji energii, która znacząco zmniejsza rozmiar i ciężar falownika oraz zapewnia bardzo rekordową sprawność na poziomie 99%.

Dzięki zastosowaniu rozproszonych przekaźników i zaawansowanej obróbce cyfrowej w celu wytworzenia czystej, wysokiej rozdzielczości sinusoidy. Technologia HD Wave posiada o połowę mniejsze wydzielanie ciepła, 16x mniej magnetyków i 2,5x mniej elementów chłodzących niż obecne jedne z najmnjjszych na rynku falowniki SolarEdge.

Falownik HD WAVEFalownik HD WAVE 2 

 

Cechy produktu:

 • Szeroki zakres mocy od 2.2kW do 6kW
 • Więcej energii dzięki rekordowej sprawności 99%
 • Więcej modułów na dachu dzięki przewymiarowaniu DC/AC do nawet do 155%
 • Łatwa instalacja dzięki niewielkiej wadze i rozmiarowi
 • Zwiększona niezawodność dzięki mniejszej ilości ciepłą
 • Większe bezpieczeństwo dzięki funkcji SafeDC i detekcji łuku
 • Wysoka przejrzystość dzięki wbudowanemu monitorowaniu na poziome modułu
 • Kompleksowe uruchomienie z automatyczną identyfikacją optymizatorów mocy i wykrywaniem przypisania łańcuchów
 • Wsteczna zgodność z istniejącymi systemami SolarEdge

Trójfazowe falowniki do rozwiązań domowych

UPROSZCZENIE INSTALACJI TRÓJFAZOWYCH

Trójfazowe falowniki SolarEdge

Następna generacja trójfazowych falowników małej mocy do rozwiązań domowych posiada wiele usprawnień projektowych, przez co produkt jest mniejszy, lżejszy i łatwiejszy w montażu w porównaniu z poprzednimi modelami. Nadaje się do instalacji zewnętrznych i wewnętrznych, a zastąpienie zewnętrznego wentylatora wewnętrznym spowodowały że są one także cichsze.

Cechy produktu:

 • Szeroki zakres mocy od 3kW do 10kW
 • Łatwa instalacja dzięki niewielkiemu rozmiarowi i wadze
 • Cicha praca przeznaczona do pomieszczeń mieszkalnych
 • Większe bezpieczeństwo dzięki funkcji SafeDC i detekcji łuku
 • Wysoka przejrzystość dzięki wbudowanemu monitorowaniu na poziome modułu
 • Stopień ochrony IP65 odpowiedni do instalacji wewnętrznych lub zewnętrznych
 • Połączenie z Internetem przez Ethernet lub bezprzewodową komunikację (używając Wi-Fi, Gateway ZigBee, GSM)

Falownik jednofazowy z ładowaniem samochodu elektrycznego

Falownik i ładowarka do ładowania samochodów elektrycznych

Zwiększ swoje dochody oraz zwiększ zużycie energii swojego klienta dzięki jednofazowemu falownikowi SolarEdge EV. Niezależnie od tego, czy Twój klient jest już posiadaczem samochodu elektrycznego, czy tylko chce być gotowy do użycia w przyszłości, przygotuj się do rozwoju swojej firmy w przyszłości dzięki SolarEdge. Falownik SolarEdge EV umożliwia właścicielom samochodów ładowanie ich pojazdów elektrycznych bezpośrednio z energii ze słońca, co może zmaksymalizować ich wykorzystanie energii odnawialnej i może zmniejszyć ich ślad węglowy i rachunki za energię elektryczną. Falownik ma moc do 6 kW i zapewnia użytkownikom możliwość ładowania samochodu elektrycznego nawet 2,5-krotnie szybciej niż standardowa ładowarka samochodów elektrycznych dzięki nowatorskiemu trybowi doładowania solarnego, który jednocześnie wykorzystuje ładowanie z sieci i PV. Zainstalowanie falownika SolarEdge EV sprawia, że klienci zyskują również na zmniejszeniu konieczności instalowania osobno autonomicznej ładowarki EV i falownika fotowoltaicznego, a także integracji z platformą monitorowania SolarEdge.

All video

 

Falownik do ładowania samochodów elektrycznych zalety
 

Ładowarka solarna samochodów elektrycznych - instalacja

All video

 

Pełna przejrzystość i kontrola

Falownik SolarEdge EV wspiera połączenie sieciową i bezproblemowo integruje się z platformą monitorowania SolarEdge. Właściciele domów mogą śledzić stan naładowania, kontrolować ładowanie pojazdu i ustawić harmonogramy ładowania.

Najważniejsze cechy

 • Inteligentne planowanie do wykorzystania z "czasami użycia" ( Time of Use TOU) - ładowanie z sieci w godzinach poza szczytem
 • Śledzenie produkcji energii fotowoltaicznej, ładowania samochodu elektrycznego i zużycia energii w gospodarstwach domowych w celu zapewnienia przejrzystości i kontroli
 • Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej - włączanie i wyłączanie ładowania bezpośrednio ze smartfona
 • Podgląd czasu ładowania, energii ładowania i procent ładowania z fotowoltaiki

Monitoring kontrola w smartfonie

Ładowarka solarna samochodów elektrycznych - konfiguracja i monitoring

All video

Porównanie ładowania samochodu elektrycznego

Porównanie ładowania samochodu elektrycznego

1-fazowe falowniki z technologią kompaktową

PRZYSTĘPNA, ZIELONA ENERGIA ELEKTRYCZNA DLA DOMÓW O MAŁYCH DACHACH

Firma SolarEdge stworzyła rozwiązanie z optymalizacją mocy DC dla systemów od 4 do 8 modułów. Rozwiązanie to idealnie nadaje się do domów z ograniczoną przestrzenią dachową, projektów mieszkań socjalnych lub spełniających minimalne wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Falowniki jednofazowe z technologią kompaktową są wyposażone w standardowe funkcje SolarEdge, takie jak większa produkcja energii z każdego modułu, długoterminowe gwarancje na produkty, zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i bezpłatne monitorowanie na poziomie modułów. System jest łatwy do zainstalowania zarówno na istniejących już dachach jak i nowopowstających i zapewnia czystą energię, która jest niedroga, wydajna i bezpieczna.

1 fazowe falowniki z technologią kompaktową 

Zaprojektowany specjalnie dla systemów dachowych z od 4 do 8 modułów

 • Optymalizator mocy i falownik przeznaczony do współpracy wyłącznie ze sobą
 • Falowniki są dostępny w trzech mocach: 1000VA, 1500VA i 2000VA
 • Niezwykle kompaktowy, lekki i łatwy w instalacji
 • Każdy z czterech trackerów maksymalnego punktu mocy (MPPT) optymalizatora mocy obsługuje jeden lub dwa 60-ogniwowe moduły fotowoltaiczne
 • Szybkie i łatwe uruchomienie bezpośrednio poprzez smartfona z wykorzystaniem aplikacji SolarEdge SetApp
 • Falownik o klasie ochrony IP65 - odpowiedni do instalacji wewnętrznych lub zewnętrznych
 • Wiele opcji komunikacji dla maksymalnej efektywności kosztowej

Większa produkcja energii z systemów komercyjnych

Instalacje komercyjne

Nieuniknione w instalacjach komercyjnych, niedopasowanie na poziomie modułu występuje, gdy moduły w łańcuchu mają różne maksymalne punkty mocy (MPP). Wynikające z różnych źródeł niedopasowanie zmniejsza wydajność energetyczną całego łańcucha. 

Większa produkcja energii z systemów

Zoptymalizowane rozwiązanie falownika SolarEdge DC zmniejsza straty mocy spowodowane przez niedopasowanie modułów i zapewnia maksymalną produkcję energii z każdego modułu. W przypadku SolarEdge mniej wydajne moduły nie mają wpływu na moduły pracujące z pełną mocą.

Zoptymalizowane rozwiązanie falownika SolarEdge DC zmniejsza straty mocy spowodowane przez niedopasowanie modułów i zapewnia maksymalną produkcję energii z każdego modułu. W przypadku SolarEdge mniej wydajne moduły nie mają wpływu na moduły pracujące z pełną mocą.  

All video

Zarządzanie aktywami fotowoltaicznymi z monitorowaniem na poziomie modułu

Ponieważ ceny sprzętu spadają, a wielkość systemów wykazuje tendencję wzrostową, projekty fotowoltaiczne są coraz częściej postrzegane jako bezpieczna długoterminowa inwestycja. Jak każdy składnik aktywów finansowych, systemy fotowoltaiczne muszą być monitorowane i zarządzane w taki sposób, aby udało się w pełni wykorzystać ich potencjał. Tradycyjne falowniki dostarczają ograniczone informacje, takie jak monitorowanie na poziomie łańcucha lub systemu, które mogą wskazywać na gorsze wyniki szeregu, ale niewiele więcej. Wysyłanie wykwalifikowanych techników na miejsce, do rozwiązywania problemów z falownikami staje się kosztowne i czasochłonne. Rozwiązania zoptymalizowanych falowników DC SolarEdge, oferują zaawansowany monitoring PV i zarządzanie aktywami. Optymizatory mocy stale śledzą Punkt Maksymalnej Wydajności (MPP) i raportują dane, dotyczące pracy modułu w wysokiej rozdzielczości. Platforma monitoringu SolarEdge przekształca manualną, wymagającą dużych nakładów pracy eksploatację i konserwację w zautomatyzowaną, niewymagającą wiele uwagi usługę. Rozwiązanie oferuje wgląd na poziomie modułu i zapewnia pracę zawsze na najwyższym możliwym poziomie.

Monitoring instalacji przemysłowych

All video

Cechy platformy monitorującej SolarEdge

Zdalny monitoring, w czasie rzeczywistym, na poziomie modułu, łańcucha i systemu

Zdalny monitoring na poziomie modułu

Kompleksowa analityka, śledzi i raportuje o wydajności energetycznej, czasie pracy systemu, współczynniku wydajności i wynikach finansowych

kompleksowa analityka performance ratio

Tablica rozdzielcza – produkcja energii wyświetlana jest tygodniowym, miesięcznym lub rocznym ustawieniem.

Współczynnik wydajności – analizuje i śledzi współczynnik wydajności systemu

Automatyczne powiadomienie o spadku mocy i awarii

Określone i automatyczne powiadomienia do natychmiastowego wykrywania błędów, dokładnej konserwacji i szybkiego reagowania. Powiadomienia pokazują konkretną lokalizację, opis i status błędu. Progi energetyczne mogą być ustawione, jako powiadomienia dla modułów nierentownych. Ustawienia niestandardowe dostępne dla pory dnia z przesunięciem dla wschodu i zachodu słońca.

Automatyczne powiadomienie alert

Funkcja czasu użytkowania pozwala właścicielowi systemu na określenie szczytowych i pozaszczytowych stawek, w celu śledzenia prognozowanych przychodów PV. Można wykorzystać to, jako wskaźnik zwrotu inwestycji (ROI) systemu.

Time of use solar power

Dokładne i zdalne rozwiązywanie problemów, dla szybkich i efektywnych rozwiązań, aby zminimalizować ilość wizyt i czas spędzony na miejscu. Przykłady identyfikacji modułów o niskiej skuteczności:

Zabrudzenia paneli PV 

Zabrudzenia

Degradacja indukowana napięciem (PID)

Degradacja indukowana napięciem PID Potential Induced Degradation

Patrząc na moduły w jednym łańcuchu, można zaobserwować, jak rozkład mocy zwiększa się w kierunku bieguna ujemnego. Nie ma potrzeby wysyłania techników na dach - napięcie modułów mierzone jest zdalnie

Awaria diody bocznikującej

Awaria diody bocznikującej Bypass diode failing

Łatwo jest zidentyfikować awarię diody bocznikującej z wykorzenianiem wykresów napięcia modułów. Uszkodzony moduł generuje tylko 2/3 napięcia (5/6 w tym przypadku optymalizatora podłączonego do dwóch modułów).

Funkcja kontroli zużycia, przedstawia dane, dotyczące zużycia energii elektrycznej, produkcji PV i na własny użytek. Funkcja ta, dostępna jest jedynie dla właścicieli systemu, którzy zainstalowali opcjonalny zestaw inteligentnego zarządzania energią SolarEdge w swoim komercyjnym systemie.

Funkcja kontroli zuzycia Power and Energy

Schemat instalacji komercyjnej

Rozwiązanie SolarEdge składa się z falowkników, optymizerów mocy oraz opartej na platforma monitoringu. Optymizery mocy podłącza się na poziomie modułu, co pozwala na osiągnięcie znakomitego uzysku energii oraz sprawne zarządzanie energią. Dzięki opcji podłączenia dwóch modułów do tylko jednego optymizera oraz temu, że konwersja DC/AC oraz współdziałanie sieci odbywa się centralnie w jednym uproszczonym falowniku fotowoltaicznym udało się uzyskać bardzo konkurencyjną strukturę kosztów.

schemat instalacji komercyjnej z monitoringiem

Porównanie systemu 300kWp SolarEdge do identycznego systemu z tradycyjnymi falownikami

System zlokalizowany w Amsterdamie, Holandia, złożony z 1000 modułów 300Wp. Jeden system zaprojektowany na 3 falownikach SE82,8k SolarEdge oraz na 500 optymalizatorach mocy P700 w konfiguracji 2 do 1. Drugi system został zaprojektowany na 9 standardowych falownikach 27,6kW. Model SE82.8K jest falownikiem z technologią synergii, łączącym dużą moc ze zredukowanym czasem instalacji i niższym kosztem. Falownik jest oparty na trzech małych i lżejszych jednostkach; Jedna jednostka główna do której łatwo podłączona są dwie jednostki pomocnicze. Aby zapewnić szybkie uruchomienie instalacji maksymalnie do 31 falowników może być konfigurowane bezpośrednio z jednego nadrzędnego falownika.

Porównanie produkcji energii

Oprogramowanie PVsyst zostało wykorzystane do obliczenia energii dla obu systemów w roku 1 oraz 20. Przewaga SolarEdge rośnie wraz z upływem czasu z uwagi na nierównomierne starzenie modułów, co wpływa na niedopasowanie modułów.

Porównanie produkcji energii PV

Porównanie kosztów komponentów

porównanie kosztów komponentów PV

Porównanie okablowania

porównanie okablowania PV

Koszt produkcji energii z fotowoltaiki

LCOE ze żródeł odnawialnych 2010-2020

Ten serwis używa cookies do prawidłowego funkcjonowania

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

sectigo trust seal lg 140x54

ECOPRIUS Konsultacje i wyceny - płatności