Wybierz swój język

Separatory ropopochodnych

ACI Separatory ropopochodnych

W Polsce wzrasta świadomość zagrożenia, jakie niosą dla środowiska naturalnego nieoczyszczone ścieki. Dlatego coraz bardziej dba się o stan ścieków deszczowych i sanitarnych, odprowadzanych do kanalizacji i dalej do odbiorników naturalnych wód powierzchniowych i podziemnych.

Także przepisy nakładają obowiązek oczyszczania ścieków opadowych i procesowych odprowadzanych między innymi z zanieczyszczonych centrów miast, terenów przemysłowych, baz transportowych, stacji benzynowych, myjni, warsztatów samochodowych, parkingów itp.

Przepisy te zobowiązując do oczyszczania ścieków, podaja także dopuszczalne ilości ścieków odprowadzanych do odbiorników.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku, w ściekach odprowadzanych do zbiorników naturalnych i kanalizacji miejskiej zawartość zawiesin na odpływie nie powinna być większa niż 100mg/l, a zawartość substancji ropopochodnych nie może przekraczać 15 mg/l. Urządzenia firmy ACO zapewniają oczekiwany efekt oczyszczania nawet ze znaczną rezerwą. Separatory substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym firmy ACO gwarantują, że ściek na wyjściu z urządzenia zawierać będzie poniżej 5mg/l substancji olejowych.

Zastosowanie:

Polietylenowe separatory z wkładem koalescencyjnym do zabudowy w gruncie przeznaczone są do usuwania substancji ropopochodnych (oleje mineralne, benzyny, lekkie smary itp.) zawartych w ściekach opadowych oraz ścieków technologicznych.

Zasada działania:

Separatory substancji ropopochodnych firmy ACO SA urządzeniami przepływowymi do zabudowy w gruncie.

W celu zagwarantowania wymaganego przepisami stopnia oczyszczenia ścieków z substancji olejowych (poniżej 15mg/l na wylocie) należy każdy separator poprzedzić odpowiedniej pojemności osadnikiem, w którym nastepuje sedymentacja (wytrącenie) zawiesiny mineralnej (piasek, żwir, muł, popioły itp.) Może on być niezależnym urządzeniem zainstalowanym przed separatorem (SDIC0 lub zintegrowany z separatorem (DIC, DIC/B).

Oczyszczanie ścieków z substancji olejowych następuje w części separacyjnej, gdzie zachodzą zjawiska flotacji i koalescencji. Większe cząsteczki oleju flotują (unoszą się pod wpływem różnicy ciężarów ku górze). Natomiast te, które uległy wielokrotnym podziałom odkładają się na powierzchni filtra koalescencyjnego (zjawisko adsorpcji), gdzie łączą się w większe cząsteczki (koalescencja) aż do momentu, kiedy zaczynają flotować, tworząc na powierzchni warstwę filmu olejowego. Oczyszczona z substancji olejowych woda wypływa z separatora przez zasyfonowany odpływ wyposażony w „pływakowe zamknięcie odpływu. Odpowiednio wytarowany pływak unosi się w granicy faz woda/substancja olejowa. W chwili przekroczenia granicznej ilości gromadzenia oleju(różnej dla różnych wielkości separatorów) opada do gniazda z uszczelką zamykając odpływ z separatora. Zapobiega to skażeniu kanalizacji lub wód odbiornika substancjami ropopochodnymi.

Separatory z wkładem lamelowym - Zasada działania

All video

Wody opadowe pochodzące z kanalizacji deszczowej kierowane są do pierwszej części urządzenia, stanowiącej komorę wlotową z deflektorem, w której następuje uspokojenie przepływu i ukierunkowanie strumienia ścieków do komory filtracji.

Ścieki przepływają przez szafę filtrującą. Oddzielanie zanieczyszczeń następuje wwyniku flotacji, sedymentacji i koalescencji podczas przepływu zanieczyszczonych wód przez specjalnie skonstruowane sekcje lamelowe.

Istotnym elementem konstrukcji jest specjalna przegroda, która zapobiega powstawaniu lejów zasysających wyflotowane wcześniej substancje ropopochodne i przedostawaniu się ich do odpływu. Jedynie separatory ACO wyposażone są w tego typu rozwiązanie.

Zintegrowany osadnik

Separatory z wkładem lamelowym ACO dostępne są w wersji ze zintegrowanym osadnikiem. Takie rozwiązanie pozwala na lepsze wykorzystanie przestrzeni, w której ma być separator montowany. Przekłada się to dalej na niższe koszty zakupu i montażu urządzenia.

Separatory z bypassem

Wychodząc na przeciw nowym rozporządzniom, firma ACO jako pierwsza wprowadziła separatory lamelowe zintegrowane z obejściem hydraulicznym (bypassem).

Bypass zewnętrzny

Separator może być zintegrowany z komorą rozdziału dopływu oraz przewodem obejściowym (bypassem). W komorze rozdziału znajduje się upust denny i przelew o wysokiej krawędzi zewnętrznej. Gdy natężenie dopływu ścieków przekroczy wartość przepustowości nominalnej separatora, następuje rozdział strumienia ścieków. Część ścieków odprowadzona zostaje przez przelew i odpływa przewodem obejściowym łączącym się z rurą wylotową separatora. Przewód obejściowy zewnętrzny to stalowy kanał o przekroju prostokąta otaczający połowę zbiornika separatora. Stosowane są one na przepływy do 1500 l/s.

Bypass wewnętrzny

Nowym rozwiązaniem wśród separatorów koalescencyjnych z wkładem lamelowym ACO jest bypass wewnętrzny, wykonany z polietylenu. Konstrukcja bypassa wewnętrznego oparta jest na przewodzie prostym z przelewem i upustem dennym.

ACO Separatory ropopochodnych lamelowe

Separatory z wkładem koalescencyjnym - Zasada działania

All video

Instalacja separująca zawiesiny stałe i ciecze lekkie (olej, benzyna) jest urządzeniem przepływowym. Wlot do instalacji wyposażony jest w deflektor zapewniający laminarny przepływ dostającego się do osadnika ścieku. W osadniku ściek wytraca prędkość i w wyniku sedymentacji następuje osadzanie się zawiesiny ogólnej, np.: muł, szlam i żwir.

Osadnik może być oddzielnym urządzeniem zainstalowanym przed separatorem koalescencyjnym (Coalisator® CRB) lub zintegrowany z separatorem (Coalisator® OLEOPATOR® K)

Separator substancji ropopochodnych Coalisator® CRB-PE 

Polietylenowy separator substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym. Wolnostojący

Zastosowanie:

  • Do oczyszczania ścieków deszczowych z substancji olejowych pochodzących z krytych garaży i parkingów.
  • Do oczyszczania ścieków technologicznych z substancji olejowych pochodzących z warsztatów mechanicznych.

Separatory ropopochodnych Coalisator Oleopator CRB

Separator substancji ropopochodnych Coalisator® OLEOPATOR® K-PE

All video

 

Polietylenowy separator substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym, zintegrowany z osadnikiem. Wolnostojący.

Zastosowanie:

  • Do oczyszczania ścieków deszczowych z substancji olejowych pochodzących z krytych garaży i parkingów.
  • Do oczyszczania ścieków technologicznych z substancji olejowych pochodzących z warsztatów mechanicznych.

    Separatory ropopochodnych Koalisator Oleopator CRB K-PE

Separator substancji ropopochodnych Coalisator® OLEOPATOR® K-PE-p

Polietylenowy separator substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym, zintegrowany z osadnikiem, z komorą pomp*. Wolnostojący.

Zastosowanie:

  • Do oczyszczania ścieków deszczowych z substancji olejowych pochodzących z krytych garaży i parkingów.
  • Do oczyszczania ścieków technologicznych z substancji olejowych pochodzących z warsztatów mechanicznych.

Separatory ropopochodnych Koalisator Oleopator CRB K-PE z pompami

Separator substancji ropopochodnych Coalisator® Oleopator P

All video

Polietylenowy separator substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym, z osadnikiem.
Do zabudowy w gruncie.
Klasa obciążenia A 15, B 125, D 400.

Zastosowanie:

Separatory Oleopator P są zaprojektowane do zabudowy w gruncie na zewnątrz budynków, w celu oczyszczania ścieków procesowych lub zanieczyszczonej olejami wody deszczowej z terenów nieprzepuszczalnych, bądź do powstrzymywania wycieków cieczy lekkich.

Separatory ropopochodnych Oleopator P

Separator substancji ropopochodnych Coalisator® Oleopass P

Polietylenowy separator substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym, z osadnikiem i bypassem zewnętrznym.
Do zabudowy w gruncie.
Klasa obciążenia A 15, B 125, D 400.

Zastosowanie:

Separatory Oleopass P są zaprojektowane do zabudowy w gruncie na zewnątrz budynków, w celu oczyszczania zanieczyszczonej olejami wody deszczowej z terenów nieprzepuszczalnych, bądź do powstrzymywania wycieków cieczy lekkich.

Separatory ropopochodnych Oleopass P

Zjawisko flotacji i koalescencji

Separatory ropopochodnychDalsze oczyszczanie następuje w separatorze gdzie zachodzi zjawisko flotacji i koalescencji. Większe cząstki związków ropopochodnych flotują bezpośrednio, a te które uległy wielokrotnym podziałom najpierw podlegają zjawisku koalescencji na matach wkładu koalescencyjnego, po czym również flotują tworząc w górnej części separatora warstwę filmu olejowego. Czysta woda wydostaje się z separatora przez zasyfonowany odpływ wyposażony w automatyczne zamknięcie pływakowe. Odpowiednio wytarowany pływak unosi się na granicy faz woda/substancja olejowa i w chwili uzyskania maksymalnej pojemności magazynowania oleju zamyka odpływ separatora, uniemożliwiając skażenie wód odbiornika.

 

Kontrolno - pomiarowa studzienka rewizyjna

Separatory ropopochodnych

Za separatorem powinna być zamontowana studzienka rewizyjna, którą można wykorzystywać do celów kontrolno-pomiarowych. Separatory koalescencyjne ACO nie wymagają montowania odrębnych studzienek kontrolnych bo ich konstrukcja umożliwia podłączenie urządzenia do poboru próbek na odpływie już w separatorze (akcesoria dodatkowe).

 X logo okrągłefejsyt pinterestskype Microsoft teams logo 

Ten serwis używa cookies do prawidłowego funkcjonowania

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

sectigo trust seal lg 140x54

ECOPRIUS Konsultacje i wyceny - płatności