Wybierz swój język

POMPY CIEPŁA POWIETRZE - WODA

Ochsner pompy ciepła powietrze woda moce

Moc grzewcza od 4 do 310kW. SCOP 5,04! REKORD EFEKTYWNOŚCI. Dodatkowy wzrost efektywności o 22,58% (zasilanie 63*C bez utraty COP) przy współpracy z maszyną cieplną egzergetyczną eXm -link. 

Ochsner pompy ciepła powietrze woda najwyższa jakość

Powietrze jako źródło ciepła

Powietrzne pompy ciepła - źródło ciepła powietrze

PODSTAWOWĄ ZASADĘ DZIAŁANIA POMP CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA MOŻNA SZYBKO I ŁATWO WYJAŚNIĆ

Wentylator zasysa powietrze z zewnątrz, a pobrana z niego energia odparowuje czynnik chłodniczy w pompie ciepła za pośrednictwem wymiennika ciepła. W obiegu pompy ciepła czynnik chłodniczy zostaje podgrzany do wyższej temperatury przez sprężanie, dzięki czemu dostępna jest energia do ogrzewania budynku i produkcji ciepłej wody użytkowej. Powietrze jest dostępne wszędzie, zawsze i bez ograniczeń. Dzięki pompom ciepła OCHSNER powietrze, jako źródło ciepła, może być efektywnie wykorzystywane nawet w niskich temperaturach zewnętrznych – poniżej zera.

Powietrze zewnętrzne jest źródłem ciepła, które jest wszędzie dostępne i które można wykorzystać bez zezwolenia. Jest jednakże tym zimniejsze im wyższe jest zapotrzebowanie na ciepło. Wadą jest to, że wydajność grzewcza pompy ciepła jest tym mniejsza, im jest zimniej. Wydajność spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, moc elektryczna przyłączeniowa rośnie, pompa ciepła staje się droższa. W związku z tym instalacja grzewcza powinna być eksploatowana przy możliwie najniższej temperaturze skraplacza wzgl. czynnika grzewczego (ogrzewanie niskotemperaturowe, a w szczególności ogrzewanie podłogowe). Sprężarka musiałaby być przy -15°C o 5,6 razy większa niż dla pokrycia zapotrzebowania na ciepło przy +5°C dodatkowo zmniejszając współczynnik wydajności grzejnej z 4,4 do 2,4. Związane z tym bardzo wysokie koszty inwestycyjne i odpowiednio wysoka opłata za prąd przy napędzie elektrycznym są w opozycji do relatywnie krótkiego okresu użytkowania.

Przykład: przy 35°C temperatury wody i +2°C temperatury powietrza zewnętrznego pompa ciepła ma wydajność grzewczą 13,2KW. Pobór mocy sprężarki i wentylatora wynosi 3,0KW. Z tego wynika współczynnik wydajności grzejnej εw = 13,2/3,0 = 4,4 (COP)

All video

Temperatury zewnętrzne poniżej -5°C panują zgodnie 300 godzin rocznie. Dlatego przy powietrzu zewnętrznym jako źródle ciepła słabe uzasadnienie znajduje zaprojektowanie pompy ciepła na okres maksymalnego zapotrzebowania na ciepło w najzimniejszym dniu, zamiast tego należy zaprojektować ogrzewanie biwalentne sprzężone z systemem wentylacyjnym w domu.

Powietrze odprowadzane z instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej może być dobrym źródłem ciepła, jeżeli przepływ i temperatura w ciągu dnia i roku odpowiada zapotrzebowaniu pompy ciepła.

Dzięki technicznym innowacjom firmy OCHSNER powietrze jako dolne źródło jest efektywnie wykorzystywane również przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych. Najwyższe bezpieczeństwo oraz najniższy poziom hałasu gwarantują najwyższą jakość.

EFEKTYWNOŚĆ Z MYŚLĄ O BUDYNKACH KAŻDEJ WIELKOŚCI

Seria OCHSNER AIR dostarcza najwyższe osiągi w zakresie efektywności energetycznej, poziomu hałasu i niezawodności działania. Dzięki temperaturom zasilania do 65 °C, pracuje skutecznie nawet w połączeniu z grzejnikami, co sprawia, że jest odpowiednia zarówno do modernizacji starych budynków, jak i w systemach ogrzewania dwufunkcyjnego. Z mocą grzewczą do 78 kW (a w układzie kaskadowym nawet do 600 kW), można tworzyć rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb – dla domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, hoteli, budynków administracyjnych czy obiektów komercyjnych.

Zbudowane dla wysokiej efektywności

Wszystkie urządzenia z serii OCHSNER AIR posiadają poziomo ułożony wymiennik ciepła powietrze-woda, którego powierzchnia jest większa niż w porównywalnych modelach innych producentów. Dzięki temu hojnemu wymiarowaniu i specjalnej konstrukcji, parownik pobiera maksymalną ilość energii z powietrza. Dlatego pompy ciepła AIR mogą efektywnie dostarczać ciepło nawet przy ujemnych temperaturach.

Cichy szum w każdym trybie pracy

Wolnoobrotowe wentylatory specjalne zmniejszają emisję hałasu. Pełnomodułowa praca wentylatora zapewnia stopniową regulację mocy parownika do pracy pompy ciepła. Ponadto, hałasy przepływu są prawie niewyczuwalne, ponieważ powietrze wylotowe jest kierowane do góry. Dzięki temu nie powstają nieprzyjemne prądy powietrza w pobliżu zewnętrznej jednostki. W standardowym trybie cichym, niskie emisje dźwiękowe są jeszcze bardziej obniżone, a dla obszarów szczególnie wrażliwych OCHSNER oferuje nawet pakiet Super Cichy

Najwyższej jakości komponenty

Parowniki poziome split firmy OCHSNER wyposażone są w obudowę w ekskluzywnej wersji. OCHSNER jako jedyny producent udziela dziesięcioletniej gwarancji na ochronę przed przerdzewieniem.

Maksymalna niezawodność

Funkcja „termodynamicznego odszraniania” szybko zapobiega powstawaniu ewentualnego oblodzenia między krawędzią wentylatora i dyszą kierującą ruchem powietrza. Wymagana energia odszraniania jest efektywnie dostarczana tylko przez sam wentylator. W przypadku dłużej pracy w trybie ekonomicznym funkcja „Anti-Bloc” zapewnia prawidłowy rozruch wentylatora. Inteligentny sterownik zawsze dostarcza odpowiedni moment pobierania prądu w celu likwidacji ewentualnych blokad na wirniku wentylatora. Dzięki „odwróconemu biegowi” za każdym razem po zakończeniu odszraniania zmieniany jest kierunek obrotów wentylatora, który teraz wydmuchuje skropliny w dół z wymiennika ciepła. Takie rozwiązanie przyczynia się do podniesienia efektywności i oszczędności kosztów energii. Cykle odszraniania można w ten sposób maksymalnie opóźnić.

Pompy ciepła Air Hawk High End TECHNOLOGY

Niedościgniona na rynku i absolutna najwyższa klasa

Ochsner pompy ciepła powietrze woda high end technology

Ochsner pompy ciepła powietrze woda tabela wydajnościWYSOKA WYDAJNOŚĆ DO DOMÓW JEDNO- I DWURODZINNYCH

Ochsner pompy ciepła powietrze woda WYSOKA WYDAJNOŚĆ DO DOMÓW JEDNO I DWURODZINNYCH

Pompy ciepła typu powietrze-woda OCHSNER AIR aż do typu AIR 18 idealnie nadają się do domów jedno- i dwurodzinnych. Dzięki mocy od 7 do 18 kW odpowiednie urządzenia można dobrać do wszystkich typowych wielkości budynków. Dzięki wysokiej osiąganej temperaturze zasilania wynoszącej 65°C mogą one zasilać dostateczną ilością ciepła nie tylko systemy ogrzewania płaszczyznowego, lecz również tradycyjne kaloryfery. Dlatego nadają się zarówno do nowych budynków, jak również do modernizacji.

Rozwiązanie na miarę potrzeb do budynku mieszkalnego

Urządzenia OCHSNER AIR z parownikiem poziomym split są rozwiązaniami na miarę potrzeb przeznaczonymi do projektów w domach jedno- i dwurodzinnych. Moc można dokładnie dostosować do obciążenia grzewczego i zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w danym budynku. Za pośrednictwem centralnego zasobnika buforowego można również integrować inne systemy cieplne, takie jak instalacja solarna, kotły gazowe lub na drewno.
Łatwa instalacja za pomocą wstępnie przygotowanych przewodów łączących Instalacja urządzeń split przebiega w nieskomplikowany sposób.
Jednostkę zewnętrzną łączy się z jednostką pompy ciepła ustawioną bezpiecznie w budynku za pośrednictwem przewodu łączącego. Podłączenia dokonuje się za pomocą izolowanych rur miedzianych oraz prefabrykowanej wiązki kablowej zaprojektowanej przez OCHSNER, którą można doprowadzić do budynku pod ziemią w rurze okładzinowej. Również późniejsza instalacja, na przykład w ramach modernizacji ogrzewania, jest bez problemu możliwa.

Na życzenie również aktywne chłodzenie

Wszystkie urządzenia serii OCHSNER AIR na życzenie mogą zostać wyposażone w funkcję aktywnego chłodzenia budynku. Chłodzenie możliwe jest w połączeniu z ogrzewaniem płaszczyznowym lub specjalnymi grzejnikami.

Wygodne sterowanie

Pompy ciepła serii AIR wyposażone są w sterownik OCHSNER OTE. Steruje on nie tylko funkcjami specjalnymi pompy ciepła, lecz na życzenie również produkcją CWU, trybem chłodzenia i maks. 16 obiegami użytkowymi. Istnieje również możliwość sterowania dodatkowymi wytwornicami ciepła w trybie biwalentnym. Do obsługi stosowany może być wygodny sterownik pokojowy z pojemnościowym wyświetlaczem dotykowym i intuicyjnym menu użytkownika (opcja).
Za pośrednictwem interfejsu Ethernet można go zintegrować z istniejącymi sieciami.

OGRANICZENIE HAŁASU DZIĘKI SYSTEMOWI ZARZĄDZANIA CICHOŚCIĄ PRACY

Ochsner pompy ciepła powietrze woda silent mode
Silent Mode

Dostępny w standardzie tryb Silent Mode obniża prędkość obrotową wentylatora na podstawie stałej funkcji proporcjonalnej. Dlatego na przykład w lecie w trakcie produkcji CWU lub ogrzewania basenu emisja hałasu, która i tak jest bardzo niska w normalnym trybie pracy, jest jeszcze bardziej obniżana. Tryb Silent Mode można ustawić na cztery dowolnie wybierane przedziały czasowe.

Pakiet Super Silent

W przypadku ustawienia jednostki zewnętrznej w szczególnie wrażliwych obszarach zalecamy zakup pakietu Super Silent OCHSNER. Optymalizacje konstrukcyjne zapożyczone z przemysłu lotniczego zapewniają redukcję hałasu o 3 dB (A). Pakiet przeznaczony jest do wszystkich pojedynczych, podwójnych i poczwórnych parowników stołowych serii OCHSNER AIR.

TAK CICHE SĄ NASZE POMPY CIEPŁA

Pompy ciepła powietrze/woda firmy OCHSNER są najcichsze na rynku. W wielu regionach nie można przekraczać 35 dB(A), co odpowiada szeptowi lub szumowi liści, na granicy działki (lub w miejscu wymagającym ochrony przed immisjami na sąsiedniej działce).
Poniższa ilustracja pokazuje, w jakiej odległości można umieścić jednostkę zewnętrzną OCHSNER, aby nie przekroczyć 35 dB(A).

Pompy ciepła powietrze woda TAK CICHE SĄ NASZE POMPY CIEPŁA

Wskazówki:
• Ilustracja służy jedynie do celów poglądowych. Planowane miejsce ustawienia jednostki zewnętrznej musi odpowiadać lokalnym przepisom.
• Przedstawione odległości od źródła dźwięku zostały obliczone za pomocą kalkulatora hałasu na stronie https://www.waermepumpe-austria.at/schallrechner (podstawowy poziom hałasu w nocy dla miejskiego obszaru mieszkalnego).
• Zastosowano metodę obliczeniową kulistego rozprzestrzeniania się dźwięku w połączeniu z maksymalną specyficzną mocą akustyczną urządzenia.
• Miejsca wymagające ochrony przed immisjami to np. najbliższe okna pomieszczeń mieszkalnych, sypialni lub pokoi dziennych na sąsiedniej działce.

EFEKTYWNOŚĆ DO WIĘKSZYCH NIERUCHOMOŚCI

Ochsner pompy ciepła powietrze woda dla duzych nieruchomości

Pompy ciepła typu powietrze-woda OCHSNER AIR od typu AIR 23 są przeznaczone do większych
projektów nieruchomości, takich jak apartamentowce, hotele, internaty, budynki administracyjne lub komercyjne. Moc grzewczą można dobrać w zakresie od 23 do 80 kW. Poprzez połączenie kilku pomp ciepła w kaskadę można uzyskiwać również o wiele większe zakresy mocy.

Efektywność i ochrona klimatu w dużych projektach nieruchomości

Pompy ciepła typu powietrze-woda OCHSNER AIR stosowane w większych budynkach mieszkalnych lub komercyjnych mogą przy-czyniać się do ochrony klimatu i znacznego obniżenia kosztów energii. Ponadto ogrzewanie neutralne dla klimatu może być czynnikiem zwiększającym atrakcyjność spółdzielni mieszkaniowych, hoteli lub przedsiębiorstw, przyciągając najemców, gości lub klientów.

Rozwiązania monoenergetyczne w nowych budynkach i modernizacji

Urządzenia z podwójnym lub poczwórnym parownikiem split nadają się do zastosowania w nowych budynkach oraz projektach modernizacji. Dzięki wysokiej uzyskiwanej temperaturze zasilania wynoszącej 65°C można je również stosować w funkcji rozwiązania monoenergetycznego do ogrzewania i produkcji CWU instalowanego w ramach modernizacji. W ten sposób stanowią one ciekawą alternatywę dla pomp ciepła z wodą gruntową jako źródłem ciepła lub gruntowych pomp ciepła, jeśli nie ma możliwości korzystania z odpowiednich źródeł ciepła.

Indywidualne możliwości ustawienia jednostek zewnętrznych

Odpowiednie miejsce ustawienia poziomych parowników stołowych znajdzie się również w ograniczonych warunkach przestrzennych, na przykład w obszarach śródmiejskich o gęstej zabudowie.
W wielu przypadkach cicho pracujące poziome parowniki split mogą być instalowane równo z ziemią na wolnych powierzchniach, pakiet Super Silent jeszcze bardziej obniża poziom emisji hałasu. Firma OCHSNER w ramach alternatywy zrealizowała na przykład instalacje na dachach lub w otwartych obszarach garaży podziemnych.

Ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej i chłodzenie

Pompy ciepła typu powietrze-woda OCHSNER AIR są w stanie pokryć całe zapotrzebowanie większych budynków na ciepło grzewcze i ciepłą wodę użytkową. Dodatkowo można je rozszerzyć o funkcję klimatyzacji. Aktywne chłodzenie możliwe jest przez ogrzewanie podłogowe, sufitowe maty kapilare dla ogrzewania i ochładzania lub w odpowiednio wyposażonych budynkach niemieszkalnych przez klimakonwektory.

Wieloletnie doświadczenie w większych nieruchomościach

Firma OCHSNER posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania i doboru systemów pomp ciepła do większych budynków. Projektanci, inwestorzy i administracje mogą polegać na kompleksowym wsparciu w zakresie własnych projektów. Serwis OCHSNER dostępny na terenie całego kraju dodatkowo zapewnia szybką i niezawodną obsługę w zakresie konserwacji, serwisowania lub napraw.

OCHSNER AIR 11 C11A

Ochsner Millennium RAL3020 M2Ochsner Millennium RAL6010 M2

OCHSNER AIR 23 C12A

OCHSNER AIR 23 C12A

OCHSNER AIR 80 C22A

OCHSNER AIR 80 C22A

 

Horyzontalne urządzenia split serii OCHSNER AIR są idealnym rozwiązaniem dla najwyższych wymagań w zakresie wydajności energetycznej, redukcji hałasu i bezpieczeństwa pracy. Osiągają temperatury zasilania 65°C i działają szczególnie skutecznie w połączeniu z grzejnikami. Tysiące referencji klientów na stronie internetowej Ochsner pokazują ich zastosowanie w modernizacji, w systemach biwalentnych i w nowych budynkach.

OPTYMALNY PROJEKT – CICHA PRACA

W jednostkach split serii OCHSNER AIR wymiennik ciepła powietrza jest ustawiony poziomo (parownik dzielony poziomo). Zwiększona efektywność energetyczna wynika z optymalnej konstrukcji parownika - z dużymi powierzchniami wymiennika ciepła i wentylatorami wolnoobrotowymi. Wysokowydajny poziomy parownik typu split pobiera wymagane ciepło z powietrza zewnętrznego, a zoptymalizowane, automatyczne urządzenie do odszraniania utrzymuje parownik bez lodu w razie potrzeby przy niskim zużyciu energii. Parowniki poziome dzielone OCHSNER są produkowane w ekskluzywnej obudowie. OCHSNER jest jedynym producentem, który oferuje dziesięcioletnią gwarancję na rdzewienie. Dzięki dużym wymiarom i optymalnej konstrukcji urządzenia maksimum ciepła jest pochłaniane z powietrza, nawet w niskich temperaturach zamarzania. Żadne inne urządzenie na rynku nie oferuje tak dużej powierzchni wymiennika ciepła! Wolno obracające się wentylatory specjalne zapewniają cichą pracę przy maksymalnej wydajności energetycznej. Ponadto w pełni modulowana praca wentylatora umożliwia ciągłą regulację parownika do pracy pompy ciepła.

Kolejną zaletą poziomej konstrukcji dzielonego parownika jest to, że powietrze wywiewane jest wydmuchiwane do góry - więc nie ma zimnego i nieprzyjemnego przepływu powietrza do sąsiadów lub we własnym ogrodzie, a szumy przepływu są prawie niezauważalne. Jednostka zewnętrzna jest podłączona do pompy ciepła, która jest chroniona w budynku, za pośrednictwem połączenia liniowego. Połączenie wykonuje się w bardzo prosty sposób za pomocą izolowanych rur miedzianych i wiązki kablowej opracowanej i wyprodukowanej przez OCHSNER. Zazwyczaj są one układane w rurze osłonowej pod powierzchnią ziemi i mogą być również instalowane później (modernizacja ogrzewania) bez żadnych problemów. Funkcje „Termodynamiczne odladzanie”, „Anti-Bloc” i „Odwrotny bieg” zostały opracowane w celu maksymalizacji bezpieczeństwa pracy: ta pierwsza zapewnia, że ​​możliwe jest szybkie i skuteczne zapobieganie możliwemu oblodzeniu między krawędzią wentylatora, a dyszą kanału powietrznego. Energia odszraniania jest wykorzystywana tylko dla samego wentylatora. Jeśli jesteś na urlopie przez dłuższy czas i ustawiasz pompę ciepła w trybie ekonomicznym, funkcja „Anti-Bloc” zapewnia prawidłowe uruchomienie wentylatora. Ze względu na ich sztuczną inteligencję, odpowiedni moment obrotowy zużycia prądu jest zawsze dostępny, aby rozwiązać możliwą blokadę wentylatora. „Przebieg odwrotny” zapewnia wydajność i oszczędza koszty energii, ponieważ po każdym odszranianiu wentylator zmienia kierunek obrotów, a tym samym wydmuchuje kondensat z wymiennika ciepła w dół, dzięki czemu odstępy czasu odszraniania można również maksymalnie opóźnić.

OCHSNER AIR EAGLE

Urządzenie łączy w sobie zalety unikalnego poziomego parownika typu split z serii OCHSNER AIR:

  • Duże powierzchnie wymienników ciepła, duże odstępy między żebrami i ciche wentylatory modulujące
  • automatyczne odszranianie, funkcja zapobiegająca blokowaniu, bieg wsteczny po odszranianiu
  • Ekskluzywna wersja obudowy ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo z dziesięcioletnią gwarancją na rdzewienie.

Inteligentne sterowanie tą technologią jest wewnętrznym opracowaniem firmy OCHSNER.

TECHNOLOGIA FALOWNIKA

Wysokowydajne europejskie sprężarki wysokociśnieniowe stosowane przez OCHSNER stale dostosowują się do zapotrzebowania na ciepło, którego w rzeczywistości potrzebujesz. Prowadzi to do szczególnie wysokiej wydajności i rocznego współczynnika siły roboczej i pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów. Ze zmierzonym rocznym współczynnikiem wydajności (SCOP) wynoszącym 4,5, OCHSNER AIR EAGLE jest najbardziej wydajną na świecie pompą ciepła powietrze / woda o kontrolowanej prędkości, która została zmierzona w centrum testowym pomp ciepła Buchs (Szwajcaria).

KOMPONENTY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI DLA DOBREGO KLIMATU I BEZPIECZEŃSTWA

Sprężarki górne z regulacją prędkości zapewniają dostosowanie do wymaganego ciepła w pomieszczeniu. Połączenie ze szczególnie cichą jednostką wewnętrzną z pompą ciepła ze wszystkimi elementami grzewczymi jest najprościej wykonane przez wiązkę kablową opracowaną i wyprodukowaną przez OCHSNER oraz dwie wstępnie zmontowane miedziane rury chłodnicze o wysokiej czystości. Aby uniknąć niepożądanych strat podczas transportu ciepła, OCHSNER izoluje je podwójnie niż dostępne na rynku miedziane rury chłodnicze.

ROZWIĄZANIE DLA WĄSKIEJ PRZESTRZENI

OCHSNER AIR EAGLE jest idealny do stosowania w ciasnych przestrzeniach w miejscu instalacji w domu. W połączeniu z jednostką wewnętrzną T200 wszystkie elementy hydrauliczne, zbiorniki buforowe i emaliowane zbiorniki ciepłej wody, a także układ sterowania są już zintegrowane - wszystko na powierzchni pół metra kwadratowego.

All video

 X logo okrągłefejsyt pinterestskype Microsoft teams logo 

Ten serwis używa cookies do prawidłowego funkcjonowania

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

sectigo trust seal lg 140x54

ECOPRIUS Konsultacje i wyceny - płatności