Wybierz swój język

POMPY CIEPŁA GRUNT - SOLANKA

Moc grzewcza od 5 do 310kW. Sezonowy współczynnik sprawności SCOP 5,73 Ochsner Terra 11

Gruntowe pompy ciepła OCHSNER - kolektor poziomy

Grunt jest ważnym zasobnikiem ciepła, który absorbuje na swojej powierzchni ciepło słoneczne i przyjmuje w wyniku konwekcji i poprzez deszcz energię, która może zostać pobrana za pomocą pompy ciepła poprzez obieg nośnika ciepła. Dostawa ciepła odbywa się przeważnie z góry i tylko w bardzo małej części (0,2-0,5W/m2) z głębi gruntu. A więc grunt regeneruje się samodzielnie.

Pobór ciepła odbywa się poprzez system rur umieszczonych w gruncie (kolektor gruntowy, odległość między rurami ok. 0,5m, (głębokość ułożenia 0,8 do 1,5m) lub sondy wiercone, przez które najczęściej przepływa solanka jako nośnik pośredni. Czasami również wężownica parownika jest umieszczona bezpośrednio w gruncie, przy tym należy zwrócić uwagę na zagrożenie dla wody gruntowej poprzez wyciek oleju w przypadku nieszczelności.

Obok ciepła jawnego z gruntu pozyskuje się również poprzez kondensację wilgoci ciepło utajone. Para wodna skrapla się na rurach i nasyca grunt wodą. W ten sposób wzrasta przewodnictwo ciepła gruntu, co poprawia czasami sposób w drugim roku eksploatacji w stosunku do roku uruchomienia. Im większa zawartość wody gruntowej, tym wyższa temperatura gruntu. Gleby gliniaste są lepsze niż gleby żwirowe lub piaszczyste, ponieważ te pierwsze lepiej magazynują wodę.

Gruntowe sondy ciepła są dzisiaj najbardziej rozpowszechnionym źródłem ciepła dla pomp ciepła. Typowe głębokości otworów dla gruntowych sond ciepła wynoszą pomiędzy 40 i 100m. Na wykonanie instalacji gruntowych sond ciepła należy uzyskać zezwolenie urzędu ds. gospodarki wodnej niższego szczebla. Przy otworach głębszych niż 100m jest wymagane zezwolenie Wyższego Urzędu Górniczego.

Gruntowe sondy ciepła składają się ze stopy sondy i niezakończonych pionowych rur sondy o średnicy rury 25x2,3mm do 60m głębokości i 32x3mm do 150m głębokości. Zazwyczaj są stosowane podwójne sondy w kształcie U z przyspawaną stopą. Sonda jest umieszczana w wywierconym otworze w gruncie i zalana bentonitem tworząc trwałe połączenie sondy ciepła z otaczającymi skałami tworząc dobre przenikanie ciepła pomiędzy sondą i gruntem oraz uszczelnienie w stosunku do siebie różnych horyzontów wody gruntowej.

W systemie sond wierconych z solanką lub kolektorów układanych poziomo ciepło z ziemi jest pobierane i doprowadzane do pompy ciepła.

Kolektory solankowe mogą być ułożone na trzy sposoby:

Przy wystarczającej powierzchni ogrodowej kolektory płaskie są najkorzystniejszym cenowo rozwiązaniem. Powierzchnia ułożenia zależy od typu domu, izolacji i rodzaju podłoża.

Alternatywnie proponujemy kolektory spiralne, które zajmują trochę mniej powierzchni.

Można też zastosować wiercenia głębinowe, czyli sondy -zazwyczaj wiercone na głębokość 100m. To rozwiązanie sprawdza się doskonale w przypadku ograniczonej powierzchni. Należy pamiętać, że sondy wymagają zezwoleń.

W trybie aktywnego chłodzenia w lecie z pomieszczeń pobierane jest ciepło poprzez istniejący system grzewczy i następnie oddawane do otoczenia. Maksymalna moc chłodnicza w trybie aktywnego chłodzenia dostępna jest również po wielu upalnych tygodniach.

Pompy ciepła solanka woda Tabela

Pompa ciepła solanka woda Ochsner GMSW 17HK PLUSPompa ciepła solanka woda Ochsner TERRA 61 HPLA

 

Zasobnik ciepła pompy ciepła ÖKO-Master

Ogrzewanie i ciepła woda w dowolnym momencie.

Zasobnik ciepła OCHSNER PU300 i UNI800

Zasobniki (zasobniki buforowe, zasobniki energii) służą do pochłaniania ciepła, magazynowania go z jak najmniejszymi stratami i odprowadzania w razie potrzeby do systemu grzewczego. Aby przedłużyć żywotność sprężarki pompy ciepła, firma OCHSNER zaleca stosowanie specjalnych zbiorników oddzielających pompy ciepła. Są one optymalnie dopasowane do pompy ciepła dzięki odpowiednio dużym wymiarom przyłącza.

Podgrzewacz świeżej ciepłej wody Unifresh®

Podgrzewacz świeżej ciepłej wody Unifresh® łączy higienę z oszczędnością i może być używany jako generator czystej wody lub jako bufor buforowy z podgrzewaniem wody.

 • Może być stosowany do pomp ciepła i / lub kotłów
 • Wysoka wydajność nalewania - dzięki podniesionej spiralnej rurze karbowanej ze stali nierdzewnej o dużej powierzchni do przygotowania wody użytkowej
 • Brak tworzenia się legionelli dzięki przygotowaniu świeżej wody
 • Zasada warstwy OCHSNER - dla optymalnego warstwowania i oszczędności systemu grzewczego, gdy jest używany jako zbiornik buforowy
 • Wystarczające możliwości podłączenia - dla różnych wytwornic ciepła lub systemów grzewczych, termometrów, czujników, elektrycznych elementów grzejnych itp.
 • Zdejmowana izolacja PU, nadająca się do recyklingu
 • Możliwa kombinacja z kolektorami słonecznymi (opcjonalny rejestr solarny)

Moduły świeżej wody do pompy ciepła

Pod względem funkcjonalności moduły świeżej wody pompy ciepła należy utożsamiać z Unifresh®, ponieważ tutaj również wykluczone jest tworzenie się bakterii Legionella w podgrzewaczu wody ze względu na przygotowanie świeżej wody. Moduły świeżej wody pompy ciepła można podłączyć do dowolnego oddzielnego zbiornika buforowego pompy ciepła, dzięki czemu można zastosować bufory dowolnej wielkości.

Zbiornik ciepłej wody użytkowej pompy ciepła

Jeśli ciepła woda nie jest wytwarzana za pomocą pompy ciepła do ciepłej wody z serii Europa, ale za pomocą pompy ciepła do ogrzewania, woda jest dostarczana do zewnętrznego zasobnika ciepłej wody użytkowej pompy ciepła. Sterowanie ogrzewaniem zapewnia, że ​​przez cały czas dostępna jest wystarczająca ilość ciepłej wody. Oddzielenie zbiorników buforowych pompy ciepła i zbiorników buforowych ciepłej wody użytkowej pompy ciepła będzie również coraz ważniejsze jako bufory energii w odniesieniu do funkcji SmartGrid.

OCHSNER TRONIC SMART

Ochsner Tronic Smart

Nowy system sterowania OCHSNER TRONIC SMART tworzy nowy, centralny punkt sterowania dla pompy ciepła: inteligentna technologia zapewnia maksymalną wydajność, długoterminową niezawodność działania i cichą pracę. Pompą ciepła można genialnie łatwo sterować za pomocą aplikacji OCHSNER.

OCHSNER TRONIC SMART spełnia wszystkie wymagania dnia dzisiejszego i jutra i można go zintegrować bezpośrednio z całościowymi koncepcjami sterowania budynkiem. System jest niezwykle łatwy w konfiguracji i obsłudze, w razie potrzeby za pomocą smartfona lub innych urządzeń mobilnych za pośrednictwem aplikacji OCHSNER. Rezultat: plus w komforcie życia, więcej indywidualności w funkcjach klimatu wewnętrznego i wysoki poziom satysfakcji klienta. Podstawowe funkcje, takie jak aktualny stan pompy ciepła, obieg grzewczy, program czasowy, temperatury ciepłej wody, aktualne dane pogodowe i prognoza są wyświetlane w przyjazny dla użytkownika i zrozumiały sposób dzięki optycznemu interfejsowi użytkownika.

Rezultat wieloletnich prac rozwojowych jest przekonujący: całkowicie samodzielnie opracowany elektroniczny system sterowania firmy OCHSNER jest nie tylko doskonale dostosowany do wymagań pomp ciepła, ale oferuje również sprytne opcje interakcji i komunikacji - od sieci w budynku po interfejsy zewnętrzne. Połączenie pomp ciepła firmy OCHSNER z zarządzaniem energią, systemami inteligentnego domu lub systemami zarządzania budynkiem jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Pompy ciepła można łatwo podłączyć do czujników i elementów wykonawczych. Nawet bez przewodów sterujących czujniki pokojowe i zewnętrzne w standardzie bezprzewodowego radia EnOcean umożliwiają modernizację bez remontu - idealne zwłaszcza do istniejących budynków.

ZRÓWNOWAŻONA WYDAJNOŚĆ

OTS oferuje również korzyści pod względem wydajności. Optymalizacja czasu pracy pomp ciepła, pompy obiegowe z regulacją obrotów i stopniowa regulacja dodatkowego ogrzewania elektrycznego. Koszty spadają, ale rosną możliwości funkcjonalne. Ciągłe monitorowanie czujników w połączeniu z ciągłym wstępnym obliczaniem wymaganych wartości zwiększa niezawodność eksploatacyjną i sprawność obwodu chłodniczego. Nowością jest opcjonalna możliwość jednoczesnego grzania i chłodzenia, nawet w przypadku kaskad.

APLIKACJA OCHSNER

Koncepcja obsługi systemu sterowania jest pionierska: aplikacja OCHSNER stanowi sprytną symbiozę między życzeniami „generacji smartfonów” a wypróbowaną i przetestowaną koncepcją obsługi poprzedniego systemu sterowania. Sterowanie mobilne jest intuicyjne i daje użytkownikowi pompy ciepła pełną swobodę: od rozwiązania opartego na chmurze, które można wywołać niezależnie od lokalizacji, aż do opcji sterowania pompą ciepła za pomocą aplikacji w domowej sieci WiFi - nawet bez zewnętrznego połączenia z Internetem. Połączenie pompy ciepła z Internetem oferuje liczne korzyści, od regularnych aktualizacji oprogramowania po bezpośredni dostęp przez obsługę klienta. Na życzenie możliwa jest teraz znacznie rozszerzona zdalna diagnostyka.

Manager klimatu wewnętrznego OTE Touch Display

Manager klimatu wewnetrznego OTE Ochsner

Wraz z nowym menedżerem klimatu wewnętrznego OTE firma OCHSNER stawia na inteligentną łatwość obsługi podczas regulacji systemu pompy ciepła.
Najnowocześniejsza technologia sterownika zapewnia maksymalny komfort, maksymalną efektywność energetyczną i maksymalną niezawodność działania.

Terminal pokojowy OCHSNER z technologią pojemnościowego ekranu dotykowego

 • Umożliwia sterowanie całym systemem pompy ciepła w budynku
 • Steruje wszystkimi dostępnymi generatorami i odbiornikami takimi jak: regulacja temperatury, technologia systemowa, pompy ciepła, dystrybucja ciepła
 • Czytelny ekran dotykowy do montażu na ścianie
 • Przyjazne dla użytkownika, intuicyjne menu ułatwia sterowanie komponentami
 • Ponadczasowo elegancki design
 • Pojemnościowy ekran dotykowy - jak smartfony lub tablet
 • Obsługa sieci LAN i Internetu

Prosta obsługa w procesie dialogu

Korzyści dla klienta, ale także korzyści dla partnera systemowego w zakresie opieki nad systemem pompy ciepła, są na pierwszym planie nowej koncepcji regulatora:

 • W pełni graficzny wyświetlacz z czystym tekstem
 • Najłatwiejsza obsługa: tylko dwa przyciski do obsługi z prostą, logiczną strukturą menu
 • Jeszcze bardziej wydajny komfort ciepłej wody dzięki innowacyjnemu, adaptacyjnemu sterowaniu ciepłą wodą
 • maksymalne bezpieczeństwo eksploatacji pompy ciepła dzięki zarządzaniu bezpieczeństwem
 • Możliwe standardowe monitorowanie przepływu objętościowego i rejestracja ilości ciepła w celu określenia zgodnie z rynkowym programem motywacyjnym
 • Najłatwiejsze uruchomienie dzięki asystentowi uruchamiania

Opcjonalny:

 • Terminal pokojowy OCHSNER z wyświetlaczem dotykowym (pojemnościowym) oraz zintegrowanym serwerem web2com i aplikacją na smartfony lub tablety z dostępem do Internetu
 • Internetowa technologia telekontroli web2com zapewniająca dostęp na całym świecie
 • Wyświetlacz tekstowy bezpiecznie prowadzi użytkownika przez menu. Grafika przedstawia system w łatwy do zrozumienia sposób.

Oprócz funkcji specjalnych dla pompy ciepła, sterowanie OTE reguluje przygotowywanie ciepłej wody, pracę w trybie chłodzenia i na życzenie do 16 obiegów odbiorników (ogrzewanie / chłodzenie). Można również sterować dodatkowymi generatorami ciepła, takimi jak kotły (dodatkowy moduł) i systemy solarne.

POZYSKANIE ENERGII Z GŁĘBI ZIEMI - SONDA RAUGEO INNOWACYJNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE

Paliwa kopalne ulegną w niedalekiej przyszłości wyczerpaniu. Przyszłość potrzebuje ekologicznych, ekonomicznych i pewnych alternatyw!

 Gruntowe pompy ciepła - źródła ciepła Rehau

Z tego powodu REHAU zajmuje się wykorzystywaniem odnawialnych energii, aby już dzisiaj wnieść swój wkład w przyszłościowe rozwiązania.

Jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska rodzajów użytkowania energii odnawialnej jest ciepło geotermalne. Pozyskana z niego energia może być wykorzystywana niezależnie od warunków pogodowych i pory roku. Energia ta dostępna jest od głębokości 1,2 m.

REHAU stworzył system instalacji RAUGEO, który proponuje dwa alternatywne rozwiązania umożliwiające wykorzystywanie energii pochodzącej z ziemi. Instalacja kolektora RAUGEO przeznaczona jest do pozyskiwania energii poprzez powierzchnię, natomiast instalacja sondy RAUGEO przewidziana została do pozyskiwania energii z głębi ziemi.

System ten umożliwia pozyskanie ciepła z gruntu poprzez obieg zamknięty. Krążąca w rurach RAUGEO solanka pełni rolę nośnika ciepła. Za pomocą pompy ciepła uzyskane ciepło geotermalne podwyższane jest do temperatury potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń. Sondy RAUGEO jako jedyne na rynku posiadają podwójną sondę w kształcie litery U - bez połączenia zgrzewanego przy głowicy sondy.

Dla Twojego bezpieczeństwa - 10-letnia gwarancja jakości!

Gruntowe pompy ciepła - Studnia rozdzielaczowa Rehau MIDI 

STUDNIE ROZDZIELACZOWE MIDI

Gruntowe pompy ciepła - Studnia rozdzielaczowa Rehau MIDI widok z góry

ROZDZIELACZE RAUGEO CLICK

Gruntowe pompy ciepła - Rozdzielacz Raugeo Click Rehau

Gruntowe pompy ciepła - Rozdzielacz Raugeo Click moduły zasilania i powrotu 

WIERCENIE POD SONDY GEOTERMALNE REHAU

Gruntowe pompy ciepła - Wiercenie sond pionowych

KOLEKTORY GEOTERMALNE RAUGEO - POZYSKANIE ENERGII Z POWIERZCHNI ZIEMI

Kolektor RAUGEO clo pozyskiwania ciepła geotermalnego można zainstalować przecie wszystkim wtedy, gdy wokół budynków znajduje się duża powierzchnia. REHAU oferuje system kolektorów RAUGEO w różnych wariantach:

Kolektor RAUGEO PE-Xa

Wykonany jest z polietylenu sieciowanego pod wysokim ciśnieniem. Ze względu na dobrą wytrzymałość materiału (PE-Xa) na udarność i rozprzestrzenianie się rys, do wykonania podsypki można wykorzystać w normalnych warunkach wydobyty materiał. W ten sposób unika się kosztownej wymiany gruntu. Zastosowanie gruntu rodzimego o zwiększonej zdolności przewodzenia ciepła, zamiast obsypki ze żwiru, zwiększa również sprawność instalacji - zmniejsza koszty eksploatacyjne. Podczas układania kolektora RAUGEO PE-Xa można zastosować w porównaniu do rur z polietylenu znacznie mniejszy promień gięcia.

Gruntowe pompy ciepła - Sonda Raugeo PE-Xa

Kolektor RAUGEO PE-Xa plus

Dzięki dodatkowej warstwie antydyfuzyjnej wykonanej z tworzywa EVOH i warstwie ochronnej wykonanej z polietylenu o wysokiej gęstości (PE-HD), kolektor RAUGEO PE-Xa plus nadaje się do zastosowania w warunkach, w których wymagana jest odpowiednia szczelność tlenowa wg DIN 4726. Ma to miejsce często wtedy, gdy instalacja geotermalna nie jest oddzielona hydraulicznie od instalacji grzewczej. W przypadku braku bariery antydyfuzyjnej EVOH elementy stalowe mogą korodować.

Kolektor RAUGEO PE-Xa ze wzmocnieniem stalowym

Sonda głębinowa RAUGEO ze zbrojeniem stalowym została tak zaprojektowana, aby mogła wytrzymać całkowite ciśnienie oraz napór własnego ciężaru przy głębokościach zabudowy do 800 metrów i w temperaturze do 80°C. Aby spełnić te wymagania rura sondy jest zbudowana z trzech warstw. Warstwa wewnętrzna jest wykonana z wysokociśnieniowo sieciowanego polietylenu PE-Xa, odpornego na rysy naprężeniowe oraz odznaczającego się odpornością na temperaturę do 95°C. Warstwa ta jest otoczona zbrojeniem z drutu ze stali nierdzewnej, zapewniającym wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne. Ochronę zbrojenia stalowego stanowi zewnętrzny płaszcz wykonany z polietylenu PE100.

Gruntowe pompy ciepła - Sonda głębinowa Raugeo PE-Xa ze wzmocnieniem stalowym

Kolektor RAUGEO PE100

Gruntowe pompy ciepła - Sonda Raugeo PE100

Kolektor RAUGEO PE 100 przewidziany został przede wszystkim dla obszarów, których grunt cechuje się wysoką jakością i nie zawiera ciał obcych. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, kolektor RAUGEO PE 100 wymaga zastosowania obsypki żwirowej. Warstwa żwiru chroni rury przed uszkodzeniami, które mogłyby być spowodowane przez znajdujące się w ziemi ostre kamienie lub podobne przedmioty.

Gruntowe pompy ciepła - Sonda Raugeo PE100 schemat 

SONDY RAUGEO HELIX PE-XA - NOWA FORMA POZYSKIWANIA ENERGII GEOTERMALNEJ

Sondy RAUGEO Helix PE-Xa doskonale nadają się do zastosowania zarówno w nowym budownictwie, przede wszystkim w domach niskoenergetycznych, jak również przy renowacji budynków. Stanowią optymalny wybór wszędzie tam, gdzie do dyspozycji jest działka o małej powierzchni i gdzie wykluczone są odwierty pod sondy pionowe np. z powodu przepisów geologicznych lub trudnych warunków gruntowych.

Gruntowe pompy ciepła - Sonda Helix

Podstawowe zalety:

Szczególną zaletą sondy RAUGEO Helix PE-Xa jest budowa teleskopowa, dzięki której można wydłużać sondę z 1,1 m do 3,0 m. Ponadto budowa teleskopowa umożliwia redukcję kosztów magazynowania i transportu. Specjalna taśma zapewnia określone, stale odstępy między przewodami, a także odpowiednią średnicę sondy i tym samym zapewnia bardziej równomierny przepływ ciepła. W zależności od warunków podłoża i wody gruntowej możliwy jest odbiór ciepła z wydajnością nawet do 700 W na każdą sondę Helix.

Gruntowe pompy ciepła - Sonda Helix Wiercenie

Gruntowe pompy ciepła - Sonda Helix Instalacja

Gruntowe pompy ciepła - Sonda Helix schemat

 X logo okrągłefejsyt pinterestskype Microsoft teams logo 

Ten serwis używa cookies do prawidłowego funkcjonowania

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

sectigo trust seal lg 140x54

ECOPRIUS Konsultacje i wyceny - płatności