Wybierz swój język

Samowystarczalność energetyczna - Budynki autarkiczne

Co to jest samowystarczalny dom?

Samowystarczalny dom to budynek, który sam się o siebie zatroszczy. W szczególności chodzi o dostawy energii. Energia elektryczna dla gospodarstw domowych oraz oświetlenie, ogrzewanie i ciepła woda są wytwarzane przez sam budynek. W przeciwieństwie do autonomii energetycznej, autarky niekoniecznie wymaga podłączenia do sieci publicznej. Domy autonomiczne energetycznie zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniały maksymalną wydajność, szczególnie w lecie, i zasilały nadwyżkę publiczną siecią, a zimą odzyskiwały tę nadwyżkę od dostawcy energii elektrycznej. Domy samowystarczalne energetycznie potrzebują energii, gdy jest ona potrzebna, i dlatego w naszych szerokościach geograficznych są specjalnie zaprojektowane, aby pokryć wyższe zapotrzebowanie na energię w zimie. Domy samowystarczalne energetycznie potrzebują magazynu energii, aby móc zużywać energię wytworzoną w ciągu dnia w nocy.

Koszty energii:

Samowystarczalny dom ma wyjątkowo niskie koszty energii. W zależności od lokalizacji i jakości budynku termicznego bilans kosztów energii może być nawet dodatni, tak że na koniec roku nie otrzymasz rachunków za prąd, gaz lub olej, ale notę ​​uznaniową. Środowisko będzie Ci wdzięczne, ponieważ twoja emisja CO2 spadnie do zera.

Niezależność:

Samowystarczalny dom potrzebuje niewiele energii z zewnątrz. Im mniej potrzebujesz, tym bardziej jesteś niezależny od dostawców energii, ale tym mniej zależy od decyzji politycznych, stawek subsydiów lub kryzysów. Po prostu zdobywają wolność.

Bezpieczeństwo:

Według E-Control średnia niedostępność sieci elektrycznej w 2014 r. wyniosła 49,62 minuty na gospodarstwo domowe - i rośnie. Na szczęście nie każde gospodarstwo domowe jest dotknięte awarią zasilania. Zagrożeniem są dni bez dostaw energii elektrycznej. Nagrzewnice, pompy ciepła, oświetlenie, lodówki mówią wtedy pass. Samowystarczalny dom pozwala spokojnie spać nawet w wyjątkowych sytuacjach, gdyż podstawowe jego funkcje zostaną zachowane choćby np.pompy do zasilania wody ze studni są zabezpieczone.

Koszt:

Dzisiejszy standard budowlany i energetyczny zapewnia, że ​​jakość energii budynków jest szczególnie wysoka, a zapotrzebowanie na energię bardzo niskie. Wydaje się jednak, że koszty ogrzewania i energii osiągają niespotykane dotąd wyżyny. Natomiast przyszłościowe planowanie samowystarczalnego domu umożliwia wdrożenie całej technologii energetycznej kosztem konwencjonalnych systemów grzewczych i ich eksploatacji.

Co oznacza autarkia – o co autonomia?

Terminy autarkia i autonomia są często używane zamiennie. Definicje są jak dotąd niejasne. Termin autonomia pochodzi z filozofii, a zatem opisuje niezależność państw, Immanuel Kant używał tego terminu w odniesieniu do autonomii woli. Autonomia energetyczna opisuje raczej możliwość wyboru siebie, skąd czerpiesz energię, ale także to, czy nawet „zużyłeś” energię. Ci, którzy całkowicie powstrzymują się od używania energii, są również niezależni. Samowystarczalność energetyczna jest używana w połączeniu z samowystarczalnym domem, aby wyrazić, że ktoś jest niezależny od zewnątrz, ponieważ sam „generuje” energię.

Jak działa samowystarczalny dom?

Samowystarczalny dom przekształca energię słoneczną za pomocą modułów fotowoltaicznych (PVT) na energie elektryczną i ciepło użyteczne, np. na dachu lub zintegrowane z elewacją BIPV w energię elektryczną. Energia ta pokrywa całe zapotrzebowanie na energię elektryczną i ogrzewanie w ciągu dnia. Ciepło wykorzystywane jest do produkcji ciepłej wody użytkowej oraz do wytwarzania chłodu w chłodziarkach adsorpcyjnych. Dodatkowo inteligentny menedżer energii zapewnia, że energochłonne zadania, które nie muszą być wykonywane o określonej godzinie, są wykonywane w ciągu dnia. (pompa ciepła, produkcja ciepłej wody, pralka, zmywarka do naczyń, ...) Nadmiar energii znajduje się w zasobniku energii w postaci wodoru i szczytowej. Energia zamknięta w wodorze oraz energia w baterii zapewnia energię elektryczną i ciepło nawet w nocy. W czasach, gdy generuje się więcej energii PV niż jest to potrzebne, nadwyżka jest sprzedawana dostawcy energii elektrycznej lub ładowana do samochodu elektrycznego. Jeśli w ekstremalnych czasach powstaje zbyt mało energii, różnica jest pobierana z sieci.

Jak mieszka się w domu samowystarczalnym?

W samowystarczalnym domu mieszka się bardzo wygodnie. Mają na ogół wysoką jakość i „powłokę budowlaną” w standardzie domu niskiego zużycia energii lub domu pasywnego. Zapewnia to wysoki komfort. To, co odróżnia domy samowystarczalne od innych domów i systemów energetycznych, to dobre poczucie wolności. Niezależność od zewnątrz, a w skrajnych przypadkach gdy nie ma prądu my go mamy …

Ile kosztuje samowystarczalny dom?

Koszty budowy substancji budowlanej samowystarczalnego domu leżą w spektrum podobnym do „normalnego” domu.

„Energetyczny remont - autarky equipment” koszty budowy zaczynają się od ok. 1000 EUR za m², co stanowi duży wkład osobisty, który może wynieść nawet dwa razy więcej, w zależności od projektu, lokalizacji i jakości. Samowystarczalny dom nie różni się znacząco budową od „normalnego” domu. Jednak planowanie ma wyższy priorytet. W pierwszych projektach przyszłe zapotrzebowanie na energię jest obliczane i porównywane z potencjałem słonecznym na miejscu. Dom jest tak zaplanowany, aby zapotrzebowanie na energię mogło zostać pokryte przez energię elektryczną z energii słonecznej. Oznacza to, że wyrównanie, geometria, jakość termiczna i umiejscowienie systemu fotowoltaicznego są już oparte na koncepcji energetycznej. Zapewnia to estetyczny wygląd bez "ciał obcych" i że samowystarczalny budynek później działa jako jeden organizm.

Kto mieszka w samowystarczalnym domu?

Samowystarczalny dom jest szczególnie odpowiedni dla osób o zwiększonej potrzebie wolności i niezależności. Mieszkańcy samowystarczalnych domów są również ważni, aby przyczynić się do życia w przyjaznym środowisku i nie boją się kontaktu z nowymi technologiami. Temat jakości życia i komfortu życia ma do odegrania szczególną rolę w systemach grzewczych wykorzystujących podczerwień i świeże powietrze oraz mniej kurzu domowego dzięki komfortowemu systemowi wentylacji. Właściciele domów są zachwyceni elektromobilnością. Domy samowystarczalne są równie odpowiednie dla rodzin, par i domów wielopokoleniowych.

Jakie są systemy samowystarczalności?

Jeśli podzielimy samowystarczalne domy według źródła energii, możemy z grubsza rozróżnić 3 różne systemy.

Dom pasywny: Ideą domu pasywnego jest zmniejszenie zużycia energii do tego stopnia, że pozostałe potrzeby energetyczne zostaną pokryte przez zyski słoneczne (takie jak okna) i zyski wewnętrzne (ciepło odpadowe od ludzi i urządzeń gospodarstwa domowego). Wymaga to wysoce izolowanej osłony budynku, bardzo zwartej geometrii i korzystnego klimatu z umiarkowanymi temperaturami w zimie i wysokim promieniowaniem słonecznym. Ciepła woda jest wytwarzana przez układ słoneczny. Energia elektryczna dla światła i urządzeń pochodzi z sieci publicznej. Samowystarczalność polega na tym, że do ogrzewania z zewnątrz nie trzeba dostarczać energii.

Dom solarny lub słoneczny: Energia do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody jest wytwarzana za pomocą kolektorów słonecznych. Ponieważ uzyski słoneczne są niewystarczające w zimie, aby pokryć całe zapotrzebowanie na ciepło z powodu temperatur zewnętrznych i krótszego czasu nasłonecznienia z rozsądną powierzchnią kolektora koncepcje te wykorzystują magazynowanie energii o dużej objętości na kilku piętrach w budynku lub w ziemi, aby zmagazynować ciepło z lata i wykorzystać w zimnych porach roku.

Dystrybucja ciepła często odbywa się za pomocą konwencjonalnego wodnego ogrzewania powierzchniowego (ogrzewanie podłogowe) i jest np. wsparta kotłem na pellet. Planowanie wymaga najwyższej staranności, aby zimą nie dochodziło do niedostatecznego zaopatrzenia, a latem do niewykorzystanych nadwyżek. Autarkia ogranicza się do wytwarzania ciepła. Dystrybucja ciepła (pompy) i energia elektryczna wymagają podłączenia do sieci.

Dom samowystarczalny: Autarkhaus łączy wysoce wydajną powłokę budynku z systemem fotowoltaicznym. Wydajna powłoka budynku ogranicza zużycie energii do minimum, a reszta jest generowana przez system fotowoltaiczny (PV) i służy zarówno gospodarstwom domowym, jak i ogrzewaniu. Ogrzewanie odbywa się np. dzięki wydajnym, klimakonwektorom. Dobre sumienne planowanie gwarantuje, że system ma odpowiednią wielkość i wydajność. Systemy fotowoltaiczne działają latem ze względu na nasłonecznienie. Optymalizacja zużycia własnego zapewnia, że ​​jak najwięcej energii elektrycznej wytworzonej przez siebie jest zużywane w ciągu samego dnia. Nadwyżkę podaje się do sieci lub samochodu elektrycznego. Dla prawdziwej autarkii zapewnia magazyn energii (akumulator słoneczny) na wodór, Li-ion lub słonej wodzie. To magazynuje niezbędną energię do oświetlenia i ogrzewania w godzinach wieczornych. Nawet w przypadku awarii zasilania magazyn energii nadal dostarcza energię, zapewniając odpowiednią (fizyczną) samowystarczalność.

Systemy półautarkiczne: Konwencjonalne systemy grzewcze takie jak systemy ogrzewania gazowego i olejowego, kotły na pelety, pompy ciepła mogą być łączone z systemami PV i systemami magazynowania energii, aby zapewnić utrzymanie działania ogrzewania w przypadku awarii zasilania. (działanie pomp, kontroli, światła itp.)

Dlaczego samowystarczalność energetyczna jest tak ważna?

Znaczenie samowystarczalności energetycznej jest wysoce zindywidualizowane. Potrzeba samowystarczalności to wolność i niezależność. Im mniej jestem zależny od zewnątrz (firmy naftowe, lobby drewna opałowego, dostawca energii elektrycznej, polityka, ...), tym bardziej samowystarczalny żyję życiem i tym bardziej swobodnie podejmuję decyzje. Ale nie tylko jednostki dążą do niezależności. Cała strategia energetyczna UE dąży do zmniejszenia zależności od zagranicznych dostawców energii i nieczystych źródeł energii. Wzmacnia to suwerenność polityczną i utrzymuje wartość dodaną w kraju. Ponadto niezależność energetyczna zapewnia dzieciom warunki do życia. Z drugiej strony istnieją inne powody samowystarczalności energetycznej. W przypadku awarii zasilania (przerwy w dostawie prądu, burze, opady śniegu, prace budowlane, ...) zasilanie pozostaje do dyspozycji, a funkcje bezpieczeństwa (systemy alarmowe, oświetlenie, telefon komórkowy, pompy wodne) oraz funkcje komfortu (lodówka, oświetlenie, ogrzewanie, ...) nadal działają. Technicznie indywidualna samowystarczalność wspiera transformację energetyczną poprzez odciążanie sieci. Energia jest wytwarzana dokładnie tam, gdzie jest potrzebna.

Jaką rolę odgrywają samowystarczalne domy w przyszłości?

Samowystarczalne domy są głównym filarem transformacji energetycznej. Zarówno rodzaj zużycia energii w gospodarstwie domowym, opłaty za sieci elektryczne i zmienne taryfy za energię elektryczną, jak i mobilność (elektromobilność) będą decydującymi parametrami, na które można wpływać indywidualnie, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Autarky haus oferuje swoim użytkownikom wszystkie opcje elastycznego reagowania na warunki i koszty. (Zaoszczędź nadwyżkę energii elektrycznej w samochodzie, sprzedawaj energię elektryczną w godzinach szczytu, naładuj własną baterię darmową energią wiatrową, samochód elektryczny jako dodatkowy magazyn energii dla domu, ...)

Dla jakich rodzajów konstrukcji wystarczająca jest samowystarczalność energetyczna?

Samowystarczalność energetyczna jest ostatecznie odpowiednia dla wszystkich typów konstrukcji. Bez względu na to, czy jest to konstrukcja szkieletowa, blok drewniany, lite drewno, cegła, beton czy mieszane metody konstrukcyjne - każda metoda budowlana i każdy standard energetyczny może korzystać z samowystarczalnego systemu z magazynowaniem energii fotowoltaicznej i elektrycznej. Każdą metodą budowy można zrealizować każdy standard energetyczny (taki jak standard domu pasywnego). Z perspektywy autarkicznej różne standardy budowlane ostatecznie różnią się ze względu na stopień autonomii. W domu pasywnym realistyczne jest osiągnięcie 100% samowystarczalności energetycznej, przy standardach budowlanych 50-60%. Z punktu widzenia systemów grzewczych każdy system grzewczy można również łączyć z systemem samowystarczalnym. W standardowym domu np. kocioł na pelety w domu niskoenergetycznym pompa ciepła w domu autarkicznym ogrzewanie elektryczne lub panele IR z magazynowaniem PV i energii elektrycznej. Koszty różnych standardów budowlanych różnią się tylko nieznacznie, ponieważ koszty systemu grzewczego o podwyższonym standardzie stają się coraz niższe, podczas gdy w minimalnym standardzie budowlanym stosowane są wysokoenergetyczne zorientowane na paliwa kopalne systemy grzewcze.

Jaki wpływ na środowisko ma samowystarczalny dom?

W zależności od ekologii materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych wpływ obwiedni budynku na środowisko jest różny. Szczególnie ekologiczne są konstrukcje drewniane (odnawialne), celuloza (papier z recyklingu), słoma, konopie i izolacja z włókien drzewnych. Naturalne surowce to także izolacja z cegły i wełny mineralnej - ale przy produkcji potrzeba dużo energii cieplnej. Samowystarczalny system z PV, falownikiem i zasobnikiem energii wymaga również dużego nakładu energii i surowców do produkcji. Jednak dzięki wytwarzanej przez siebie energii zużycie energii amortyzuje się już po 1-2 latach. Recykling tych zakładów jest wciąż młodym przemysłem i dziś już osiąga 80-90% odzysk surowców. W przeciwieństwie do 100% spalania paliw jest to bardzo zaawansowane rozwiązanie.

Co elektromobilność ma wspólnego z samowystarczalnością energetyczną?

Przyszłość mobilności jest elektryczna. Świadczą o tym nie tylko pojazdy o niespotykanym komforcie jazdy, takie jak amerykańskiego producenta TESLA, ale także liczne zaawansowane modele azjatyckie, a ostatnio także europejskie, takie jak Renault ZOE, BMW i3, VW iD. Dieter Zetsche, dyrektor generalny firmy DAIMLER, ogłosił niedawno, że przyszłość napędów elektrycznych należy do magazynowania i akumulatorów. Samochody elektryczne to nie tylko najwyższy komfort jazdy, ale także magazynowanie energii na kołach. Rozbudowa publicznych stacji ładowania, stacji ładowania oraz prywatnych i operacyjnych stacji ładowania umożliwia podłączenie samochodu do sieci w wielu miejscach. Te zdecentralizowane jednostki magazynowania energii elektrycznej mogą być wykorzystywane w przyszłości do stabilizacji sieci energetycznych lub taniego ładowania nadwyżki energii elektrycznej. Tak więc samochód elektryczny zawsze może być naładowany najtańszą energią elektryczną, a wieczorem może wspierać zaopatrzenie domu w energię. Weź pod uwagę, że magazyn energii w samochodzie elektrycznym jest znacznie większy niż w domu. Gdy Tesla Model S ma około 8 razy większą pojemność niż magazyn domowy o mocy 10kW.

Czy dom samowystarczalny jest bezpieczny?

Bezpieczeństwo zawsze jest najważniejsze. Zapewniają to surowe przepisy oraz wyrafinowane normy i standardy techniczne, niezależnie od rozwiązania technicznego. Sprzęt wyprodukowany i zbudowany w Austrii i Niemczach spełnia wymagania kompetentnego, wykwalifikowanego planisty i instalatora o najwyższych standardach bezpieczeństwa. Istnieją przecież przepisy przeciwpożarowe, prawo dotyczące systemu grzewczego, prawo elektrotechniczne i rozległe standardy techniczne. Co to oznacza dla samowystarczalnego domu? System fotowoltaiczny nie reprezentuje żadnego dodatkowego obciążenia ogniowego i jeśli jest prawidłowo wykonane (uziemienie, statycznie doskonały montaż i ochrona przeciwprzepięciowa), nie stanowi dodatkowego zagrożenia bezpieczeństwa. Ryzyko pożaru w zatwierdzonym w Austrii i Niemczach magazynie energii jest znacznie niższe niż w konwencjonalnym systemie grzewczym. Zawartość energii w magazynie energii elektrycznej o mocy 10 kWh odpowiada ekwiwalentowi 1 l oleju opałowego. System magazynowania energii nie emituje spalin, oparów ani zapachów w porównaniu do konwencjonalnych systemów grzewczych.

Dlaczego nie wszyscy budują samowystarczalny dom?

Idea samowystarczalnego domu nie jest nowa. Technologia też nie jest nowa. Ale w ostatnich latach zmieniła się gwałtownie cena. Niepowstrzymany rozwój energii odnawialnej, takiej jak fotowoltaika, z jednej strony oraz masowa produkcja przemysłowa magazynowania energii elektrycznej dla przemysłu motoryzacyjnego, spowodowały spadek cen. To, co wcześniej zarezerwowano dla idealistów, jest nagle możliwe dla zwykłego budowniczego domu bez dodatkowych kosztów. Koszt samodzielnego systemu z systemem fotowoltaicznym, zasobnikiem energii, zarządzaniem energią i pompą ciepła jest często nawet niższy niż cena konwencjonalnych systemów grzewczych w perspektywie LCC, które są całkowicie wyeliminowane w samowystarczalnym domu. Wieloletnie i duże firmy często mają trudności z wdrażaniem innowacji. Młode wyspecjalizowane firmy często polegają na nowych technologiach i mogą być wiarygodnym partnerem.

Jak ogrzewać samowystarczalne domy?

Domy wodorowe link

HPS Domy wodorowe

Autarky haus może mieć takie same systemy grzewcze jak tradycyjne domy. Różnica polega z jednej strony na poziomie samowystarczalności (0% -100%), a z drugiej na rodzaju poszukiwanej samowystarczalności. Na przykład dom w standardowej konstrukcji z ogrzewaniem podłogowym lub klimakonwektorami  z pompą ciepła napędzaną prądem z fotowoltaiki poprzez ogniwa paliwowe i baterie może być obsługiwany całkowicie niezależnie. System działa w sposób automatyczny tzn. w trakcie nasłonecznienia produkowana jest energia elektryczna w ogniwach fotowoltaicznych następnie energia jest ładowana do baterii jonowo sodowej tzw słonowodnej potem w elektrolizerze produkuje wodór z wody i przechowuje w magazynie wodoru. W procesie tym powstaje równiez ciepło użyteczne. Prąd zgromadzony w wodorze i baterii napędza pompy ciepła oraz jest używany do pracy wszelkich urządzeń w domu i oświetlenia. W trakcie poboru energii elektrycznej uruchamia się ogniwo paliwowe, które ją produkuje wytwarzając przy tym znowu ciepło użyteczne. To ciepło wykorzystywane jest do ogrzewania, cwu i wentylacji. Dom jest w 100% samowystarcalny energetycznie, a energię tą czerpie ze słońca nastepnie magazynuje w wodorze i wytwarza energię elektryczną w miesiącach bezsłonecznych, zimnych oraz w nocy. System można wyposażyć w zasobniki ciepła i chłodu PCM. Systemy energii mogą być utrzymywane przez kilka tygodni pracy autarkicznej. Kiedy paliwo się skończy, dostawa energii cieplnej się skończy, zasilanie energią elektryczną gospodarstwa domowego nadal działa ponieważ w między czasie nastepuje jej produkcja. Samowystarczalny dom w konstrukcji domu pasywnego jest zasadniczo zaprojektowany tak, aby mógł przetrwać w klimacie umiarkowanym całkowicie bez ogrzewania. Zapotrzebowanie na energię dla domów niskoenergetycznych i pasywnych jest tak niskie, że konwencjonalne systemy grzewcze nie mają zastosowania. Wybór odpowiedniego systemu grzewczego bardzo szybko spada na ogrzewanie podłogowe lub klimakonwektory i małą pompę ciepła. Zasadniczo im niższy standard budynku (wysokie zużycie energii), tym droższy musi być system grzewczy i tym wyższe będzie zużycie energii. Im wyższy standard budynku, tym łatwiejszy i tańszy będzie system grzewczy.

Skąd pochodzi energia do samowystarczalnego domu?

Energia dla samowystarczalnego domu pochodzi w 100% ze słońca. Zjawisko padające na światło modułów fotowoltaicznych jest przekształcane w elektryczny prąd stały. Falownik wytwarza energię z sieci 230 V. Energia ta jest następnie wykorzystywana do ogrzewania, ochładzania, ciepłej wody, światła, gniazdek elektrycznych, urządzeń. Nadmiar mocy jest magazynowany w zasobniku energii lub samochodzie elektrycznym. Ponieważ półprzewodniki, takie jak krzem, główny składnik modułów fotowoltaicznych, są uważane za termistory PTC, działają szczególnie dobrze zimą. W przeciwieństwie do systemów solarnych z ciepłą wodą, gdzie wydajność drastycznie pogarsza się wraz ze wzrostem zimna, i tak już wysoka wydajność systemów PV wzrasta wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej. Jeśli przez kilka dni nie świeci słońce to nie jesteś już zależny od sieci, bo masz wodór.

Czy musisz się obyć bez czegoś w samowystarczalnym domu?

Nie, życie w samowystarczalnym domu jest normalne. Jednak samowystarczalny dom oferuje dodatkowe możliwości, takie jak konsumpcja własna oraz do kontrolowania zakupu taniej energii wiatrowej i solarnej, a tym samym kosztów energii lub samej wydajności.

Tylko w przypadku rzeczywistej awarii zasilania po stronie operatora sieci poziom autonomii decyduje o komforcie. Jeśli ustawiłeś swój budynek na 100% samowystarczalności, możesz normalnie go użytkować. Ze względu na koszty powinieneś tutaj jednak rozważyć, czy w przypadku blackoutu (na przykład podczas burzy, jeśli u sąsiadów jest ciemno), naprawdę musisz włączyć saunę czy po prostu jesteś zadowolony z oświetlenia i ogrzewania.

Czy potrzebujesz magazynu energii?

Możliwość magazynowania energii jest centralną cechą samowystarczalnego domu. Tylko poprzez magazynowanie nadwyżki energii słonecznej w ciągu dnia, niezależne źródło energii na wieczór i poranek jest zabezpieczone. Ponieważ energia potrzebna w domu składa się z ciepła i chłodu (gorącej i zimnej wody) oraz energii elektrycznej (ogrzewanie, światło, energia elektryczna do gospodarstwa domowego), sensowne może być osobne oszczędzanie tych form energii. Zbiornik ciepłej wody z PCM (Hydraty soli) oraz zbiornik chłodu z PCM (Parafina) magazynuje energię do wody procesowej w ciągu dnia, jednostka magazynowa zajmuje się resztą, a wyrafinowane wymiary systemów magazynowania pomagają obniżyć koszty. Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej są również idealne do produkcji i magazynowania ciepłej wody. Jeśli chodzi o przechowywanie energii w akumulatorach, powinieneś postawić na europejską jakość i wystrzegać się tanich azjatyckich dostawców. Najnowszym stanem techniki jest wodór oraz akumulatory litowo-jonowe. Nowsza technologia oparta jest na rozwiązaniach ze słoną wodą i jest jeszcze bardziej ekologiczna. Akumulatory kwasowo-ołowiowe nadal odgrywają bardzo opłacalną rolę, ale ze względu na niski stopień wydajności i niską użyteczną pojemność magazynowania nie nadają się szczególnie do domów samowystarczalnych.

Magazyny ciepła i chłodu link

Magazyny energii jonowo-sodowe link

Magazyny energii litowo-jonowe link

Magazyny wodoru link

Jak długo trwa magazynowanie energii?

W zależności od technologii i producenta okresy użytkowania znacznie się różnią: przechowywanie litowo-jonowe gwarantuje 6000-10000 pełnych cykli przy 80% pojemności resztkowej. Pełny cykl odpowiada całkowitemu naładowaniu i rozładowaniu. Dwie połówki ładunków i rozładowań stanowią jeden pełny cykl. W najgorszym przypadku samowystarczalny dom będzie akumulował 300 cykli rocznie, zwykle około 250. W ciągu 10 lat odpowiada to 2500 cyklom. Naturalne starzenie się ogranicza życie pamięci na około 20 lat. 

Wodór stanowi niewyczerpalne źródło energii i nie obciąża środowiska. Baterie na słoną wodę morska po 6000 cykli maja pojemność 80% i mogą dalej być użytkowane, gdzie niektóre Li-Ion już kończą swój żywot.

Liczba cykli akumulatorów kwasowo-ołowiowych wynosi około 2000 cykli. W tym także częściowe rozładowania. Żywotność trwa zatem tylko kilka lat.

Co przemawia przeciwko samowystarczalnemu domowi?

W rzeczywistości nic. Zadbaj o niezawodnego projektanta ECO-PRIUS i zapłać mu dobrze, który wraz z architektem zaprojektuje twój samowystarczalny dom.

Obejmuje to: 

  • Obliczenia mostków cieplnych Projektowanie i optymalne wyrównanie geometrii budynku
  • Obliczenia wydajności energetycznej
  • Obliczenie obciążenia cieplnego i chłodniczego
  • Obliczenie zapotrzebowania na energii
  • Projektowanie instalacji PV i magazynowania
  • Projektowanie instalacji grzewczej i chłodzącej
  • Wynajęcie kompetentnego inżyniera energii ECO-PRIUS z doświadczeniem w zakresie fotowoltaiki, magazynowania energii, pomp ciepła i systemów grzewczych oraz chłodzących.

 

Ten serwis używa cookies do prawidłowego funkcjonowania

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

sectigo trust seal lg 140x54

ECOPRIUS Konsultacje i wyceny - płatności