Wybierz swój język

Dynamiczne symulacje energetyczne budynków

Indoor climate simulations in buildings

Symulacja komfortu

Potrzebujesz potwierdzenia, że projekt spełnia wszystkie wymagania dotyczące komfortu? Odpowiedź na te pytania otrzymasz efektywnie i niezawodnie dzięki naszym usługom z pomocą IDA ICE.

Mamy doświadczenie w fizyce budowli i projektowaniu energetycznych fasad - przeprowadzamy szczegółowe badania. Obliczamy dokładny przepływ powietrza przez okna, stosujemy modelowanie okien i zacienienia zgodne z normą ISO 15099, oceniamy zaawansowane strategie sterowania otworami wentylacyjnymi i elementami zacienienia. Przeprowadzamy analizę światła dziennego za pomocą Radiance i oceniamy złożoną fasadę dwupowłokową. 

Wykorzystujemy import BIM za pośrednictwem IFC, interaktywnego 3D z wizualizacją danych wejściowych i wyników oraz innych funkcji, które pozwalają pracować precyzyjnie.

Dlaczego warto wybrać nasze usługi? Ponieważ umożliwiają one efektywne i niezawodne osiągnięcie celów projektowych związanych z komfortem użytkowników budynków.

Standaryzacja i certyfikacja

Pionierska technologia symulacji IDA ICE i standardowa weryfikacja oraz certyfikacja budynków:

 • DE Summer heat insulation DIN 4108-2 Simulation
 • CH C.1/C.2/C.3 Simulation SIA 180
 • LEED and BREEAM simulation (ASHRAE 90.1-2017 Appendix G) "Proposed Building", "Baselines", LEED-compliant results reports
 • DE Climate data TRY DWD
 • CH Heating load calculation SIA 382/2 - 3.1.1.2
 • DE Material database
 • CH Cooling load calculation SIA 382/2 - 3.1.2
 • DE GEG with ZUB Helena
 • CH Energy requirement SIA 382/2-5
 • DE Zone templates DIN 18599
 • CH Energy meter SIA 380
 • CH Zone templates SIA 2024
 • CH Climate data sets SIA 2028
 • CH DIN Building component database

Koncepcje pasywne

Oceniamy prawdziwą skuteczność naturalnej wentylacji, wykorzystanie mas budowlanych, systemy ochrony przeciwsłonecznej, skuteczność działań izolacyjnych i wiele więcej

Ocena zacienienia

Automatyczne obliczenia i animacje zacienienia oparte na importowanych lub zmodelowanych geometriach

Szczegółowe modele fasad

Modelowanie: Wysokiej jakości szkło, półprzezroczyste markizy, kontrola systemów zacienienia słonecznego poprzez kąt natarcia żaluzji lub zacienienie otoczenia

Fasady i okna z podwójnymi szybami

Modelowanie: okna "szyba w szybie" oraz model zacienienia zgodny z normą ISO 15099. Sterowanie żaluzjami, otwieraniem okien i wentylacją podwójnej fasady kontrolowane przy użyciu dowolnej kombinacji czujników.

Symulacja energetyczna budynku i urządzeń energetycznych

Czy zdarza Ci się być przekonanym o dobrej efektywności energetycznej budynku, ale brakuje Ci sposobu na udowodnienie tego? A może chciałbyś mieć pewność, że Twoja ocena korzyści systemu energetycznego lub sterowania jest trafna? W obu przypadkach oferujemy fachową pomoc przy projektowaniu i wymiarowaniu nawet najbardziej zaawansowanych systemów.

Dzięki dużej liczbie stref połączonych termicznie, obliczamy obciążenia pomieszczeń i określamy dokładny roczny profil obciążenia budynku.

Szczegółowe profile obciążenia i obliczenia projektowe

Szczegółowe roczne profile obciążenia dla pomieszczeń, systemów wentylacyjnych oraz generatorów ciepła i chłodu

Systemy energii odnawialnej

Definiowanie systemów wytwarzania energii odnawialnej

Systemy sterowania i automatyki budynkowej

Definiowanie dowolnej strategi sterowania dla dowolnego systemu wytwarzania, przesyłu lub wentylacji z uwzględnieniem systemów automatyki budynkowej wyższego poziomu.

Zróżnicowane systemy transferu ciepła i chłodu

Aktywacja rdzenia betonowego (BTA), belki chłodzące, maty sufitowe do ogrzewania lub chłodzenia, klimakonwektory lub grzejniki

Wentylacja ze zmiennym przepływem powietrza VAV

Wiemy jak należy sterować systemem VAV, biorąc pod uwagę dynamiczne interakcje między budynkiem a użytkownikiem.

Centrale wentylacyjne

Obliczenia jednostek wentylacyjnych, np. z kontrolą temperatury powietrza wywiewanego, kontrolą CO2, nawilżaniem lub chłodzeniem adiabatycznym. Możliwe jest również skonfigurowanie indywidulnie skonfigurowanych urządzeń

Modele wielostrefowe - międzystrefowy bilans powietrza

Modelowanie dużej liczby połączonych ze sobą stref termicznych. Automatycznie zintegrowana sieć węzłów powietrznych oblicza przepływy powietrza między strefami.

Sprzężenie sondy geotermalnej i budynku

Sondy geotermalne i budynki nie są rozpatrywane oddzielnie, ale są modelowane jako system sprzężony, biorąc pod uwagę interakcje między gruntem a budynkiem.

Symulacje w czasie rzeczywistym

Na poziomie zaawansowanym zmieniające się wartości zmiennych można monitorować podczas symulacji. W widoku schematu połączenia są aktualizowane zgodnie z temperaturą i masowym natężeniem przepływu.

Symulacje energetyczne budynku w czasie rzeczywistym

Raporty energetyczne

Nowy raport przedstawia przegląd ogólnej efektywności energetycznej na podstawie normy EN ISO 52000-1:

 • Rozszerzone pojęcie liczników energii z nowymi rolami liczników umożliwia pomiar zarówno zużywanej, jak i produkowanej, przechowywanej lub przekształcanej energii.
 • Nowy obiekt "Handel energią" definiuje interesy ekonomiczne (takie jak dostawcy energii, zarządzanie budynkiem, najemcy, właściciele instalacji fotowoltaicznych itp.), które mogą handlować energią między sobą.
 • Wskaźniki energii pierwotnej i CO2 ważą energię, która jest dostarczana lub odprowadzana w formie elektryczności, ciepła zdalnego/ochłodzenia zdalnego lub paliwa, z uwzględnieniem aspektów ekologicznych.
 • Nowy obiekt "Umowa energetyczna" między handlowcami definiuje (opcjonalnie zależne od czasu) koszty energii.
 • Miesięczny bilans według nośników energii, zawierający zużywaną, produkowaną, zakupioną i eksportowaną energię.
 • Miesięczny przegląd kosztów handlowca.
 • Całkowita i nieodnawialna energia pierwotna oraz emisje CO2.

Symulacje energetyczne Raport energi dostarczanej

Fotowoltaika i magazynowanie energii w akumulatorach - symulacja

Symulacja energetyczna budynku z fotowoltaiką

Analiza zintegrowanych z budynkiem systemów fotowoltaicznych z dowolną pozycją na przegrodzie zewnętrznej budynku (BIPV fotowoltaika fasadowa). Wpływ zacienienia na produkcję energii elektrycznej z powodu samozacienienia między rzędami i zacienienia od otaczających obiektów jest uwzględniany na poziomie ogniw. 

Obliczenia:

 • Moduły AC (moduł PV z mikroinwerterem).
 • Moduły DC w konfiguracji łańcuchowej z różnymi optymalizatorami DC.
 • Optymalizatory DC tylko dla modułów zacienionych (zastosowanie selektywne).
 • Ograniczenie mocy falownika i rozkład obciążenia na wejścia.
 • Magazynowanie baterii i system zarządzania energią do sterowania ładowaniem/rozładowywaniem baterii i handlem energią.
 • Interakcja termiczna między budynkiem a modułem.
 • Nowe raporty wyników dotyczące energii elektrycznej i proste rejestrowanie krzywych mocy w systemie elektrycznym.
 • Obliczenia zgodne z normą ISO 52000-1:2016 z raportami wyników dotyczącymi efektywności energetycznej budynku i wskaźników związanych z siecią.

Kombinacja symulacji - Modelowanie współrzędnych równoległych

Kombinacja symulacji Modelowanie współrzędnych równoległych 

Obliczenia:

 • obliczanie strumieni powietrza w pomieszczeniach budynku dla systemów CAV i VAV
 • obliczanie mocy grzewczej i chłodniczej centrali wentylacyjnej
 • obliczanie jakości powietrza w pomieszczeniach budynku metodą Fangera
 • obliczanie wilgotności w pomieszczeniach budynku
 • obliczanie stężenia CO2 w pomieszczeniach budynku
 • obliczanie strumieni ciepła w pomieszczeniach budynku 
 • obliczenia temperatury przegród w pomieszczeniach budynku
 • obliczanie natężenia światła słonecznego w pomieszczeniach budynku

Przykłady symulacji energetycznych

Naturalna i hybrydowa wentylacja: Przepływy powietrza, które są poruszane przez wentylatory, wiatr i unoszenie, są modelowane między strefami, przez obudowę budynku i za pomocą systemów wentylacyjnych. Niektóre nieliniowe, sterowane ciśnieniowo przepływy są również obsługiwane dla sieci rur.

Wentylacja sterowana zapotrzebowaniem: Skrzynki VVS, klapki i otwory wentylacyjne mogą być kontrolowane za pomocą predefiniowanych lub przez użytkownika zdefiniowanych regulacji. Stężenie CO2 w powietrzu pomieszczenia, temperatura, ciśnienie atmosferyczne lub inne dowolne zmienne mogą być używane jako zmienne regulacyjne.

Systemy grzewczo-chłodzące: Pełen zakres systemów dostarczania ciepła i chłodu, takich jak grzejniki, chłodnice konstrukcyjne, belki chłodzące i sufitowe oraz grzejniki, mogą być łatwo zarządzane i regulowane.

Niestandardowe instalacje i systemy wentylacyjne: Dla budowy złożonych systemów dostępna jest pełna biblioteka modeli komponentów prowadzonych powietrzem i wodą. Szablony i asystenci wprowadzania danych upraszczają proces, pozwalając na szybką i ekonomiczną analizę różnych typów systemów w każdym projekcie. Dostępne komponenty to między innymi rejestry grzewcze i chłodnicze, nawilżacze powietrza, skrzynki mieszające, sprężarkowe maszyny chłodnicze, kotły grzewcze, kolektory słoneczne, magazyny warstwowe, sondy geotermalne, PV i pompy ciepła.

Fasady z podwójnym szkłem i okna: Model okna z podwójnym szkłem i model zacieniania, oparty na ISO 15099, są dostępne. Sterowanie żaluzjami, otwieranie okien i wentylacja podwójnych fasad może być sterowane przez dowolną kombinację czujników.

Obliczenia świetlne: Zaawansowane obliczenia światła dziennego, interfejs RadianceTM, łatwa konfiguracja obliczeń, obliczenia i wizualizacja wyników.  Obliczenia współczynnika światła dziennego i natężenia oświetlenia w wybranych strefach lub niestandardowych poziomach pomiarowych wewnątrz lub na zewnątrz budynku, oraz wybór modeli nieba, w tym standardowego modelu CIE i modelu pogodowego Pereza.

LEED/BREEAM: W pełni zautomatyzowane generowanie i symulacja modeli zgodnych z ASHRAE 90.1. 

 
 

All video

 

 

IDA Indoor Climate and Energy vers. 4.22

License:

IDA40:4953

Simulated by

Rafal Gawlik

Date

2012-06-02 00:16:16 [6410]

image001

Project Data

Project name

Dynamic Building Simulation

Customer

John Smith

Description

Saving Energy

Location

Warsaw

Climate

Climate file Warsaw_ASHRAE

Simulation type

Heating design simulation

Simulation period

2011-06-01 - 2012-06-02

 Rozkład temperatur w budynku podczas pracy systemów klimatyzacyjnych

Rozkład temperatur w budynku podczas pracy systemów klimatyzacyjnych

Temperature distribution in the building during operation of air conditioning systems

Przepływ ciepła przez system HVAC

Przepływ ciepła przez system HVAC w budynku

The heat flow through the HVAC system in the building

Rozkład CO2 w budynku

Steżenie CO2 w budynku - stały 500ppm

The concentration of CO2 in the building - a constant 500ppm

Simulation results

Plant temperatures

Total heating and cooling

Delivered Energy Report

Building Comfort Reference

Percentage of hours when operative temperature is above 27°C in worst zone

0 %

Percentage of hours when operative temperature is above 27°C in average zone

0 %

Percentage of total occupant hours with thermal dissatisfaction

10 %

Delivered Energy Overview

 

Delivered energy

kWh

kWh/m2


Lighting, facility

6119

12.0


Cooling

11162

21.8


HVAC aux

14862

29.1

 

Total, Facility electric

32143

62.9

 

     

Heating

33084

64.7


Domestic hot water

14834

29.0

 

Total, Facility fuel*

47918

93.7

 

Total

80061

156.6

   

Equipment, tenant

84332

165.0

 

Total, Tenant electric

84332

165.0

 

Grand total

164393

321.6

*heating value

Monthly Delivered Energy

Month

Facility electric

Facility fuel (heating value)

Tenant electric

Lighting, facility

Cooling

HVAC aux

Heating

Domestic hot water

Equipment, tenant

(kWh)

(kWh)

(kWh)

(kWh)

(kWh)

(kWh)

6

496.5

1641.0

1228.0

26.2

1213.0

6837.0

7

524.4

2388.0

1275.0

41.3

1253.0

7238.0

8

511.3

2115.0

1273.0

69.3

1253.0

7038.0

9

496.4

969.5

1221.0

335.1

1213.0

6835.0

10

524.3

570.2

1252.0

2227.0

1253.0

7236.0

11

496.5

354.2

1206.0

4205.0

1213.0

6837.0

12

517.8

332.9

1243.0

6956.0

1253.0

7138.0

13

517.9

327.6

1242.0

7358.0

1253.0

7140.0

14

466.9

299.0

1122.0

6455.0

1132.0

6434.0

15

517.8

389.2

1246.0

3417.0

1253.0

7137.0

16

502.9

566.9

1212.0

1701.0

1213.0

6935.0

17

511.2

992.4

1261.0

292.7

1253.0

7037.0

18

35.3

216.2

81.0

0.8

79.2

490.0

Total

6119.2

11162.1

14862.0

33084.5

14834.2

84332.0

Systems Energy

kWh (sensible and latent)

Month

Zone heating

Zone cooling

AHU heating

AHU cooling

AHU heat recovery

AHU cold recovery

Humidi­fication

Fans

Pumps

Dom. hot water

 6

23.4

2327.0

0.3

2597.0

1457.0

107.5

0.0

1220.0

7.4

1091.0

7

37.2

2774.0

0.0

4392.0

1008.0

159.0

0.0

1262.0

12.6

1128.0

8

60.7

2520.0

1.7

3825.0

1346.0

221.6

0.0

1262.0

11.0

1128.0

9

300.2

1817.0

1.5

1092.0

2630.0

8.9

0.0

1218.0

3.1

1091.0

10

1182.0

1446.0

822.2

264.0

6842.0

0.0

0.0

1251.0

1.3

1128.0

11

2516.0

1063.0

1269.0

0.0

9477.0

0.0

0.0

1205.0

0.9

1091.0

12

3285.0

998.6

2976.0

0.0

12383.0

0.0

0.0

1240.0

2.1

1128.0

13

3412.0

982.8

3211.0

0.0

12761.0

0.0

0.0

1240.0

2.3

1128.0

14

2662.0

897.0

3148.0

0.0

11681.0

0.0

0.0

1119.0

2.3

1019.0

15

1475.0

1168.0

1600.0

0.0

10232.0

0.0

0.0

1244.0

1.1

1128.0

16

972.1

1433.0

558.7

267.8

6482.0

1.2

0.0

1211.0

1.2

1091.0

17

240.5

1904.0

22.9

1073.0

3033.0

10.4

0.0

1258.0

3.1

1128.0

18

0.7

225.3

0.0

423.2

30.5

36.1

0.0

79.8

1.2

71.2

Total kWh

16166.8

19555.7

13611.3

13934.0

79362.5

544.7

0.0

14809.8

49.7

13350.2

Total MJ

58195.8

70394.9

48996.8

50158.4

285682.1

1960.8

 

62.0176

0.2081

55.9054

Distribution Losses

kWh

Month

Domestic hot water circuit

Heating

Cooling*

Air ducts*

6

184.0

0.9

191.4

494.9

7

190.2

1.5

197.8

516.1

8

190.2

2.4

197.8

522.0

9

184.0

12.0

191.4

460.0

10

190.2

47.3

197.8

450.8

11

184.0

100.6

191.4

412.5

12

190.2

131.4

197.8

424.1

13

190.2

136.5

197.8

423.3

14

171.8

106.5

178.6

384.7

15

190.2

59.0

197.8

442.4

16

184.0

38.9

191.4

437.9

17

190.2

9.6

197.8

483.8

18

12.0

0.0

12.5

33.5

Total

2251.2

646.6

2341.3

5486.0

*positive loss when conduit is cooler than building

Air Handling Unit

AHU temperatures

Energy report for "Air Handling Unit"

kWh (sensible and latent)

Month

Heating

Cooling

AHU heat recovery

AHU cold recovery

Humidi­fication

Fans

 6

0.3

2597.0

1457.0

107.5

0.0

1220.0

7

0.0

4392.0

1008.0

159.0

0.0

1262.0

8

1.7

3825.0

1346.0

221.6

0.0

1262.0

9

1.5

1092.0

2630.0

8.9

0.0

1218.0

10

822.2

264.0

6842.0

0.0

0.0

1251.0

11

1269.0

0.0

9477.0

0.0

0.0

1205.0

12

2976.0

0.0

12383.0

0.0

0.0

1240.0

13

3211.0

0.0

12761.0

0.0

0.0

1240.0

14

3148.0

0.0

11681.0

0.0

0.0

1119.0

15

1600.0

0.0

10232.0

0.0

0.0

1244.0

16

558.7

267.8

6482.0

1.2

0.0

1211.0

17

22.9

1073.0

3033.0

10.4

0.0

1258.0

18

0.0

423.2

30.5

36.1

0.0

79.8

Total

13611.3

13934.0

79362.5

544.7

0.0

14809.8

AHU air flows

Mieszkanie 01/001 Łazienka

Main temperatures

Energy for "Mieszkanie 01/001 łazienka"

Energy for "Mieszkanie 01/001 łazienka"

kWh (sensible only)

Month

Envelope & Thermal bridges

Internal Walls and Masses

External Window & Solar

Mech. supply air

Infiltra­tion & Openings

Occu­pants

Equip­ment

Lighting

Local heating units

Local cooling units

Net losses

 
6

-90.1

-39.5

34.6

-272.2

-28.5

40.0

392.6

17.4

0.9

-45.3

-9.6

7

-86.4

-41.5

40.4

-283.0

-32.5

41.2

415.7

18.4

1.8

-63.8

-9.9

8

-80.1

-41.1

21.6

-280.8

-26.5

41.4

404.2

17.9

3.2

-49.4

-10.0

9

-111.8

-48.3

-14.8

-268.0

-7.4

41.4

392.5

17.4

19.6

-11.4

-8.7

10

-146.5

-46.4

-61.6

-265.2

-4.6

43.8

415.6

18.4

57.0

-2.2

-7.8

11

-184.8

-37.3

-93.2

-239.4

-3.5

43.8

392.6

17.4

111.1

0.0

-6.1

12

-217.2

-31.9

-124.1

-237.9

-5.0

45.8

409.9

18.2

148.6

0.0

-5.7

13

-227.2

-29.9

-124.2

-235.8

-5.2

46.0

410.0

18.2

154.4

0.0

-5.6

14

-206.6

-27.0

-106.4

-214.3

-4.9

41.3

369.5

16.4

137.9

0.0

-5.4

15

-194.8

-35.5

-72.5

-249.9

-4.3

44.6

409.9

18.2

92.4

0.0

-7.4

16

-161.0

-41.9

-30.8

-256.6

-5.2

42.1

398.3

17.7

50.0

-4.2

-7.7

17

-120.8

-45.9

15.5

-278.2

-17.1

42.0

404.1

17.9

11.6

-19.5

-9.2

18

-7.6

-2.5

3.9

-18.0

-1.3

2.6

28.1

1.2

0.0

-5.9

-0.6

Total

-1834.8

-468.8

-511.5

-3099.3

-146.0

516.0

4843.1

214.7

788.4

-201.6

-93.9

During heating

-700.0

-152.4

-238.2

-1090.8

-14.1

207.1

1173.6

52.0

793.6

0.0

-28.8

During cooling

-653.3

-218.4

-75.8

-1285.6

-119.0

183.7

2313.3

102.6

0.0

-201.7

-42.9

Rest of time

-481.5

-98.0

-197.5

-722.9

-12.9

125.2

1356.1

60.1

-5.2

0.1

-22.2

Envelope transmission

kWh

Month

Walls

Roof

Floor

Windows

Doors

Thermal bridges

 6

-16.5

-6.9

-48.0

-51.2

0.0

-18.7

7

-15.0

-5.7

-49.4

-45.5

0.0

-16.4

8

-14.6

-2.8

-45.5

-47.6

0.0

-17.2

9

-28.6

-15.8

-43.8

-62.6

0.0

-23.6

10

-44.5

-24.2

-41.4

-94.9

0.0

-36.3

11

-60.5

-41.1

-41.1

-109.2

0.0

-42.1

12

-74.6

-49.0

-40.8

-136.0

0.0

-52.8

13

-76.8

-54.3

-42.1

-139.3

0.0

-54.0

14

-69.8

-48.4

-38.6

-128.7

0.0

-49.8

15

-60.7

-43.2

-45.5

-117.8

0.0

-45.4

16

-45.8

-33.7

-47.5

-89.2

0.0

-34.1

17

-28.9

-18.0

-48.8

-66.8

0.0

-25.0

18

-1.6

-1.3

-4.0

-1.8

0.0

-0.6

Total

-537.6

-344.5

-536.4

-1090.7

0.0

-416.1

During heating

-253.6

-81.7

-163.8

-527.2

0.0

-201.0

During cooling

-139.6

-152.6

-258.2

-272.0

0.0

-102.8

Rest of time

-144.4

-110.2

-114.4

-291.5

0.0

-112.3

 

Heat balance

Air flow in zone

Airborne heat flow into zone

Fanger's comfort indices

Indoor Air Quality

Daylighting

Surface temperatures

Surface heat fluxes

 

 X logo okrągłefejsyt pinterestskype Microsoft teams logo 

Ten serwis używa cookies do prawidłowego funkcjonowania

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

sectigo trust seal lg 140x54

ECOPRIUS Konsultacje i wyceny - płatności