Wybierz swój język

Turbokominek - kominek z płaszczem wodnym i wbudowanym wymiennikiem

image001

Zasada działania

Kominek z płaszczem wodnym łączy w sobie zalety tradycyjnego ogrzewania kominkowego z nowoczesnymi trendami ogrzewania oszczędnego i ekologicznego. Turbokominek zbudowany jest z żaroodpornej blachy stalowej. Płaszcz wodny to podwójne ściany, między którymi znajduje się czynnik grzewczy. W płaszczu wodnym umieszczony w został wymiennik ciepła. Jest to spiralna wężownica z karbowanej blachy nierdzewnej przez którą bezpośrednio przepływa czynnik grzewczy (ten który krąży w grzejnikach, ogrzewaniu podłogowym, itd ). Paląc w kominku, przekazujemy ciepło za pośrednictwem wymiennika bezpośrednio na grzejniki i podgrzewamy wodę użytkową. Kontrolę nad procesem spalania realizujemy dzięki mikroprocesorowemu sterowaniu oraz turbinie nadmuchowej, umieszczonej pod kominkiem i doprowadzającej powietrze do spalania (standardowe elementy wyposażenia Turbokominka). Użytkownik ustawia temperaturę zadaną na sterowniku, a automatyka „pilnuje" spalania doprowadzając taką ilość powietrza, jaka jest potrzebna do uzyskania zadanej temperatury. Dzięki temu spalanie, poza momentami dokładania paliwa odbywa się w sposób bezobsługowy. W przypadku urządzeń, które nie posiadają nadmuchu i sterowania, konieczne jest osobiste zaangażowanie w manipulowanie przepustnicą. Brak wymiennika oznacza również konieczność zainstalowania, zewnętrznego wymiennika płytowego z dodatkowym obiegiem pompowym.

Instalacja

Wkład kominkowy powinien być mniejszej mocy niż wynika to z zapotrzebowania mocy na co/cwu. Zainstalowanie Turbokominka o mniejszej mocy nominalnej umożliwia palenie intensywne, „na większym parametrze" bez obawy o przegrzanie budynku i brak odbioru ciepła. Intensywne spalanie umożliwia osiągniecie wyższej sprawności i jednocześnie zapobiega zabrudzeniu szyby, komory spalania oraz kanału dymowego (o minimalnym ciągu 9 Pa). W miejscu montażu Turbokominka należy zaplanować przyłącza co (rura Cu dn 28). wejście do komina, podejście zimnej wody do zabezpieczenia płaszcza wodnego przez naczynie wzbiorcze, czerpni powietrza (fi 150mm) oraz prąd elektryczny. Bardzo przydatnym rozwiązaniem instalacyjnym, które ułatwia podłączenie Turbokominka z innymi kotłami, (np. gazowymi, stałopalnymi) jest integrator. Moduł łączy energię z wielu źródeł i rozdziela na obiegi grzewcze (bezpośrednie lub z podmieszaniem) o opcją priorytetu ciepłej wody.

Zabezpieczenie układu

W przypadku urządzeń grzewczych na paliwa stałe bardzo ważnym elementem są zabezpieczenia. Turbokominek jest urządzeniem dwu systemowym. Płaszcz wodny pracuje w układzie otwartym (bezciśnieniowym), natomiast wbudowany wymiennik jest częścią układu zamkniętego instalacji, przebiegającą przez płaszcz wodny kominka. Otrzymujemy dzięki temu podwójne zabezpieczenie Turbokominka.

 • Układ otwarty płaszcza zabezpiecza otwarte naczynie przelewowe (10 litrów) z pływakiem, które automatycznie i bez ingerencji użytkownika dopuszcza wodę do płaszcza w przypadku zagotowania. Strumień gorącej wody i pary trafia do kanalizacji, a dopuszczona zimna woda chłodzi zład wodny
 • Układ zamknięty wymiennika jest zabezpieczony (tak jak reszta instalacji) czerwonym naczyniem przeponowym z grupą bezpieczeństwa.

Rozdział układu płaszcza i wbudowanego wymiennika zabezpiecza pompy przed ewentualną kawitacją i gorącą parą oraz chroni samą konstrukcje kominka przed niekorzystnymi naprężeniami termicznymi. Dodatkowym zabezpieczeniem może być montowana w opcji wężownica chłodząca, która przepuszcza przez płaszcz wodny olbrzymie ilości wody w celu odbioru ciepła. Zabezpieczenie podwójne opisane powyżej jest najskuteczniejszą formą ochrony Turbokominka przed przegrzaniem. Warto również wspomnieć, że kontrola nadmuchu odcina dopływ powietrza do spalania (do poziomu niezbędnego minimum), ograniczając w ten sposób intensywność palenia.

Sterowanie

Skuteczne sterowanie turbokominkiem T-com umożliwia:

 • Regulacje procesu spalania (dostępne dla inwestora)
 • Zarządzanie pracą 3 pomp obiegowych
 • Zarządzanie „ładowaniem" zasobnika cwu
 • Sterowanie zaworem 3-drogowym strefowym

Funkcje zabezpieczające i regulacyjne (dostępne dla instalatorów) Dzięki temu Turbokominek może pełnić samodzielnie funkcje grzewcze i przygotowania ciepłej wody użytkowej. istotną funkcją jest okresowy wybieg pomp obiegowych i zaworów zapobiegający zablokowaniu. Funkcja „lato" w sterowniku kominkowym pozwala na wykorzystanie urządzenia wyłącznie do relaksu (SIC!!) i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W przypadku instalacji z kotłem gazowym lub olejowym jest możliwość blokady synchronicznej pracy kotła przez kominek. Pozwala to na unikniecie dublowania się źródeł energii.

Eksploatacja

Turbokominek z płaszczem wodnym może służyć jako główne źródło ciepła- dostarczając energii do grzejników, podłogówki i ogrzewając wodę w zasobniku. Bezwzględnie należy stosować jako paliwo sezonowane drewno liściaste o wilgotności nie przekraczającej 25%.

(Odpowiada to 2 sezonom pod wiatą). Robocza temperatura płaszcza wodnego powinna wynosić przynajmniej 60- 65 stopni. Najlepsze efekty uzyskuje się paląc w kominku intensywnie, przy wyższej temperaturze płaszcza wodnego i intensywnym nadmuchu. Proces spalania jest wtedy optymalny, a uzyski energii największe. Co więcej, nie występuje efekt brudzenia się szyby kominkowej (przy suchym drewnie).

Połączenie z innymi urządzeniami

Turbokominek. kocioł i kolektory słoneczne tworzą nowoczesny system zintegrowany. Urządzenia są ze sobą połączone i pracują na rzecz jednej instalacji ogrzewania (co) i ciepłej wody (cwu). Łatwe połączenie i efektywna współpraca może odbywać się dzięki nowości- modułowi zarządzającemu energią w systemie zintegrowanym- integratorowi. Umożliwia szybkie i proste połączenie podzespołów. Od strony hydraulicznej zbiera energię po stronie zasilania- (Turbokominek, Turbosolar i dowolny kocioł) i rozdziela po stronie odbiorczej na układy: grzewczy i ciepłej wody użytkowej, pełniąc poniekąd funkcję rozdzielacza. Układ jest sterowany przy pomocy nowych modułów mikroprocesorowych T-com, T-sol oraz sterownika kotłowego. Montaż systemu jest uproszczony, w sposób znaczący „odchudzeniu” ulega ilość sprzętu i armatury przyłączeniowej.

Korzysta na tym instalator (czas) i klient (koszty).

Podsumowanie

Zainstalowanie Turbokominka z płaszczem wodnym pozwala na osiągnięcie oszczędności na kosztach eksploatacyjnych domu. Daje również bezpieczeństwo energetyczne (ciepło z wielu źródeł). O korzyściach dla środowiska jakie daje wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych napisano już wiele. Najważniejszy jest jednak efekt ekonomiczny dla inwestora i poczucie satysfakcji instalatora z dobrze wykonanej roboty.

Kolektory słoneczne Turbosolar

Kolektory słoneczne Turbosolar- zintegrowany system zarządzania energią dla domu jednorodzinnego

Pisząc o kolektorach słonecznych należy uwzględnić system grzewczy domu w którym będą zamontowane, główne źródło ciepła, uzupełniające, sterowanie, magazynowanie ciepła itd. Ważny jest również bilans oszczędności i kosztów oraz indywidualne wymagania użytkowników.

Makroterm – kolektor próżniowy

Dobrze zaprojektowana instalacja grzewcza do domu jednorodzinnego zawiera różne źródła ciepła, umożliwia płynne przełączanie między źródłami energii i jest ekonomiczna zarówno w wykonaniu jak i eksploatacji, podnosi poziom bezpieczeństwa energetycznego domu i jest w pełni zabezpieczona. Na zintegrowane ogrzewanie dla domu składa się:

Urządzenie na biomasę: Turbokominek z płaszczem wodnym, z wbudowanym wymiennikiem ciepła do układu zamkniętego, wyposażony w turbinę powietrza i mikroprocesorowe sterowanie

 • Kolektory słoneczne Turbosolar do podgrzewania ciepłej wody w dni pogodne
 • Oszczędny kocioł o modulowanej mocy 8-26 kW
 • Magazyn ciepła* czyli zbiornik na ciepłą wodę o pojemności od 300 do 1000 litrów
 • Wielofunkcyjne sterowanie Turbokominkiem i Turbosolarem

Kolektory słoneczne mają priorytet grzewczy, ponieważ dostarczają darmową energię cieplną. Ich działanie jest silnie uzależnione od nasłonecznienia.

Mapa usłonecznienia w Polsce

Cechy polskiego klimatu jednoznacznie wskazują zastosowanie kolektorów do ogrzewania wody użytkowej. Ustawione na południe pod kątem 30-45 stopni powinny zapewnić ok. 50-60% pokrycia zapotrzebowania. Ograniczeniem jest tutaj stosunkowo mała liczba godzin słonecznych w roku- ok. 1700 dla Polski i duża dysproporcja między półroczem ciepłym (80% energii) i chłodnym (20% energii) słonecznej.

Główne źródło energii- Turbokominek z płaszczem wodnym, który posiada wbudowany wymiennik do pracy w układzie zamkniętym i mikroprocesorowe sterowanie jest połączony w jeden system z kolektorami słonecznymi Turbosolar i tradycyjnym kotłem może tanio i ekologicznie ogrzewać cały dom i przygotowywać ciepłą wodę użytkową dla licznej rodziny.

Gdzie rozmieścić poszczególne elementy ZINTEGROWANEGO OGRZEWANIA

Planując rozmieszczenie systemu zintegrowanego ogrzewania w domu należy kierować się kilkoma prostymi zasadami:

 • Każdy dom (niezależnie od wielkości) powinien być wyposażony w pomieszczenie techniczne (czytaj małą kotłownie), w której można umieścić kocioł i zbiornik na ciepłą wodę.
 • Turbokominek, ze względu na konieczność podłączenia do komina i wykonania przyłączy hydraulicznych należy umieścić w miejscu najbardziej korzystnym z technicznego punktu widzenia. Najlepiej, jeśli będzie to salon o dużej kubaturze. Turbokominek najlepiej sprawdza się kiedy jest zwrócony paleniskiem na pomieszczenie.
 • Turbosolar, próżniowe kolektory słoneczne, instaluje się na dachu, zorientowanym na południe, pod kątem 30-45 stopni. Dopuszczalne jest niewielkie odchylenie od kierunku południowego. Instalacja najlepiej się sprawdza, kiedy kolektory są położone w niewielkiej odległości od zbiornika na ciepłą wodę.

Turbosolar- nowa technologia w ogrzewaniu

 Kolektory słoneczne Turbosolar zbudowane są z rur 16 próżniowych z umieszczonym wewnątrz radiatorem z blachy miedzianej o grubości 0,2mm. Od strony hydraulicznej wyposażone są w u-rurki z bezpośrednim przepływem czynnika roboczego.

Makroterm – Rura kolektora próżniowego

Makroterm – rura kolektora próżniowego

Kolektory mają nowatorski system montażowy, znacznie skracający czas montażu na dachu. Obudowa kolektora wykonana jest z anodowanego aluminium. Wysoka jakość materiałów i solidna izolacja termiczna zapewnia wysokie uzyski energii również w okresach przejściowych. W przypadku uszkodzenia rury próżniowej (np. przez wandali) układ hydrauliczny działa nadal, nie występuje wyciek płynu solarnego a uszkodzony element można wymienić na nowy.

Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb

Istotną zaletą zintegrowanego ogrzewania jest możliwość indywidualnego dostosowania do potrzeb użytkownika. Optymalnie przewiduje się 1 panel kolektora Turbosolar na 1 dorosłą osobę w gospodarstwie domowym i odpowiednio 100 litrów objętości zasobnika na 1 kolektor zainstalowany. Kolektory słoneczne montuje się modułowo w postaci paneli składanych w całość. Do magazynowania ciepłej wody służą zasobniki, wyposażone w wężownice (czyli wymienniki ciepła; jedna do układu Turbokominek - kocioł, druga umieszczona w dolnej części dla kolektorów słonecznych). Wielkość zasobnika powinna odpowiadać ilości osób w gospodarstwie domowym i obejmuje modele od 200 do 1000 pojemności litrów.

Makroterm - Bufor energii

Zintegrowane ogrzewanie to trzy źródła energii połączone w ekonomiczną całość. Priorytet mają kolektory słoneczne Turbosolar, dostarczające darmową energię. Turbokominek jest podstawowym źródłem taniej energii grzewczej. Łączy w sobie walory estetyczne przyjaznego wnętrza i atuty ekologicznego ogrzewania. Kocioł pełni rolę uzupełniającą. Wszystkie elementy są ze sobą połączone w systemie ciśnieniowym (zamkniętym) i uzupełniają się wzajemnie. Sterowanie zapewnia zestaw T-com, T-sol przy udziale sterownika kotłowego.

 

Makroterm – T-Sol – Sterownik solarny

Turbokominki Galeria

Turbokominki

X logo web skypefejsyt pinterest Microsoft teams logo

Ten serwis używa cookies do prawidłowego funkcjonowania

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

sectigo trust seal lg 140x54

ECOPRIUS Konsultacje i wyceny - płatności