Wybierz swój język

Eliminacja wirusów w powietrzu wentylacyjnym

Koronwirus pod mikroskopem sars cov 2 2

Fot. NIAID-RML, CC BY 2.0 (zdjęcie- źródło: www.dzienniknaukowy.pl)

Pojawienie się chorób układu oddechowego, tj. Epidemii ciężkiego ostrego układu oddechowego (SARS) w 2003 r., Epidemii grypy H1N1 w 2011 r. I wybuchu zespołu oddechowego na Bliskim Wschodzie (MERS), potwierdziło znaczenie wentylacji w budynkach. Rola wentylacji w usuwaniu wydychanych bio-aerozoli unoszących się w powietrzu i zapobieganiu zakażeniom krzyżowym została multidyscyplinarnie szeroko badana po wybuchu SARS w 2003 r. Zidentyfikowano charakterystykę przenoszonych drogą kropelkową, krótko- i dalekiego zasięgu w powietrzu chorób zakaźnych. Zwiększenie szybkości wentylacji może skutecznie zmniejszyć ryzyko przenoszenia w powietrzu na dalekie odległości, a może być mało przydatne w zapobieganiu przenoszenia przez kropelki. Utrzymanie kierunku przepływu powietrza od czystych pomieszczeń do brudnych jest skutecznym sposobem zapobiegania infekcji krzyżowej między pomieszczeniami, która jest szeroko stosowana w szpitalnych salach izolacyjnych. Pomiary w terenie wykazały, że niewłaściwy kierunek przepływu powietrza wynikał z niskiej jakości konstrukcji lub konserwacji. Omówiono wpływ różnych wzorów przepływu powietrza na usuwanie dużych kropelek i drobnych jąder kropelek. Wprowadzono również nowe koncepcje w systemach wentylacji ogólnej i lokalnym spersonalizowanym sprzęcie. To cenna wiedza na temat przenoszenia patogenów w powietrzu i poprawy wydajności wentylacji w zakresie zapobiegania infekcjom.

Czy maski zakrywające usta i nos działają?

Aby zwizualizować krople i aerozole, naukowcy z UNSW wykorzystali system oświetlenia LED i szybką kamerę, filmując ludzi kaszlących i kichających w różnych sytuacjach - bez maski, 2 różnych typów masek z tkaniny i maski chirurgicznej.

All video

Analiza rozprzestrzeniania się wirusów aerogenicznych poprzez systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz opracowanie środków dezynfekcji

All video

Infekcje dróg oddechowych mogą być wywoływane przez wirusy, bakterie i grzyby w wyniku infekcji kropelkami lub wymazami, lub przez zanieczyszczone ręce lub powierzchnie. Duża część infekcji jest spowodowana przez wirusy oddechowe, które są stabilne poza organizmem gospodarza. Spektrum patogenów obejmuje adenowirusy, koronawirusy, rinowirusy, metapneumowirusy, syncytyczne wirusy oddechowe, rinowirusy, wirusy grypy A i B, a także wirusy grypy rzekomej i enterowirusy. Obecnie niewiele wiadomo na temat zakaźności tych wirusów po długotrwałym narażeniu na powietrze.

Infekcje dróg oddechowych są również powszechne u osób mieszkających w klimatyzowanych budynkach. Choroby te należą do zbiorowego terminu „syndrom chorego budynku”. Wzbudzenie może być również przekazywane tutaj przez systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wytyczna VDI-6022 określa najnowszy stan techniki w zakresie wymagań higienicznych dla systemów HVAC. Stopnie filtrowania F5 / F7 lub F7 / F9 zalecane w niniejszych wytycznych wydają się nieskuteczne ze względu na średnicę porów patogenów wirusowych.
W ramach projektu badawczego badana jest aerogeniczna transmisja wirusów i ich inaktywacja przez promieniowanie UVC w strumieniu powietrza systemu HVAC. Analizowane są bakteriofagi (Phi X174, MS2, Lambda, M13), a także wirusy zwierzęce (FelinesCalicivirus) i ludzkie patogeny. Wykrywanie wirusów po atomizacji z powietrza wewnętrznego odbywa się za pomocą molekularnych metod genetycznych (monopleks i multipleks PCR) lub pomiaru zakaźności w kulturach bakteryjnych lub komórkowych. Można wykazać, że aerozole wirusa były nadal wykrywalne w strumieniu powietrza rośliny przez kilka godzin. Ta obserwacja wskazuje na długoterminowe ryzyko infekcji wirusami chorobotwórczymi dla ludzi w systemach HVAC. Znaczącą redukcję wirusów można zaobserwować dzięki promieniowaniu UVC przepływu powietrza. Zastosowanie modułów UVC w systemach HVAC może zatem zmniejszyć wirusowe ryzyko infekcji. Obecnie opracowywany jest nowy rodzaj wolnostojącego urządzenia do higieny powietrza, które zostanie przetestowane w próbach terenowych pod kątem jego przydatności w obszarach wrażliwych medycznie.

Czy niebezpieczeństwo ze strony koronawirusów jest czymś nowym dla ludzi?

Mówimy „nie”, nawet jeśli tempo ekspansji i agresywności jest zaskakujące.
Rodzina wirusów koronowych jest znana od dawna, choć nie w tej specjalnej formie. Istnieje również wiele innych rodzajów wirusów, które mogą być niebezpieczne dla ludzi. Najbardziej znane są prawdopodobnie wirusy grypy. Ale co sprawia, że ​​wirusy są tak niebezpieczne? To jest możliwość rozprzestrzeniania się. Przez długi czas zakładano, że wirusy te mogą być przenoszone tylko poprzez kontakt, ale obecnie udowodniono, że duża liczba wirusów może być przenoszona przez nasz najważniejszy pokarm, a mianowicie powietrze.

Większość chorób górnych dróg oddechowych jest wywoływana przez wirusy. Największe unoszące się w powietrzu kropelki dostają się na błony śluzowe nosa, ust i gardła i prowadzą do infekcji. Przenoszenie odbywa się poprzez tworzenie aerozolu podczas kichania i kaszlu oraz przez bezpośredni kontakt. Oprócz klasycznych wirusów oddechowych czynniki wywołujące choroby jelitowe najpierw przedostają się do dróg oddechowych, zanim zainfekują obszar żołądkowo-jelitowy. Niezależnie od tego, czy ludzkie reowirusy (katar), wirusy grypy (grypa), echowirusy (infekcje grypy, biegunka) czy wirusy odry lub świnki: Wszystkie te ludzkie patogenne wirusy dostają się do dróg oddechowych ludzi przez powietrze.

Ponieważ dziś ludzie przebywają głównie w budynkach, a znaczna ich część jest wyposażona w systemy klimatyzacji, powstaje pytanie, czy istnieje w związku z tym niebezpieczeństwo, czy systemy klimatyzacji można modyfikować jako instrument zapobiegawczy. W badaniu przeprowadzonym przez Heart and Diabetes Center (Bad Oeynhausen) w 2009 r., Podobnie jak w wielu wcześniejszych badaniach, można wykazać, że wirusy przenoszone drogą powietrzną rozprzestrzeniają się w niemałym stopniu przez systemy HVAC. Wyżej wspomniane badanie było w stanie wykazać dla różnych typów wirusów, że są one stabilne w prądach powietrznych przez kilka godzin i nie tracą w tym czasie swojego potencjału zakaźnego. W ramach badania elementy filtracyjne (F5 / F7) obecnie stosowane w systemach wentylacyjnych dla obszaru powietrza nawiewanego lub powietrza recyrkulowanego zgodnie ze stanem techniki według VDI 6022 zostały przetestowane pod kątem ich skuteczności filtracji w odniesieniu do cząstek wirusowych. Stwierdzono, że ograniczenie wirusów przenoszonych drogą powietrzną wynosi co najwyżej na jednym poziomie. Dla porównania: aerozole z 10–100 cząstek wirusa są wystarczające do zakażenia norowirusami.

Bakterie

Bakterie to nazwa nadana dużej grupie organizmów, która może być zarówno jednokomórkowa, jak i wielokomórkowa. Bakterie mają prostą masę jądrową i rozmnażają się szybko przez proste rozszczepienie. Zarodniki bakterii są odporne na ekstremalne warunki, takie jak wysokie temperatury i suchość, - np. niektóre zarodniki bakteryjne mogą wytrzymać temperaturę 120°C bez utraty zdolności do kiełkowania.

Pleśnie

Różnorodność form jest ogromna i można je znaleźć wszędzie. Wiele z nich jest saprofitycznych, powodując psucie się żywności, powodując ogromne szkody - niektóre są patogenne (pasożytnicze). Wśród chorób powodowanych przez pleśnie najczęstsze są infekcje grzybicze skóry i choroby błon śluzowych. Niektóre rodzaje pleśni z substancji antybiotykowych, doprowadziły one do powstania bardzo ważnego przemysłu antybiotykowego. Penicylina i streptomycyna to wczesne przykłady.

Drożdże

Drożdże są formami jednokomórkowymi. Różnią się od innych pleśni sposobem rozmnażania. Drożdże rozmnażają się przez pączkowanie lub kiełkowanie. Drożdże są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu - najważniejsze z nich to te, w których fermentacja wytwarza wino, piwo, ocet i chleb.

Wirusy

wirusy

Wirusy to grupa struktur biologicznych o niezwykle małych wymiarach, które są obowiązkowo pasożytnicze. Wirusy są tak małe, że filtry bakteryjne ich nie zatrzymują, ani nie wytrącają się w normalnych wirówkach. Wirusy nie są zdolne do wzrostu i namnażania przez podział - mogą rosnąć tylko w żywych komórkach (gospodarzu), więc przez namnażanie zabijają komórkę gospodarza. Ten sam proces może zachodzić w sąsiednich komórkach i ostatecznie całe kompleksy komórkowe mogą zostać zniszczone. Wirusy zidentyfikowano jako czynnik wywołujący chorobę u ludzi, zwierząt, roślin i bakterii (bakteriofag). U ludzi są przyczyną chorób takich jak ospa wietrzna, świnka, odra, brodawki, zapalenie polio, przeziębienie, grypa, ciężkie zapalenie płuc.

Wirusy Rozmiary

Technicznie zapobiegaj bez rozwijania odporności

Rozwiązaniem okazała się technologia dezynfekcji oparta na promieniowaniu ultrafioletowym (UV-C). Działanie bakteriobójcze promieni UV - zwłaszcza promieni UV-C - jest dobrze znanym zjawiskiem. Już w 1877 r. Dwóch angielskich badaczy odkryło, że namnażanie mikroorganizmów ustaje, gdy są wystawione na działanie promieni słonecznych. W tym czasie tego efektu nie można było wyjaśnić. Dziś wiemy, że odpowiada za to niewidzialny składnik światła słonecznego UV-C. Z fizycznego punktu widzenia promieniowanie UV-C to światło o długości fali od 280 do 100 nm. Długość fali dokładnie 253,7 nm jest przede wszystkim odpowiednia do zabijania wirusów, ale także innych szkodliwych mikroorganizmów, takich jak bakterie, drożdże i pleśń Promieniowanie to ma najsilniejszy wpływ na zarazki lub na ich dziedziczenie w jądrze komórkowym. Patogeny wirusowe, takie jak wirus grypy, można zabić przy stosunkowo niskiej intensywności promieniowania 6,8 Ws/cm2. Ważną zaletą fizycznej dezynfekcji UV jest to, że nie może powodować rozwoju odporności. Dezynfekcja UV-C działa nawet wtedy, gdy zarazki rozwinęły już odporność na konwencjonalne środki dezynfekcyjne, takie jak alkohol, antybiotyki, ... Dezynfekcja UV działa na wszystkie mikroorganizmy, niezależnie od tego, czy są to pospolite bakterie E. coli, SARS, Legionella czy pleśń. Odpowiednia dawka UV-C, wieloletnie know-how w zakresie aplikacji i niezbędna technologia urządzeń to warunki wstępne pożądanego sukcesu. Liczba dowodów naukowych stale rosła w ostatnich latach.

Mikroorganizmy unieszkodliwianie

Mikroorganizmy dezynfekcja mWsec cm2Napromieniowanie patogenów UV C

Moduły UV-C można łatwo zainstalować w dowolnym systemie

Systemy dezynfekcji UV-C mogą być stosowane jako uzupełnienie filtrów (F5 / F7) wymaganych przez stan techniki (VDI 6022) w celu znacznego i trwałego zmniejszenia liczby wirusów i innych mikroorganizmów w systemach HVAC. Moduły dezynfekujące UV-C można zwykle łatwo zintegrować z istniejącymi i nowo planowanymi systemami lub urządzeniami klimatyzacyjnymi. Zainstalowane dokładnie w kanale klimatyzacyjnym lub klimatyzatorze, systemy działają w następujący sposób: Powietrze w pomieszczeniu jest zasysane przez wentylator na miejscu, wstępnie filtrowane i kierowane do modułu urządzenia. Ten moduł urządzenia zawiera specjalne niskociśnieniowe lampy UV-C ze szkłem kwarcowym, które emitują promieniowanie o długości fali 253,7 nm i inaktywują istniejące zarazki. Następnie prawie wolne od zarazków powietrze jest uwalniane z powrotem do środowiska (pomieszczenia). Specjalne szkło kwarcowe lamp UV-C zapobiega wytwarzaniu niepożądanego ozonu. W ramach planowania projektu odpowiednie dane procesowe są rejestrowane z wyprzedzeniem, aby odpowiednio zwymiarować systemy. Istotnymi parametrami planowania są temperatura powietrza, wilgotność względna i prędkość powietrza w jednostce wentylacyjnej na miejscu. Należy uwagę na trwałość komponentów urządzenia na miejscu.

Centrala wentylacyjna w modułem dezynfekcyjnym UV-C

Centrala wentylacyjna w modułem dezynfekcyjnym UV C

 Wkład do klimatyzatorów

Wkład do klimatyzatorów

Moduł instalacyjny do klimatyzatorów

Moduł instalacyjny do klimatyzatorów

Lampa zanurzeniowa do klimatyzatorów

Lampa zanurzeniowa do klimatyzatorów

Moduł kanałowy z lampami UV-C

Moduł kanałowy z lampami UV C

Zapobieganie jest lepsze niż odkażanie

Po zastosowaniu technologia UV-C jest opłacalnym sposobem na skuteczne, zrównoważone i ekonomiczne odkażanie dużych ilości powietrza. Oznacza to, że transmisje wirusów przez systemy klimatyzacji można ograniczyć do minimum drogą powietrzną, a zdrowie zainteresowanych osób jest chronione. Technologia ta wymaga bardzo niewielkiej konserwacji. W zależności od czasu pracy wymiana lamp UV-C jest konieczna tylko raz w roku. Ponadto technologia UV-C jest przyjazna dla środowiska. Chemiczne środki czyszczące, które są szkodliwe dla ludzi, nie są konieczne.

Ten serwis używa cookies do prawidłowego funkcjonowania

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

sectigo trust seal lg 140x54

ECOPRIUS Konsultacje i wyceny - płatności