Wybierz swój język

Symulacje klimatu wewnętrznego w budynkach

Indoor climate simulations in apartment building

  • obliczanie strumieni powietrza w pomieszczeniach budynku dla systemów CAV i VAV
  • obliczanie mocy grzewczej i chłodniczej centrali wentylacyjnej
  • obliczanie jakości powietrza w pomieszczeniach budynku metodą Fangera
  • obliczanie wilgotności w pomieszczeniach budynku
  • obliczanie stężenia CO2 w pomieszczeniach budynku
  • obliczanie strumieni ciepła w pomieszczeniach budynku
  • obliczenia temperatury przegród w pomieszczeniach budynku
  • obliczanie natężenia światła słonecznego w pomieszczeniach budynku

All video

 

 

IDA Indoor Climate and Energy vers. 4.22

License:

IDA40:4953

Simulated by

Rafal Gawlik

Date

2012-06-02 00:16:16 [6410]

image001

Project Data

Project name

Dynamic Building Simulation

Customer

John Smith

Description

Saving Energy

Location

Warsaw

Climate

Climate file Warsaw_ASHRAE

Simulation type

Heating design simulation

Simulation period

2011-06-01 - 2012-06-02

Rozkład temperatur w budynku podczas pracy systemów klimatyzacyjnych

Rozkład temperatur w budynku podczas pracy systemów klimatyzacyjnych

Temperature distribution in the building during operation of air conditioning systems

Przepływ ciepła przez system HVAC

Przepływ ciepła przez system HVAC w budynku

The heat flow through the HVAC system in the building

Rozkład CO2 w budynku

Steżenie CO2 w budynku - stały 500ppm

The concentration of CO2 in the building - a constant 500ppm

Simulation results

Plant temperatures

Total heating and cooling

Delivered Energy Report

Building Comfort Reference

Percentage of hours when operative temperature is above 27°C in worst zone

0 %

Percentage of hours when operative temperature is above 27°C in average zone

0 %

Percentage of total occupant hours with thermal dissatisfaction

10 %

Delivered Energy Overview

 

Delivered energy

kWh

kWh/m2


Lighting, facility

6119

12.0


Cooling

11162

21.8


HVAC aux

14862

29.1

 

Total, Facility electric

32143

62.9

 

     

Heating

33084

64.7


Domestic hot water

14834

29.0

 

Total, Facility fuel*

47918

93.7

 

Total

80061

156.6

   

Equipment, tenant

84332

165.0

 

Total, Tenant electric

84332

165.0

 

Grand total

164393

321.6

*heating value

Monthly Delivered Energy

Month

Facility electric

Facility fuel (heating value)

Tenant electric

Lighting, facility

Cooling

HVAC aux

Heating

Domestic hot water

Equipment, tenant

(kWh)

(kWh)

(kWh)

(kWh)

(kWh)

(kWh)

6

496.5

1641.0

1228.0

26.2

1213.0

6837.0

7

524.4

2388.0

1275.0

41.3

1253.0

7238.0

8

511.3

2115.0

1273.0

69.3

1253.0

7038.0

9

496.4

969.5

1221.0

335.1

1213.0

6835.0

10

524.3

570.2

1252.0

2227.0

1253.0

7236.0

11

496.5

354.2

1206.0

4205.0

1213.0

6837.0

12

517.8

332.9

1243.0

6956.0

1253.0

7138.0

13

517.9

327.6

1242.0

7358.0

1253.0

7140.0

14

466.9

299.0

1122.0

6455.0

1132.0

6434.0

15

517.8

389.2

1246.0

3417.0

1253.0

7137.0

16

502.9

566.9

1212.0

1701.0

1213.0

6935.0

17

511.2

992.4

1261.0

292.7

1253.0

7037.0

18

35.3

216.2

81.0

0.8

79.2

490.0

Total

6119.2

11162.1

14862.0

33084.5

14834.2

84332.0

Systems Energy

kWh (sensible and latent)

Month

Zone heating

Zone cooling

AHU heating

AHU cooling

AHU heat recovery

AHU cold recovery

Humidi­fication

Fans

Pumps

Dom. hot water

 6

23.4

2327.0

0.3

2597.0

1457.0

107.5

0.0

1220.0

7.4

1091.0

7

37.2

2774.0

0.0

4392.0

1008.0

159.0

0.0

1262.0

12.6

1128.0

8

60.7

2520.0

1.7

3825.0

1346.0

221.6

0.0

1262.0

11.0

1128.0

9

300.2

1817.0

1.5

1092.0

2630.0

8.9

0.0

1218.0

3.1

1091.0

10

1182.0

1446.0

822.2

264.0

6842.0

0.0

0.0

1251.0

1.3

1128.0

11

2516.0

1063.0

1269.0

0.0

9477.0

0.0

0.0

1205.0

0.9

1091.0

12

3285.0

998.6

2976.0

0.0

12383.0

0.0

0.0

1240.0

2.1

1128.0

13

3412.0

982.8

3211.0

0.0

12761.0

0.0

0.0

1240.0

2.3

1128.0

14

2662.0

897.0

3148.0

0.0

11681.0

0.0

0.0

1119.0

2.3

1019.0

15

1475.0

1168.0

1600.0

0.0

10232.0

0.0

0.0

1244.0

1.1

1128.0

16

972.1

1433.0

558.7

267.8

6482.0

1.2

0.0

1211.0

1.2

1091.0

17

240.5

1904.0

22.9

1073.0

3033.0

10.4

0.0

1258.0

3.1

1128.0

18

0.7

225.3

0.0

423.2

30.5

36.1

0.0

79.8

1.2

71.2

Total kWh

16166.8

19555.7

13611.3

13934.0

79362.5

544.7

0.0

14809.8

49.7

13350.2

Total MJ

58195.8

70394.9

48996.8

50158.4

285682.1

1960.8

 

62.0176

0.2081

55.9054

Distribution Losses

kWh

Month

Domestic hot water circuit

Heating

Cooling*

Air ducts*

6

184.0

0.9

191.4

494.9

7

190.2

1.5

197.8

516.1

8

190.2

2.4

197.8

522.0

9

184.0

12.0

191.4

460.0

10

190.2

47.3

197.8

450.8

11

184.0

100.6

191.4

412.5

12

190.2

131.4

197.8

424.1

13

190.2

136.5

197.8

423.3

14

171.8

106.5

178.6

384.7

15

190.2

59.0

197.8

442.4

16

184.0

38.9

191.4

437.9

17

190.2

9.6

197.8

483.8

18

12.0

0.0

12.5

33.5

Total

2251.2

646.6

2341.3

5486.0

*positive loss when conduit is cooler than building

Air Handling Unit

AHU temperatures

Energy report for "Air Handling Unit"

kWh (sensible and latent)

Month

Heating

Cooling

AHU heat recovery

AHU cold recovery

Humidi­fication

Fans

 6

0.3

2597.0

1457.0

107.5

0.0

1220.0

7

0.0

4392.0

1008.0

159.0

0.0

1262.0

8

1.7

3825.0

1346.0

221.6

0.0

1262.0

9

1.5

1092.0

2630.0

8.9

0.0

1218.0

10

822.2

264.0

6842.0

0.0

0.0

1251.0

11

1269.0

0.0

9477.0

0.0

0.0

1205.0

12

2976.0

0.0

12383.0

0.0

0.0

1240.0

13

3211.0

0.0

12761.0

0.0

0.0

1240.0

14

3148.0

0.0

11681.0

0.0

0.0

1119.0

15

1600.0

0.0

10232.0

0.0

0.0

1244.0

16

558.7

267.8

6482.0

1.2

0.0

1211.0

17

22.9

1073.0

3033.0

10.4

0.0

1258.0

18

0.0

423.2

30.5

36.1

0.0

79.8

Total

13611.3

13934.0

79362.5

544.7

0.0

14809.8

AHU air flows

Mieszkanie 01/001 Łazienka

Main temperatures

Energy for "Mieszkanie 01/001 łazienka"

Energy for "Mieszkanie 01/001 łazienka"

kWh (sensible only)

Month

Envelope & Thermal bridges

Internal Walls and Masses

External Window & Solar

Mech. supply air

Infiltra­tion & Openings

Occu­pants

Equip­ment

Lighting

Local heating units

Local cooling units

Net losses

 
6

-90.1

-39.5

34.6

-272.2

-28.5

40.0

392.6

17.4

0.9

-45.3

-9.6

7

-86.4

-41.5

40.4

-283.0

-32.5

41.2

415.7

18.4

1.8

-63.8

-9.9

8

-80.1

-41.1

21.6

-280.8

-26.5

41.4

404.2

17.9

3.2

-49.4

-10.0

9

-111.8

-48.3

-14.8

-268.0

-7.4

41.4

392.5

17.4

19.6

-11.4

-8.7

10

-146.5

-46.4

-61.6

-265.2

-4.6

43.8

415.6

18.4

57.0

-2.2

-7.8

11

-184.8

-37.3

-93.2

-239.4

-3.5

43.8

392.6

17.4

111.1

0.0

-6.1

12

-217.2

-31.9

-124.1

-237.9

-5.0

45.8

409.9

18.2

148.6

0.0

-5.7

13

-227.2

-29.9

-124.2

-235.8

-5.2

46.0

410.0

18.2

154.4

0.0

-5.6

14

-206.6

-27.0

-106.4

-214.3

-4.9

41.3

369.5

16.4

137.9

0.0

-5.4

15

-194.8

-35.5

-72.5

-249.9

-4.3

44.6

409.9

18.2

92.4

0.0

-7.4

16

-161.0

-41.9

-30.8

-256.6

-5.2

42.1

398.3

17.7

50.0

-4.2

-7.7

17

-120.8

-45.9

15.5

-278.2

-17.1

42.0

404.1

17.9

11.6

-19.5

-9.2

18

-7.6

-2.5

3.9

-18.0

-1.3

2.6

28.1

1.2

0.0

-5.9

-0.6

Total

-1834.8

-468.8

-511.5

-3099.3

-146.0

516.0

4843.1

214.7

788.4

-201.6

-93.9

During heating

-700.0

-152.4

-238.2

-1090.8

-14.1

207.1

1173.6

52.0

793.6

0.0

-28.8

During cooling

-653.3

-218.4

-75.8

-1285.6

-119.0

183.7

2313.3

102.6

0.0

-201.7

-42.9

Rest of time

-481.5

-98.0

-197.5

-722.9

-12.9

125.2

1356.1

60.1

-5.2

0.1

-22.2

Envelope transmission

kWh

Month

Walls

Roof

Floor

Windows

Doors

Thermal bridges

 6

-16.5

-6.9

-48.0

-51.2

0.0

-18.7

7

-15.0

-5.7

-49.4

-45.5

0.0

-16.4

8

-14.6

-2.8

-45.5

-47.6

0.0

-17.2

9

-28.6

-15.8

-43.8

-62.6

0.0

-23.6

10

-44.5

-24.2

-41.4

-94.9

0.0

-36.3

11

-60.5

-41.1

-41.1

-109.2

0.0

-42.1

12

-74.6

-49.0

-40.8

-136.0

0.0

-52.8

13

-76.8

-54.3

-42.1

-139.3

0.0

-54.0

14

-69.8

-48.4

-38.6

-128.7

0.0

-49.8

15

-60.7

-43.2

-45.5

-117.8

0.0

-45.4

16

-45.8

-33.7

-47.5

-89.2

0.0

-34.1

17

-28.9

-18.0

-48.8

-66.8

0.0

-25.0

18

-1.6

-1.3

-4.0

-1.8

0.0

-0.6

Total

-537.6

-344.5

-536.4

-1090.7

0.0

-416.1

During heating

-253.6

-81.7

-163.8

-527.2

0.0

-201.0

During cooling

-139.6

-152.6

-258.2

-272.0

0.0

-102.8

Rest of time

-144.4

-110.2

-114.4

-291.5

0.0

-112.3

Heat balance

Air flow in zone

Airborne heat flow into zone

Fanger's comfort indices

Indoor Air Quality

Daylighting

Surface temperatures

Surface heat fluxes

 

X logo web skypefejsyt pinterest Microsoft teams logo

Ten serwis używa cookies do prawidłowego funkcjonowania

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

sectigo trust seal lg 140x54

ECOPRIUS Konsultacje i wyceny - płatności